IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. HJEM
  2. CASTROLS HISTORIE
  3. BÆREKRAFT
  4. KARBONNØYTRAL

KARBONNØYTRAL

Det at et produkt er karbonnøytralt betyr at det ikke blir noen nettoøkning i globale utslipp av klimagasser i atmosfæren som følge av forretningsdriften eller -tjenesten for produktet.

Verdens første karbonnøytrale smøremidler

Castrol ble det første smøremiddelselskapet i verden som kunne tilby kundene våre et sertifisert karbonnøytralt produkt med lanseringen av Castrol Professional i 2014. Siden den gangen har Castrol lagt mye innsats i å redusere Castrol Professionals karbonavtrykk med over 15 % mens millioner av bilister har dratt fordel av å bruke en karbonnøytral motorolje.

 

Vi har bygd videre på denne fremgangen og lansert karbonnøytrale produkter i andre kategorier – vi har lansert verdens første karbonnøytrale smøremidler til biler, nyttekjøretøy og vindturbiner, og vi har samarbeidet med bilverksteder for å hjelpe dem med å gjøre virksomheten karbonnøytral – med over 360 000 tonn CO2 nøytralisert i løpet av det siste året (kilde: BP Advancing Low Carbon)

 

Hvordan blir produkter karbonnøytrale?

For å oppnå sertifisering som karbonnøytral må man

  • beregne produktets karbonavtrykk
  • utvikle en handlingsplan for å redusere karbon
  • kjøpe nok karbonkreditt til å dekke karbonavtrykket
  • gjennomføre planen for karbonreduksjon for å opprettholde sertifiseringen som karbonnøytral

 

Vi liker rollen karbonnøytralitet spiller i vår ferd mot stadig mer bærekraftig drift, fordi det gjør det mulig å redusere karbon fort, og i tillegg leverer det andre sosiale fordeler samtidig som vi handler for å redusere direkte innvirkning av karbon.

 

Hva er fordelen ved karbonnøytralisering?

Karbonnøytralisering er en internasjonalt anerkjent metode for å ta ansvar for uunngåelige karbonutslipp.

 

Nøytralisering er når et tonn karbon som slippes ut, nøytraliseres av en reduksjon for samme mengde et annet sted. Dette oppnås gjennom å kjøpe karbonkreditt som stimulerer investering i prosjekter for reduksjon av karbon over hele verden.  Det er den raskeste måten å redusere utslipp på, og den eneste måten å oppnå karbonnøytral status på.

©2017 Micrisol. Med enerett
©2017 Micrisol. Med enerett.

Castrol kjøper karbonkreditt gjennom BP Target Neutral. BP Target Neutral støtter mange prosjekter for karbonnøytralisering over hele verden. Prosjektene dekker alt fra å verne 41 000 hektar med regnskog i Zambia mot avskoging, til å støtte prosjekter for installasjon av komfyrer som skal hjelpe noen av de tre milliardene personer i verden som lager mat i tradisjonelle ildsteder. Ildsteder er ineffektive, krever mer ved eller kull og bidrar til  3,7 millioner dødsfall i året av årsaker tilknyttet røyken og dunstene.

 

I tillegg til reduksjonen av karbonutslippene leverer prosjektene våre for karbonnøytralisering mange andre fordeler for lokalsamfunnene der prosjektene er basert.  Disse fordelene gjenspeiles i FNs mål for bærekraftig utvikling. Målene anerkjenner at å få slutt på fattigdom krever at vi har strategier som fremmer økonomisk vekst og takler en rekke sosiale behov, blant annet utdanning, helse, sosial beskyttelse og jobbmuligheter, samtidig som klimautfordringen og miljøvern takles.

Relaterte lenker