LAND ROVER VELGER CASTROL EDGE

Land Rover valgte oss som sin foretrukne strategiske smøremiddelpartner i 2002. Forent av et sterkt ønske om å holde oss i forkant av bransjestandardene, har vi i fellesskap formulert og utviklet motor- og giroljer som gir bedre ytelse. Det er grunnen til at når folk spør om hvilken motorolje som er anbefalt for Land Rover-motorer, er svaret Castrol. Ved å søke å skape nyskapende produkter er bil blitt deres anbefalte smøremiddelpartner for både fabrikkfylling og levering til forhandlere for salg i ettermarkedet.

Vi samarbeider tett med FoU-avdelingen til Land Rover for å utvikle fremtidige generasjoner med smøremidler for deres biler. Formuleringen gjøres i fellesskap slik at produktene innfrir de presise kravene for Land Rover-motorer og for å utnytte de potensielle reduksjonene i drivstofforbruk og CO2-utslipp. Fortsatt bruk opprettholder det høye ytelsesnivået som forventes av Land Rover-kunder.

Land Rover og Castrol har det til felles at de er fast bestemt på å være i forkant av utviklingen av bransjestandarder.