Bestått langkjøringstest

VI UTFØRTE EN YTELSESTEST PÅ 250 000 MILES HVOR VI BENYTTET VECTON LONG DRAIN 15W-40 OG EN KONKURRERENDE 15W-40 LASTEBILOLJE FOR Å BEVISE CASTROL VECTON LONG DRAINS EVNE TIL Å BETRAKTELIG FORLENGE OLJESKIFTINTERVALLET.
  • Tre Mercedes-Benz MBE-4000 motorer ble brukt i testen
  • Testen involverte en langtransport av møbler fra North Carolina til California – 7000 miles i uken
  • Konkurrentoljen måtte skiftes etter 24 000 miles, mens intervallet for Vecton Long Drain var 48 000 miles. Oljen ble testet etter hver12 000 mile.
LEVERTE CASTROL VECTON LONG DRAIN SOM FORVENTET?
  • Oljen utkonkurrerte det konkurrerende produktet på hvert område testet, selv om det ble brukt dobbelt så lenge
  • Slitasjebeskyttelsen og komponentrensligheten var utmerket, selv på det dobbelte av oljeskiftintervallet.
SE BEVISET MED EGNE ØYNE ...
Stemplene fra motorene som brukte Vecton Long Drain var veldig rene og fikk en anmerkningsvurdering på 109.
De store kulelagrene var så godt som nye.

Imponert? Hvorfor ikke se andre saksstudier som viser Vecton Long Drains utholdenhet

"Med Castrol Vecton Long Drain var slitasjebeskyttelsen og komponentrensligheten utmerket, selv på det dobbelte av oljeskiftintervallet."