IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. HJEM
  2. CASTROLS HISTORIE
  3. HMS-POLICY
  4. GLOBALT HARMONISERT SYSTEM

GLOBALT HARMONISERT SYSTEM (GHS)

Castrol-fat og sikkerhetsmerking

HVA ER GHS?

GHS støtter beskyttelse av menneskers helse og miljøet ved å være et internasjonalt forståelig system for farekommunikasjon. FN-land har arbeidet med representanter fra industrien og nøkkelinteressenter for å bestemme et klassifiserings- og merkingssystem for bruk over hele verden, kalt «Global Harmonised System» (GHS).


Hovedmålene med GHS er å:

  • Være en enhetlig standard for klassifisering og kommunikasjon av farlige kjemikalier for å forenkle internasjonal handel med kjemikalier og øke beskyttelsen av menneskers helse og miljøet.
  • Informere brukere om disse farene ved hjelp av standardsymboler og -setninger på pakningsetikettene og i sikkerhetsdatabladene (SDS).

 

Nye lover blir innført for å implementere GHS i Europa, USA og Brasil. Du kan finne ut mer om GHS fra FNs økonomiske kommisjon for Europa på unece.org.

  • Merkingen vår og SDS-ene våre kommer til å gjenspeile GHS-endringene for å formidle informasjon om farlige kjemikalier til personer som håndterer Castrol-produkter.
  • Merking og SDS-er får nye piktogrammer, farebestemmelser og sikkerhetsinformasjon.
  • Innføringen av endringene skjer i faser – ikke alle etiketter og SDS-er kommer til å gjenspeile endringene samtidig.

 

SIKKERHET STÅR I SENTRUM FOR ALT CASTROL GJØR

Vi har som mål å utvikle og levere produkter etter de høyeste kavlitets- og sikkerhetsstandardene. Selv om reglene krever endring i Europa, USA og Brasil, setter vi i verk endringene globalt og fortløpende, siden vi vil sikre at kundenes drift overholder de nyeste sikkerhets- og regelstandardene.

De nye fareetikettsymbolene som brukes under gjeldende lover, blir erstattet av en serie med ni GHS-piktogrammer inne i en rød rute.

Du kan lese mer ved å laste ned GHS-brosjyren vår.