IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. HJEM
  2. TEKNOLOGI OG INNOVASJON
  3. MOTOROLJEMERKER
  4. CASTROL VECTON

CASTROL VECTON MED SYSTEM PRO TECHNOLOGY™

Castrol VECTON med System Pro Technology™ har en ekstra ytelsesreserve som motvirker nedbrytning av oljen.

System Pro Technology

FOR LENGRE NYTTIG OLJELEVETID

System Pro Technology

Moderne lastebiler bruker nye teknologier til å skape opptil 30 % mer dreiemoment, men dette gir også høyere temperaturer og trykk i motoren. Dette kan føre til raskere oksidasjon og oljefortykning, mer opphopning av avleiringer og rask degradering av oljens komponenter for syrekontroll. Alt dette gjør at oljen brytes ned fortere og reduserer den nyttige oljelevetiden.

Castrol har utviklet VECTON med ny System Pro Technology™, som har en ekstra ytelsesreserve som motvirker oljenedbrytning ved å bidra til å kontrollere oksidasjon, redusere avleiringer, nøytralisere skadelige syrer og også tilpasse seg høyere temperaturer slik at viskositeten opprettholdes. Det betyr lengre nyttig levetid for oljen, slik at du kan føle deg trygg når du bruker de maksimale oljeskiftintervallene.

TAKLE EKSTREME MOTORFORHOLD MED SYSTEM PRO TECHNOLOGYTM

 

Påkjenningen fra økt dreiemoment kombinert med høyere temperaturer og trykk kan føre til at de følgende driftsforholdene skjer raskere:

Oksidasjon

Oksidasjon

Høye temperaturer kan gjøre at oksidasjon og oljefortykning skjer raskere. Dette reduserer flyten av olje til viktige motordeler.

System Pro Technology™ motvirker oksidasjon og oljefortykning for å bidra til å beskytte motoren din mot varmeskader.

 

Avleiringer

Avleiringer

Økt opphopning av avleiringer kan redusere effektiviteten og øke forbiblåsning.

System Pro Technology™ kontrollerer disse skadelige avleiringene ved å bidra til å holde stemplene rene.

Rustslitasje

Rustslitasje

Rask degradering av oljens komponenter for syrekontroll kan gjøre overflater sårbare for rustslitasje.

System Pro Technology™ beskytter overflater mot rustslitasje ved å bidra til å nøytralisere syrer.

Castrol VECTON-utvalget – opptil 45 % ekstra ytelsesreserve*

Castrol VECTON forbedring av ytelse etter kategori

Castrol VECTON forbedring av ytelse etter kategori
* Basert på tester utført på 81 % av hele Castrol VECTON-utvalget etter volum basert på salg over 12 måneder til mars 2017.