Maksimering av ytelse under tøffe motorforhold

DOKUMENTERT YTELSE MED DOBBELT OLJESKIFTINTERVALL

Vi ønsket å bevise at Castrol Vecton Long Drain gir ytelse over lengre oljeskiftintervaller og i situasjoner der motoren blir utsatt for unormalt tøffe forhold – så vi gjorde en test i den virkelige verden med to spesielt utvalgte lastebiler, begge utstyrt med vår Long Drain olje.

"Castrol Vecton Long Drain fortsatte å yte og beskytte selv i en motor som produserte sotnivåer i overkant av 15 %"
  • Lastebilene var Mack MR688S frontlastere som opererer i Georgia i USA
  • Oljeskiftintervallet for lastebilene var på 600 timer i motsetning til standardintervallet på 300 timer
  • For sammenligning ble en lavsotkandidat valgt for å vurdere hva som er typisk for bilparken kontra en uvanlig høy sotenhet, i et verst tenkelig tilfelle.
HVORDAN VAR YTELSEN FOR VÅR OLJE VED NÆRMERE INSPEKSJON?

"Selv på det dobbelte av oljeskiftintervallet, sikret Castrol Vecton Long Drain at alle driftsdeler var i lik eller bedre stand enn de i motorer som opererer på konvensjonell olje med standard skiftintervall."

For denne testen leide vi inn en uavhengig inspektør for å evaluere motorene fra begge lastebilene.

Generelt:
  • Begge motorene ble ansett for å være i samme tilstand, selv om de hadde vidt forskjellige driftsregimer
  • Alle delene ble oppført i god driftsmessig stand og vurdert til å være lik eller bedre enn motorer av samme alder som drives på konvensjonell motorolje ved standard OEM-oljeskiftintervaller.
En demontering viste spesielt hvor god ytelse Castrol Vecton Long Drain har:
  • Denne spesifikke lastebilen hadde en feilfri driftshistorikk, men fortsatte å produsere sotnivåer på over 15 %! Vi fant en liste over ting som var med på å forårsake dette tøffe miljøet: defekt luftkjøler; 5 dyser med dårlig spraymønstre eller lavt åpningstrykk, ødelagt eksospakning, sprukket midtseksjon for eksos og sprukket eksoshorn på turboladeren
  • Til tross for dette håndterte Castrol Vecton Long Drain alt, og tillot dette kjøretøyet å forbli i trygg i drift og på programmet for langt oljeskiftintervall. Faktisk kunne den uavhengige eksperten som så på denne motoren ikke se forskjell på sine deler fra like gamle motorer som fungerte normalt. Jobben er gjort.
Vil du se mer bevis? Se andre saksstudier som viser hvordan Castrol Vecton Long Drain holder lastebiler lenger på veien.