IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. HJEM
  2. OLJER OG VÆSKER TIL PERSONBILER
  3. VEDLIKEHOLD AV BILMOTORER
  4. SLIK KAN DU RESIRKULERE DEN BRUKTE MOTOROLJEN DIN

SLIK KAN DU RESIRKULERE DEN BRUKTE MOTOROLJEN DIN

Brukt motorolje fra bilvedlikehold som er utført hjemme utgjør en fare for miljøet. Du må sørge for at den blir resirkulert på en ansvarlig måte.

Slik kan du resirkulere den brukte motoroljen din

Slik kan du resirkulere den brukte motoroljen din

Hvis du bytter motorolje selv, må den brukte oljen kasseres på en ansvarlig måtte.

 

Her i Castrol forstår vi betydningen av å verne miljøet ved å resirkulere brukt motorolje. Bedriftene i Castrol-gruppen jobber faktisk allerede med å finne metoder for å sikre at hver eneste desiliter brukt motorolje blir resirkulert og gjenvunnet – som du kan se på www.nexcel.co.uk

 

Du kan gjøre ditt ved å sikre at du kasserer den brukte motoroljen din på en ansvarlig måte. Den enkleste måten å gjøre det på, er å ha den oppi beholderen den nye oljen var i, og ta den med ditt lokale gjenvinningssenter for kassering.