IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. HJEM
  2. CASTROLS HISTORIE
  3. NYHETER
  4. PRESSEMELDINGER
  5. NÅ ER CASTROL OPTIGEAR KARBONNØYTRAL

Nå er Castrol Optigear karbonnøytral slik at vindenergi blir enda renere

Castrol Optigear er karbonnøytral
Castrol har blitt den første smøremiddelleverandøren i verden som tilbyr karbonnøytrale smøremidler for vindturbinbransjen.

Optigear Synthetic CT 320 og Synthetic X 320 er begge sertifisert for oppfylling av BSI PAS 2060-spesifikasjonen[1] for å oppnå og utvise fullstendig karbonnøytralitet for hele produktets levetidssyklus.

 

Ved å oppfylle disse spesifikasjonene er det sertifisert at hver liter olje nøytraliserer 2,3 kg CO2-ekvivalent (CO2e)[2] – eller 930 kg[3] ved påfyll av en gjennomsnittlig vindturbingirkasse. Dette kan sammenlignes med mengden CO2 som produseres av en gjennomsnittlig personbil som kjører 3587 km[4].

 

«Den enorme veksten innen fornybar energi har bidratt svært mye til miljøvern, men kundene våre er innovatører og alltid på utkikk etter nye måter de kan redusere karbonavtrykket sitt og gjøre mer for å motvirke klimaendringer på», sier Daryl Luke, global produktsjef i Castrol. «Castrol har forpliktet seg til å redusere karbon over hele verden, og nå som Optigear Synthetic CT 320 og Synthetic X 320 er sertifisert karbonnøytrale, kan kundene våre takle disse bekymringene uten å ofre ytelsen. Ved å bruke disse karbonnøytrale giroljene kan produsenter redusere utslipp ved første fylling, og operatører kan redusere karbonavtrykket sitt på lang sikt.»

 

En karbonnøytral livssyklus

 

Castrol oppnådde karbonnøytral status for Optigear Synthetic CT 320 og Synthetic X 320 gjennom grundig analyse av hele produktets livssyklus, fra produksjon til transport og til slutt kassering ved slutten av dets levetid.

 

Klimagassutslipp på netto null for Optigear oppnås gjennom investering i prosjekter over hele verden som har som mål å redusere netto-CO2e over tid. Dette administreres av BP Target Neutral[5], BPs ikke-kommersielle program for karbonstyring, som finner karbonnøytraliseringskreditt fra prosjekter som enten iverksetter programmer for reduksjon av CO2 eller absorberer den tilsvarende mengden CO2 fra atmosfæren. Investeringen i disse prosjektene har også andre positive virkninger, for eksempel å skape arbeidsplasser lokalt i utkantstrøk og forbedre luftkvaliteten.

 

Noen eksempler på investeringer vi har nå, er et prosjekt for skogvern i Zambia[6] som reduserer CO2e-utslipp med anslåtte 210 316 tonn i året, og et vannkraftprosjekt i Kina[7] som reduserer utslipp med 500 000 tonn per år.

 

Alle prosjektene BP Target Neutral investerer i, støtter FNs mål for bærekraftig utvikling[8], som over de neste 15 årene har som mål å få slutt på fattigdom, beskytte jorden og sikre velstand for alle.