IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. HJEM
  2. BILMOTOROLJE OG -VÆSKER
  3. CASTROL ENGINE SHAMPOO

CASTROL ENGINE SHAMPOO

Castrol Engine Shampoo er et behandlingsmiddel som brukes før oljeskift, og som bidrar til å holde bilmotoren ren og i effektiv drift med bare 10 minutter på tomgang for rengjøring.

Castrol Engine Shampoo

KRAFTIG RENGJØRING FOR MOTORER

Moderne kjøring gjør at motorer må jobbe hardere, noe som i sin tur skaper smuss og slam som kan hope seg opp i viktige motordeler. Dette kan ramme driften av motoren hvis det ikke fjernes helt under oljeskift.

 

Slam kan hope seg opp ubemerket på grunn av:

  1.  Bruk av olje av dårlig kvalitet.
  2.  Forsinket eller ikke utført oljeskift.
  3. Kjøring under tøffe forhold. For eksempel hyppig kortdistandsekjøring, stopp-start, aggressiv kjøring og kjøring opp motbakker.


Castrol Engine Shampoo er et behandlingsmiddel som brukes før oljeskift. Det inneholder et kraftig rensemiddel (PCA) som fjerner motorslam* og pakker inn smusspartikler slik at de kan renne fritt ut, og rengjør motoren så den er klar for ny olje. Castrol Engine Shampoo:

  • er uten løsemiddel og skader derfor ikke vitale oljesegl
  • inneholder et kraftig rensemiddel (PCA) som bidrar til å fjerne slamavleiringer fra motorens metalloverflater
  • fjerner opptil 85 % av slam* i bensinmotorer
  • kan også brukes i lette dieselmotorer

RASK OG ENKEL I BRUK

CASTROL ENGINE SHAMPOO ER ENKEL Å BRUKE UTEN BEHOV FOR EKSTRA TID

 

Du kan bruke Castrol Engine Shampoo mens bilen venter på service. Det er ikke nødvendig å okkupere rampen før oljeskiftet.

Hell motorsjampoen i den gamle oljen
1. Hell motorsjampoen i den gamle oljen.
Kjør motoren på tomgang i 10 minutter.
2. Kjør motoren på tomgang i 10 minutter.
Tøm ut oljen.
3. Tøm ut oljen. Husk å også bytte ut oljefilteret.
Hell den nye oljen i motoren
4. Hell den nye oljen i motoren.
* Basert på slamfjerning i bensinmotortesting.