VÅRE RETNINGSLINJER

SIKKERHET OG MILJØET

VÅRE MÅL ER ENKLE OG KLARE - INGEN ULYKKER, INGEN SKADE PÅ MENNESKER OG MILJØ.

Vi er sertifisert ISO 
9001, ISO 14009, 
OHSAS 18001 

I alt vi gjør er det helse-, miljø- og sikkerhetsaspektene vi setter i fremste rekke, for å forsikre oss om at vi beskytter mennesker og miljø. 

Derfor er alle som arbeider for oss, hvor som helst, ansvarlige for å følge HMS retningslinjene riktig. Godt HMS arbeid og god helse for alle som jobber hos oss er vitalt for vår forretningsfremgang. 

HMS-RETNINGSLINJER

I ALLE VÅRE AKTIVITETER OG HANDLINGER SKAL VI:

  • Følge alle lovlige forskrifter og møte og helst overgå disse forventingene.
  • Se til at vi har et sikkert arbeidsmiljø gjennom å beskytte oss selv, våre tilganger og vår bedrift for skader, tap eller skade av kriminelle og fiendtlige handlinger.
  • Forsikre at alle våre ansatte, kontraktsbundne og andre er velinformerte, veltrente, engasjerte og inneforstått med forbedringsprosesser innen HMS. Vi er bevisste på at sikre handlinger ikke bare er forårsaket av teknisk sunne anlegg og utstyr, men også på kompentente mennesker innen en aktiv HMS kultur og at ingen aktivitet er så viktig at den ikke kan gjøres på en sikker måte.
  • Regelmessig forsikre oss om at bestemte prosesser fungerer effektivt. Alle Castrol-ansatte og kontraktsengasjerte er ansvarlige for å følge HMS retningslinjene og å ha forståelse for og håndterere HMS risiki.
  • Fullstendig deltagelse i identifikasjon av farer og riskobedømming, sikkerhetsrevisjoner og rapportering av HMS resultater.
  • Beholde almenhetens fortrolighet til hederlighet for vår bedrift. Vi skal åpent rapportere vårt arbeide og konsultere mennesker utenfor bedriften for å forbedre forståelsen for eksterne og interne HMS sprøsmål som assosieres med vårt selskap.
  • Forvente oss at alle som arbeider for vår regning er bevisste på at de kan påvirke vår virksomhet og vårt rykte, og derfor må jobbe iht våre regler. Vi skal forsikre oss om at kontraktsengasjerte og andres systemer også følger våre tiltak innen HMS.