Castrol CRB Turbomax med DuraShield Boosters™

FOR LANG OG GOD MOTORLEVETID

Det er de små tingene som utgjør den store forskjellen. Selv partikler som er 1000 ganger mindre enn et knappenålshode, kan forårsake slipeslitasje, en nøkkelfaktor i forringning av motorer. Sot kan hope seg opp og danne store partikler som skyver unna oljen fra metalloverflater i bevegelse, slik at de blir utsatt for abrasjon.

OPPHOPNING AV SOT FØRER TIL SLIPESLITASJE

Selv om du gjør alt du kan for å vedlikeholde riktig, er motoren i lastebilen din sårbar for skadelig slitasje fra første kjøredag. Bittesmå sotpartikler tiltrekker hverandre og danner større partikler.

Enda de er 1000 ganger mindre enn et knappenålshode, er de store nok til å skape slipeslitasje og skade motoren.

Castrol CRB Turbomax med DuraShield Boosters™ fungerer på to måter:

1. FORHINDRER OPPHOPNING AV SOT

Durashield Boosters™ danner et beskyttende lag rundt de mindre sotpartiklene, slik at de forhindres fra å danne større partikler som kan skape slipeslitasje. Dette bidrar til å forhindre at oljen skyves bort fra overflater i bevegelse, og reduserer kontakt metall mot metall.

Sotpartikkel

Sotpartikkel med DuraShield Booster™

DuraShield Boosters™ forhindrer opphopning av sot

2. DANNER ET BESKYTTENDE LAG

Castrol CRB Turbomax med Durashield Boosters™ danner et beskyttende lag på metalloverflater som er i bevegelse – dette laget motstår nedbrytning selv under tøffe forhold.

Castrol CRB Turbomax 10W-40 E4/E7 opptil 40 % bedre beskyttelse mot slitasje*
* Gjennomsnitt av slitasjeparametere i standardtester i bransjen sammenlignet med bransjens testbeståelseskriterier.