IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. HJEM
  2. CASTROLS HISTORIE
  3. NYHETER
  4. PRESSEMELDINGER
  5. CASTROL OG GEHRING ETABLERER ET PARTNERSKAP

CASTROL OG GEHRING ETABLERER ET PARTNERSKAP

London, Storbritannia og Ostfildern, Tyskland,
15. februar 2019.
Castrol og Gehring etablerer et partnerskap
Castrol, et av verdens ledende smøremiddelmerker, og Gehring, et globalt maskinverktøyselskap, har kunngjort en betydelig styrking av samarbeidet sitt med etableringen av et partnerskap som skal forene Castrols kunnskap om smøring og metallarbeidsvæsker med Gehrings ekspertise innen presisjonsverktøymaskiner.

Gehring er allment anerkjent som teknologileder for finjustering av forbrenningsmotorer i bilproduksjonssektoren, men de er også innovatører innen produksjon av traksjonsdrev for elkjøretøy.

For å møte fremtidens utfordring om å kontinuerlig redusere CO2-utslipp og øke motorers effektivitet, må presisjonsproduksjon av motordeler endres drastisk. Gehring og Castrol skal samarbeide om å utvikle honingmaskinverktøy og honingvæsker, samt å skape nye digitale systemer for overvåking av væsker. Dette vil muliggjøre mer presisjon i produksjonen og åpne muligheter for bruk av nye materialer i fremtidige motordesign.

Mathias Buschbeck, Global Industrial Leader i Castrol, sier: «Dette er en spennende tid for leverandører til bilindustrien. Ved å samarbeide for å sprenge grenser for våre respektive teknologier, kommer dette partnerskapet til å åpne nye muligheter for utvikling av tilbud i samarbeid som kan hjelpe kjøretøysprodusenter med å holde tritt med kommende trender innen transport.»

Dr. Sebastian Schöning, CEO i Gehring Group, sier: «Gehring Group bidrar til reduksjon av CO2-utslipp fra moderne motorer med våre nyskapende teknologier, og vi vil forbedre hver eneste del av hele produksjonssystemet. Derfor kommer dette partnerskapet til å gi oss et dytt fremover innen optimalisering av væsker og digitale muligheter for overvåking. Vi ser frem til et fremgangsrikt samarbeid.»

De to selskapene er allerede i gang med å utforske hvordan de kan bedre effektiviteten til forbrenning og smøring med motorolje ved å utvikle nye løsninger for optimalisering av sylinderblokkmaskinering og overflatefinish. Overflatestrukturen til sylinderblokker må ha perfekt utforming for å absorbere mest mulig motorolje, samtidig som de opprettholder friksjonsegenskapene som kreves for best mulig forbrenning av drivstoff. Dette partnerskapet vil muliggjøre mer presisjon i produksjonen og åpne nye muligheter for bruk av nye materialer i fremtidige motordesign.

Om Castrol

Castrol, et av verdens ledende smøremiddelmerker, har en stolt tradisjon for nyskapning og som underbygger av banebrytende drømmer. Vår lidenskap for ytelse, kombinert med en filosofi om å arbeide i partnerskap, har gjort det mulig for Castrol å utvikle smøremidler og fett som har stått i sentrum for en rekke teknologiske gjennombrudd både på land, luft, sjø og i verdensrommet – i over 100 år.

 

Castrol er en del av BP-gruppen og betjener kunder og forbrukere i kjøretøys-, sjøfarts-, industri- og energisektorene. Våre merkevareprodukter er anerkjent over hele verden for innovasjon og høy ytelse på grunn av vårt engasjement i å levere førsteklasses kvalitet og høyteknologiske løsninger.

 

Du kan finne ut mer om Castrol på www.castrol.com

Om Gehring

Gehring er et maskinverktøyselskap med global drift og over 90 års erfaring og ekspertise innen presisjon. Vår daglige motivasjon er produksjon av funksjonelt optimaliserte overflater. Ideelle tribologiske overflater som gir høy effektivitet er det vi lover kundene våre.

 

Etter sammenslåingen med copperING, som har utstrakt erfaring som produsent av produksjonsteknologi innen elektriske drivlinjer, tilbyr gruppen et bredt utvalg nyskapende produksjonsteknologier for kjøretøysdrev – fra tradisjonelle løsninger til hybridteknologi og til og med helhetlig elektrifisering.

 

Du kan lese mer om Gehring på www.gehring-group.com

Advarsel

For å bruke klausulene om «trygg havn» i United States Private Securities Litigation Reform Act fra 1995 (PSLRA), leverer BP følgende advarende melding.  Denne pressemeldingen inneholder enkelte utsagn som omtaler fremtiden – altså ting som ikke har skjedd ennå – som kan angå en eller flere finansielle betingelser, resultater fra drift eller virksomheter tilhørende BP og enkelte av planene og målene BP har i forbindelse med disse. Disse utsagnene kan som oftest, men ikke alltid, gjenkjennes ved at ord som «vil», «forventer», «ventes å», «har som mål», «bør», «kan», «kanskje», «mål», «vil sannsynligvis», «har planer om å», «planlegger» eller lignende, brukes.  Faktiske resultater kan være forskjellige fra de som er uttrykt i disse utsagnene, avhengig av en rekke faktorer, inkludert risikofaktorene som er nevnt i vår nyeste årsrapport og Form 20-F under «risikofaktorer» («Risk factors»), og i alle våre nylige offentlige rapporter.

 

Vår nyligste årsrapport og Form 20-F og andre periodiske rapporter er tilgjengelige på nettstedet vårt på www.bp.com, eller kan anskaffes fra SEC ved å ringe 1-800-SEC-0330 eller gå til nettstedet på www.sec.gov.