IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. HJEM
  2. Castrols 125-årsjubileum
  3. Personvernerklæring for Castrols 125-årsjubileum

PERSONVERNERKLÆRING – CASTROL 125-ÅRSKAMPANJE – FOR BRUK I STORBRITANNIA OG IRLAND

Denne personvernerklæringen forklarer hvem vi er, hvilken informasjon vi samler inn om deg, hvordan vi bruker den, hvem vi deler den med, det juridiske grunnlaget for behandlingen og hvor lenge vi beholder den, i forbindelse med din deltakelse i kampanjen for Castrols 125-årsjubileum.

 

INFORMASJON OM KONTROLLEREN


Lubricants UK Limited, med registrert kontor i Chertsey Road, Sunbury On Thames, Middlesex, TW16 7BP («Castrol», «vi» eller «oss»), er ansvarlig for personopplysningene som behandles for Castrols 125-årskampanje via Castrols nettsted, inkludert konkurransen. 


INNSAMLING OG BRUK AV PERSONOPPLYSNINGER


Vi samler inn navn, e-postadresse og mobilnummer. Dine personopplysninger vil kun bli samlet inn og brukt til formålene med

(i) administrasjon av konkurransen,

(ii) å kontakte deg hvis du vinner premien,

(iii) fremtidig markedsføringskommunikasjon, hvis du gir oss tillatelse til å gjøre det


Vi baserer oss på utførelse av kontrakt for formål (i) og (ii), og ditt samtykke for formål (iii), i samsvar med registreringsskjemaet og denne personvernerklæringen. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt ved å følge avmeldingslenken nederst i hver Castrol-e-postkommunikasjon eller ved å sende en e-post til GDPREurope@Castrol.com.

 

INFORMASJON OM INFORMASJONSKAPSLER


Vi bruker informasjonskapsler (og lignende teknologier, f.eks. sporingsbilder, piksler, tagger og JavaScript) for å samle inn informasjon om din bruk av nettstedet, for eksempel ved å bruke IP-adressen din til å logge besøket ditt på nettstedet vårt. Du kan stille inn nettleseren din til å avvise alle eller noen nettleser-informasjonskapsler eller til å varsle deg når informasjonskapsler er angitt eller åpnet. Hvis du deaktiverer eller nekter informasjonskapsler, må du være oppmerksom på at enkelte deler av dette kampanjenettstedet kan bli utilgjengelig eller ikke fungere som det skal. For å lære mer om informasjonskapsler, kan du besøke følgende tredjeparts nettsted: www.allaboutcookies.org.


MOTTAKERE AV PERSONOPPLYSNINGER


Dine personopplysninger kan bli utlevert til tredjeparts tjenesteleverandører vi samarbeider med for å administrere konkurransen og, der du har gitt ditt samtykke, for å sende e-postkommunikasjon fra Castrol. Utlevering til tredjeparts tjenesteleverandører som handler på våre vegne, vil være underlagt kontraktsklausuler for å sikre at tredjepartene har passende tekniske og organisatoriske personvern- og sikkerhetsbeskyttelser på plass. En kopi av disse klausulene er tilgjengelig på forespørsel.


Vi forbeholder oss også retten til å utlevere personopplysningene dine slik loven krever, eller når utlevering er nødvendig for å beskytte rettighetene våre og/eller overholde et krav fra en domstol, rettskjennelse, forespørsel fra en regulator eller andre juridiske prosesser som forkynnes for bp eller Castrol. Der det er aktuelt, inkluderer dette vår forpliktelse til å overholde alle lokale standarder for annonseringsmyndigheters krav om å publisere eller gjøre navn og fylke for prisvinnere tilgjengelig på forespørsel. Slik offentliggjøring vil bli gjort i samsvar med våre vilkår og betingelser og vil ikke inneholde annen informasjon enn vinnerens fornavn, etternavn og fylke.

 

OVERFØRING AV PERSONOPPLYSNINGER UTENFOR EEA


Castrol kan utlevere personopplysningene dine til andre BP-enheter som kan befinne seg utenfor EØS. I slike tilfeller skal personopplysningene dine til enhver tid være beskyttet under BPs omfattende, fleksible og globale rammeverk for samsvar, som implementerer egnede tiltak og sikkerhetstiltak (inkludert EUs standard kontraktsklausuler) for å sikre at personopplysningene dine beskyttes i samsvar med gjeldende personvernlover.


OPPBEVARINGSPERIODE


Hvor lenge vi beholder personopplysningene dine vil variere avhengig av formålet vi bruker dem til. Vi beregner oppbevaringsperioden basert på tiden personopplysningene er nødvendig for å (a) oppfylle formålene beskrevet i denne personvernerklæringen, (b) oppfylle tidslinjene som kreves eller anbefales av regulerende myndigheter, profesjonelle organer eller foreninger, (c) overholde gjeldende lover, juridisk sperring og andre juridiske forpliktelser (inkludert kontraktsforpliktelser) og (d) etterkomme forespørslene dine.

 

RETTIGHETER TIL TILGANG, KORRIGERING OG SLETTING

 

Du får alle rettighetene som er angitt nedenfor:

  • Tilgang til dine personopplysninger. Der det er aktuelt har du rett til å motta en kopi av personopplysninger vi har om deg.
  • Korrigering av personopplysningene vi har om deg. Du kan be om at vi korrigerer ufullstendige eller unøyaktige data vi har om deg, selv om vi kanskje må bekrefte nøyaktigheten av de nye dataene du gir oss. Det er viktig at personopplysningene vi har om deg er nøyaktige og oppdaterte.
  • Sletting av dine personopplysninger. Du kan be om at vi sletter eller fjerner personopplysninger der det ikke er noen overstyrende grunn for oss til å fortsette å behandle dem. Du har også rett til å be oss om å slette eller fjerne dine personopplysninger der du har utøvd din rett til å protestere mot behandling (se nedenfor), der vi har behandlet dine personopplysninger ulovlig eller der vi er pålagt å slette dine personopplysninger for å overholde våre juridiske forpliktelser.
  • Overføring av visse av dine personopplysninger til deg eller en tredjepart. Når denne retten gjelder, vil vi gi deg, eller en tredjepart du har valgt, dine personlige opplysninger i et strukturert, vanlig brukt, maskinlesbart format.
  • Trekke tilbake samtykke. Tilbaketrekking vil ikke påvirke lovligheten av noen behandling som utføres før du trekker tilbake samtykket ditt. Hvis du trekker tilbake samtykket ditt, kan det hende at vi ikke kan levere visse produkter eller tjenester til deg. Vi vil gi deg råd hvis dette er tilfelle på det tidspunktet du trekker tilbake samtykket ditt.
  • Rett til å klage til din tilsynsmyndighet. Vi er forpliktet til å samarbeide med  deg for å få en rettferdig løsning på eventuelle klager om vår bruk av informasjonen din. Du kan klage til våre personvernteam (inkludert relevante databeskyttelsesansvarlige) ved å bruke e-posten nedenfor.

Hvis du ønsker å utøve noen av dine andre personvernrettigheter, kontakt GDPREurope@Castrol.com

 

ENDRINGER I DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN

 

Vi gjennomgår denne personvernerklæringen regelmessig og kan endre den fra tid til annen. Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert i juni 2024.