Castrol Edge

Castrol EDGE med Fluid TITANIUM reduserer ytelsesreduserende friksjon med 20 %*

PRODUKTER

Castrol EDGE med Fluid TITANIUM endrer seg, blir sterkere under trykk og reduserer friksjon for å frigjøre den sanne motorytelsen.

Sorry, you need Javascript enabled to view this video.

Loading video

please wait...

CASTROL EDGE MED FLUID TITANIUM – STERKERE UNDER TRYKK

*I gjennomsnitt, avrundet til nærmeste hele tall. Sammenlignet med samme olje uten Fluid TITANIUM. Produkter testet som representerer 75 % av salgsvolumet I 2017.