DREVET AV AVANSERT TEKNOLOGI

SE HVORDAN CASTROL EDGE MED FLUID TITANIUM ER STERKERE UNDER TRYKK

Sorry, you need Javascript enabled to view this video.

Loading video

please wait...

CASTROL EDGE MED FLUID TITANIUM – STERKERE UNDER TRYKK

FRIKSJON ER YTELSENS FIENDE

Dagens motorer er mindre og mer effektive, uten at det går ut over ytelsen. Denne utviklingen av motorene utfordrer oljen med økt trykk. For å motstå dette må oljer være sterkere enn noen gang før.

Under hver motorrevolusjon oppstår det intense friksjonsflater, som får sin eksistens i løpet av mikrosekunder, og beveger seg kontinuerlig rundt motoren når den leverer krefter. Samlet sett kan disse friksjonspunktene kan gjøre at opptil 10% av motorytelsen går til spille.

ENDRER SEG OG BLIR STERKERE UNDER TRYKK

For å bekjempe ytelsesreduserende friksjon har vi utviklet vår sterkeste og mest avanserte motorolje, Castrol EDGE med Fluid TITANIUM.

Da vi testet, kunne vi observere hvordan oljen endret strukturen sin på molekylært nivå. Komprimert under sterkt trykk ble oljen studert ved hjelp av røntgenstråler utløst fra elektroner som beveget seg med nær lysets hastighet. Dette viste at Castrol EDGE med Fluid TITANIUM fysisk endret strukturen – til å bli stivere på punkter der trykket er ekstremt, for å holde metallet fra hverandre og redusere friksjonen. Når trykket avtar, går oljen tilbake til sin frittflytende tilstand.

Sterkere under trykk, Castrol EDGE med Fluid TITANIUM endrer strukturen og reduserer ytelsesreduserende friksjon med 20%*.

FRIGJØR EKTE MOTORYTELSE

Ytelse kan oppleves på mange måter – ikke minst i den rene nytelsen av akselerasjon, tilfredsstillelsen ved å føle dreiemomentet eller spenningen ved rå hastighet.

For de som elsker spenningen ved kjøring, er det ikke et alternativ å miste opptil 10% av motorens ytelse. Castrol EDGE med Fluid TITANIUM endrer seg, blir sterkere under trykk og frigjør den sanne motorytelsen.

*I gjennomsnitt, avrundet til nærmeste hele tall. Sammenlignet med samme olje uten Fluid TITANIUM. Produkter testet som representerer 75 % av salgsvolumet I 2017.