IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. HJEM
  2. VÆSKER FOR ELEKTRISKE KJØRETØY
  3. THERMAL MANAGEMENT EV-VÆSKER

THERMAL MANAGEMENT ev-væsker

Castrol ONs avanserte EV-væske for termisk kontroll er utviklet spesielt for elbiler, og holder batteriet kjølig ved lading og bruk, selv under ekstreme forhold.

e-kjølevæsker

TEKNOLOGI FOR TERMISK KONTROLL FOR EV-BATTERIER

TEKNOLOGI FOR TERMISK KONTROLL FOR BATTERIER I ELEKTRISKE KJØRETØY

I løpet av det siste tiåret har det vært store fremskritt innen batteriteknologi for elektriske kjøretøy, som åpner for å gi mer kraft og redusert rekkeviddeangst med lengre avstander per enkelt lading.

En av hovedutfordringene EV-batterisystemer fortsetter å møte er å regulere temperaturen under stadig mer ekstreme driftsforhold, som ultrarask lading og i alle typer klimaer.  For tiden har de fleste elbiler enten luftkjølte eller indirekte væskekjølte batterisystemer.

Luftkjølte systemer er et populært valg, spesielt blant elbiler i tidlige generasjoner, men mens denne metoden er relativt enkel og billig er luftkjøling mindre effektiv og kan yte dårlig under ekstreme forhold og klimaer som kan begrense kjøretøyets rekkevidde.  
Indirekte avkjølte batterisystemer er avhengige av væske som har høyere varmeledningsevne enn luft, men som fortsatt er begrenset når det kommer til ekstreme operasjoner som vedvarende ultrarask lading og hard kjøring.

Neste generasjons elektriske kjøretøy går over til direkte kjøling for å muliggjøre ultrarask lading med vedvarende hastigheter, samt forbedret batterisystem og kjøretøyytelse.  Dette krever en ny generasjon med termiske væsker for elektriske kjøretøy, for å imøtekomme disse kravene som stadig er i økning.


VÆSKE FOR TERMISK KONTROLL FOR ELEKTRISKE KJØRETØY

Batteriene i elektriske kjøretøy jobber hardest når de lader og utlader energi – og det er da de kan nå uønskede temperaturer. Ettersom teknologien innen elbiler utvikler seg, vil batteriene i dem møte et ekstra stort press på grunn av utviklingen i ytelse og ultrarask lading.

I et forsøk på å overkomme disse utfordringene, har Castrol utviklet en væske for termisk kontroll som kan holde batteriet i drift ved en ideell temperatur, og vi fortsetter å jobbe med unik teknologi for lignende produkter i fremtiden.

THERMAL MANAGEMENT EV FLUID

VÆSKE FOR TERMISK KONTROLL

Tilgjengelig for bilprodusenter

UTFORDRINGEN

Neste generasjons elektriske kjøretøy går over til direkte kjøling for termisk batterikontroll, for å muliggjøre bedre ytelse og rask lading. Effektiv direkte kjøling krever avansert dielektrisk kjølevæsketeknologi for å opprettholde batteriytelsen i hele kjøretøyets levetid.

 

VÅR TEKNOLOGI

Castrol har utviklet Castrol ON Thermal Management EV-væske med avanserte egenskaper, for å muliggjøre forbedret termisk batterikontroll i elbiler. Dette er hva som gjør den effektiv:

  • Den har lavere viskositetsnivåer enn tradisjonelle dielektriske væsker (for eksempel transformervæsker).
  • Den har sterk elektrisk isolasjon og et høyt flammepunkt for å beskytte batteriet mot havari og antenning.
  • Den har oksidasjonsbestandighet, noe som gjør at væsken kan opprettholde ytelsen gjennom hele levetiden.

RESULTATET

En avansert væske for termisk kontroll, som kan holde batteriet i elbilen din kjølig under ekstreme forhold.

* Fordelene ved Castrols EV-væsker kommer godt frem gjennom spesialtilpasset testing og utvikling. Kjører lengre¹, lader raskere² og varer lengre³.
¹ sammenlignet med EV-fabrikkpåfyllingsvæsker  ² sammenlignet med indirekte avkjølt batterisystem  ³ sammenlignet med standard EV-girolje.
 

CASTROL ON EV-VÆSKESERIEN