Vi introduserer de nye Castrol Vecton Euro VI-produktene

Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E6/E9 og Castrol Vecton Long Drain 10W-30 E6/E9 er de nyeste avanserte Low SAPS-formuleringene i Castrol Vecton-utvalget, med full godkjenning fra produsenter av Euro VI-lastebiler, også for maksimalt oljeskiftintervall.

Hva er Euro VI-lovgivningen?

Euro VI fastsetter de strengeste grensene for eksosutslipp i Europa, og alle nye lastebiler som er solgt etter utløpet av 2013 må overholde kravene. For å klare disse strenge grenseverdiene må lastebilprodusentene bruke den mest avanserte motorteknikken som finnes.

For å sikre at Euro VI-lastebiler fortsetter å prestere ute på veien, må du bruke den rette motoroljen:
  • Low SAPS
  • Spesielt formulert for å beskytte moderne presisjonsmekanikk og håndtere krevende driftsmiljøer for motorene
  • Godkjent av lastebilprodusenter for bruk i Euro VI-lastebiler, med maksimalt oljeskiftintervall.

Hva er Euro VI-teknologi?

Alle lastebilprodusenter må bruke etterbehandlingsenheter som håndterer nitrogenoksid, karbonmonoksid og partikler som motoren produserer. Disse enhetene er sensitive for komponenter i smøreoljen og kan slutte å fungere hvis man bruker feil type olje. For å sikre at de fungerer riktig i hele levetiden til kjøretøyet, er det avgjørende viktig å bruke en olje med lav SAPS.

Euro-utslippsgrenser

Euro-utslippsgrensene har blitt strengere fra Euro II til Euro VI

Hvilke problemer kan de nye Castrol Vecton Euro VI-produktene bidra til å forhindre?

To av de vanligste enhetene i lastebiler er EGR (eksosgassresirkulering) og DPF (dieselpartikkelfilter).
EGR reduserer forbrenningstemperaturen for å redusere mengden med NOx. Men dette kan også øke nivået av sot og andre forurensninger. Castrol Vecton med System 5 Technology™ er spesielt formulert for å bekjempe disse skadelig forurensningene, bidra til å maksimere motorens ytelse og forhindre mulige skader.

EGR-system

DPF fanger sotpartikler i eksosstrømmen, men enheten kan også bli blokkert av aske fra smøreoljen. Castrol Vecton med System 5 Technology™ er spesielt formulert som en Low SAPS-olje for å hindre DPF-blokkering, samtidig som den tilfredsstiller Euro VI-kravene til de store lastebilprodusentene.

Dieselpartikkelfilter

FLERE FORDELER MED DE NYE PRODUKTENE

Castrol Vecton Long Drain 10W-30 E6/E9 og Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E6/E9 er formulert med System 5 Technology™ og gir opptil 40 % bedre ytelse*. De er spesielt utviklet for utvidet oljeskiftintervaller opptil 100 000 km** i de nyeste Euro VI-dieselmotorene. De kan også brukes i europeiske lavutslippslastebiler og -busser i klasse Euro IV og Euro V, og spesielt i motorer som krever olje med lav SAPS og i eldre biler og terrengkjøretøy samt utstyr som krever dette ytelsesnivået.

Med Castrols nye Euro VI-produkter kan eiere av lastebilflåter og lastebilverksteder redusere lagerholdet til kun ett 10W-40-produkt eller 10W-30-produkt, og med redusert produktutvalg forenkles oljeskiftprosessen og håndteringen av serviceintervaller.

* I uavhengige laboratorietester presterte Castrol Vecton Long Drain opptil 40 % bedre enn API- og ACEA-industristandardenes grenseverdier på områdene oljefortykning, stempelavleiringer, sotbehandling, slitasje og korrosjon. Se www.castrol.com/vecton
** Castrol Vecton Long Drain er godkjent av noen av de store lastebilprodusentene for oljeskiftintervaller opp til 100 000 km, i samsvar med deres spesifikasjoner. Faktiske oljeskiftintervaller avhenger av motortype, driftsbetingelser, servicehistorikk, bruk av motordiagnostikk og drivstoffkvalitet. Sjekk alltid kjøretøyhåndboken.