Castrol EDGE: Beviset

Hvordan kan Castrol EDGE med Fluid TITANIUM frigjøre den sanne motorytelsen.

Hos Castrol tester vi kontinuerlig motoroljer for å levere de beste mulige produktene til millioner av bilister over hele verden. Nylig testing viser hvordan Castrol EDGE med Fluid TITANIUM endrer seg under trykk og reduserer ytelsesreduserende friksjon for å frigjøre motorenes sanne ytelse.

TEST 1: ENDRES UNDER TRYKK

Komprimert under sterkt trykk, ble oljen studert ved hjelp av røntgenstråler utløst fra elektroner som beveget seg med nær lysets hastighet.

Dette viste at Castrol EDGE med Fluid TITANIUM fysisk endrer strukturen under trykk for å holde metallet fra hverandre. Når trykket avtar, går oljen tilbake til sin frittflytende tilstand.

Sorry, you need Javascript enabled to view this video.

Loading video

please wait...

TEST 2: STERKERE UNDER TRYKK

Ved å bruke banebrytende ultralydteknikker utviklet av et ledende universitet, ble stivheten i olje mellom kontaktpunkter på ventilmekanismen sammenlignet.

Testene viste at Castrol EDGE med Fluid TITANIUM var stivere ved kontaktpunktet, sammenlignet med den samme oljen uten Fluid TITANIUM – noe som beviste at oljen er sterkere under trykk.

Sorry, you need Javascript enabled to view this video.

Loading video

please wait...

TEST 3: REDUSERER YTELSESREDUSERENDE FRIKSJON

Ved hjelp av en industrianerkjent test, ble friksjonsnivåene målt over en rekke hastigheter og motorforhold. Castrol EDGE med Fluid TITANIUM viste seg å redusere ytelsesreduserende friksjon med 20 %*.

Sorry, you need Javascript enabled to view this video.

Loading video

please wait...

*I gjennomsnitt, avrundet til nærmeste hele tall. Sammenlignet med samme olje uten Fluid TITANIUM. Produkter testet som representerer 75 % av salgsvolumet I 2017.