IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. HJEM
  2. CASTROLS HISTORIE
  3. NYHETER
  4. PRESSEMELDINGER
  5. ONYX INSIGHT IMPLEMENTERER PROGNOSEANALYSE FOR BPs VINDTURBINER

ONYX INSIGHT IMPLEMENTERER AVANSERT PROGNOSEANALYSE FOR BP FOR HELE VINDFLÅTEN PÅ 1,2 GW I USA

585 VINDTURBINER PÅ TI VINDFARMER ER INNLEMMET I ONYX INSIGHTS FLEETMONITORTM-PLATTFORM SOM DEL AV DATADREVET, INGENIØRBASERT TILNÆRMING TIL FOREBYGGENDE VEDLIKEHOLD

USA 8. mai 2018 – ONYX InSight, en partner for prognoseanalyse som gir ressurseiere uavhengig innsikt og kontroll over egen drift, har implementert en avansert digital plattform for overvåking av BP Wind Energy, en stor produsent av vindkraft i USA. Prosjektet har medført at ti av BPs vindfarmer i USA, med totalt 1,2 GW er innlemmet i ONYX InSights fleetMONITORTM-plattform.

Maintenance work on the blades of a wind turbine

Etter hvert som antallet installerte ressurser i USA stadig øker og modner, er det å holde på kontrollen over drifts- og økonomiresultater helt avgjørende for produsenter av vindkraft, og har drevet en økende etterspørsel etter nyskapende løsninger for forebyggende vedlikehold. Men med et variert utvalg installerte turbinteknologier og systemer for overvåking av forholdene, er det en betydelig utfordring å styre – og levere respons på – kritiske ytelsesdata som dekker hele flåter.

 

Den maskinvareagnostiske fleetMONITORTM-plattformen fra ONYX InSight samler datastrømmer fra flere drivlinjeteknologier, og forvandler dem til verdifull innsikt. Med denne innsikten kan prosjekteiere oppdage feil som er under utvikling flere måneder før handling kreves, forutsi gjenværende nyttig levetid for komponenter og ta velinformerte avgjørelser om hvor og når inspeksjons- og reparasjonsteam skal sendes ut. I sin tur reduserer dette de totale utgiftene for vedlikehold og reduserer nedetid for ressursene til et minimum, slik at utjevnet kostnad for energi (LCOE) som produseres av turbinflåten, reduseres. fleetMONITORTM-plattformen utgjør en del av en integrert løsning som inkluderer en virkningsfull kombinasjon av maskinvare og programvare for overvåking av utstyrs stand, samt avanserte tjenester for prognoseanalyse.

ONYX InSights utvidelse av den digitale plattformen for overvåking i BP, har skjedd i tre faser. I 2016 ble 242 vindturbiner integrert i ONYX InSights fleetMONITORTM -plattform, så ble 52 turbiner til lagt til plattformen i 2017, etter at de fikk ettermontert ONYX InSights høytytende maskinvare for overvåking av utstyrets stand, ecoCMSTM. Ytterligere 291 turbiner får montert ecoCMSTM og blir innlemmet i fleetMONITORTM i løpet av 2018.

Med kontinuerlig støtte fra ONYX InSight-teamet blir dataene og analysen denne integrerte digitale plattformen produserer, overvåket sentralt på det eksterne driftssenteret for BP Wind i Houston, slik at BP får en dyptgående forståelse av ytelsen til drivlinjeutstyr for en flåte som består av fem forskjellige turbinmodeller og ti forskjellige girkassemerker.

 

Ashley Crowther, som er visepresident for gruppen i ONYX InSight, sier: «BP Wind tar i bruk beste praksis med en integrert tilnærming til forebyggende vedlikehold som drives av data, men underbygges av robuste tekniske prinsipper. Dette skaper merkbare fordeler i form av pålitelig ytelse, reduksjon av OPEX-kostnader og høyere eiendelsverdi – og alt dette blir til syvende og sist videreformidlet som kostnadsinnsparinger for forbrukere.»

 

«Investering i våre muligheter for forebyggende vedlikehold danner en viktig del av vårt engasjement i ledende teknologier som forbedrer sikkerheten og påliteligheten i driften vår. ONYX InSight kunne tilby en løsning som greit kan ettermonteres i det varierte utvalget teknologi som vi bruker i flåten vår», sa Alistair Warwick, visepresident i BP Wind Energy.

 

Du kan finne ut mer om tjenestene ONYX InSight leverer til eiere, operatører og investorer i vindenergi, på www.onyxinsight.com