ISTANBUL, MEXICO CITY OG MOSKVA TOPPER STOP-START-INDEKSEN

1. oktober 2013:  Nyere forskning fra Castrol og TomTom har vist at bilførere i Istanbul kan oppleve å måtte starte og stoppe bilen 31 200 ganger i året. I Rotterdam, som ligger nederst på listen, må man til sammenligning måtte regne med å stoppe og starte bilen 6211 ganger, mer enn 24 000 ganger mindre.

Studien ble utført for Castrol av TomTom ved hjelp av informasjon fra deres GPS-systemer i kjøretøyer i 50 byer over hele verden. Målet var å sette søkelyset på det press som skiftende kjøreforhold legger på kjøretøy over hele kloden. 

Andre byer i studien var blant annet Beijing med 28 200, London med 21 000, New York med 15 480 og Sydney med 13 200 stopper og starter.  Kjøring med hyppige stopper og starter kan øke den mikroskopiske slitasjen i bilmotorer, og Castrols studier har vist at selv en vanlig fører kan oppleve å måtte stoppe og starte bilen så ofte som 18 000 ganger i året.

Ifølge Castrols ingeniører kan hyppige stopper og starter forårsake økt slitasje på en bilmotor.  Antallet stopper og starter gjenspeiler kjøreforholdene og -situasjonene førerne står overfor i hvert marked.  Disse resultatene viser hvor omfattende problemet med hyppige stopper og starter er, og viser at det er nødvendig med forholdsregler, noe som er en av grunnene til at Castrol bestilte denne studien.

Castrol har påvist tre nivåer av kjøring med hyppige stopper og starter: grønn, gul og rød (se nedenfor).  Gul og rød varsler førerne om forhold med hyppige stopper og starter som sannsynligvis vil forårsake alvorlig slitasje i motoren. De vil få førerne til å treffe egnede tiltak for å bekjempe slik slitasje og beskytte motorene hver gang de starter motoren.
 • GRØNN: Kjøring med moderat nivå av stopper og starter, hvor førerne opplever mindre enn 8000 stopper og starter i året. Førerne anbefales å ta nødvendige forholdsregler mot motorslitasje på grunn av kjøring med stopper og starter.
 • GUL: Kjøring med høyt nivå av stopper og starter, hvor førerne opplever minst 8000 stopper og starter i året. Førere bør treffe tiltak for å beskytte motoren mot slitasje under stopp og start.
 • RØD: Kjøring med svært høyt nivå av stopper og starter, hvor førerne opplever minst 18 000 stopper og starter i året. Førere bør treffe tiltak for å beskytte motoren mot slitasje under stopp og start.
Prosjektet setter søkelyset på kjøring med hyppige stopper og starter, deriblant trafikk, tettbygde strøk og korte turer i hvert område.  TomTom samlet inn data fra kjøretøy og turer i en region og tidsperiode, samlet tilbakelagt strekning og samlet antall beregnede stopper samt et gjennomsnittlig antall stopper per tilbakelagt kilometer per region.

 

Gareth Bracchi, seniorutviklingstekniker i Castrol, sa:

– Dette prosjektet bekrefter at førere stopper og starter ofte med bilene sine. Antallet stopper og starter i året var faktisk langt høyere enn vi hadde forventet – nesten dobbelt så høyt i noen tilfeller! Dette viser at det finnes mange flere førere som trenger beskyttelse mot slitasje ved hyppige stopper og starter fra Castrol MAGNATEC STOP-START.

 

Ralf-Peter Schäfer, trafikksjef i TomTom, sa:

– Resultatene fra indeksen er fascinerende, og det har vært svært interessant å samarbeide med Castrol om å utarbeide indeksen.  At Istanbul er på topp blant storbyene, samsvarer med den svært tette trafikken i byen, etterfulgt av Moskva og Mexico City, hvor trafikken også er svært tett. Å kjøre i Rotterdam er imidlertid noe helt annet. Byen kommer nederst på listen og har da også mindre tett trafikk.

Se Castrol MAGNATEC STOP-START-indeksrapporten her hvis du ønsker å vite hvordan byen din kommer ut.  Mer informasjon om studiemetoden og virkningen av stopper og starter på motoren finnes på http://magnatec.castrol.com/campaigns/stop-start-index.html

Indeks for Castrol MAGNATEC STOP-START

Poststed
Poststed
Totalt antall stopp
Totalt antall stopp
Gjennomsnittlig antall stopp per kjøretøy per år
Gjennomsnittlig antall stopp per kjøretøy per år
Poststed
Istanbul
Totalt antall stopp
21 596 566
Gjennomsnittlig antall stopp per kjøretøy per år
31 200
Poststed
Mexico City
Totalt antall stopp
17 999 273
Gjennomsnittlig antall stopp per kjøretøy per år
30 480
Poststed
Moskva
Totalt antall stopp
1 385 513
Gjennomsnittlig antall stopp per kjøretøy per år
29 520
Poststed
Beijing
Totalt antall stopp
64 941
Gjennomsnittlig antall stopp per kjøretøy per år
28 200
Poststed
Sankt Petersburg
Totalt antall stopp
429 908
Gjennomsnittlig antall stopp per kjøretøy per år
28 080
Poststed
Roma
Totalt antall stopp
30 513 339
Gjennomsnittlig antall stopp per kjøretøy per år
28 080
Poststed
Jakarta
Totalt antall stopp
522 073
Gjennomsnittlig antall stopp per kjøretøy per år
28 080
Poststed
Bangkok
Totalt antall stopp
309 197
Gjennomsnittlig antall stopp per kjøretøy per år
26 040
Poststed
Shanghai
Totalt antall stopp
252 607
Gjennomsnittlig antall stopp per kjøretøy per år
24 960
Poststed
Surabaya
Totalt antall stopp
31 196
Gjennomsnittlig antall stopp per kjøretøy per år
24 360
Poststed
Guadalajara
Totalt antall stopp
2 712 922
Gjennomsnittlig antall stopp per kjøretøy per år
24 360
Poststed
Milano
Totalt antall stopp
25 534 082
Gjennomsnittlig antall stopp per kjøretøy per år
23 040
Poststed
Buenos Aires
Totalt antall stopp
9 983 192
Gjennomsnittlig antall stopp per kjøretøy per år
22 920
Poststed
Manchester
Totalt antall stopp
10 521 105
Gjennomsnittlig antall stopp per kjøretøy per år
22 680
Poststed
Madrid
Totalt antall stopp
42 485 068
Gjennomsnittlig antall stopp per kjøretøy per år
22 320
Poststed
Amsterdam
Totalt antall stopp
14 633 252
Gjennomsnittlig antall stopp per kjøretøy per år
22 320
Poststed
São Paulo
Totalt antall stopp
102 189 603
Gjennomsnittlig antall stopp per kjøretøy per år
22 200
Poststed
London
Totalt antall stopp
225 644 745
Gjennomsnittlig antall stopp per kjøretøy per år
21 000
Poststed
Barcelona
Totalt antall stopp
41 199 071
Gjennomsnittlig antall stopp per kjøretøy per år
20 400
Poststed
Kaohsiunga
Totalt antall stopp
2 150 839
Gjennomsnittlig antall stopp per kjøretøy per år
20 280
Poststed
Taipei
Totalt antall stopp
8 113 321
Gjennomsnittlig antall stopp per kjøretøy per år
20 040
Poststed
Johor Bahru
Totalt antall stopp
467 398
Gjennomsnittlig antall stopp per kjøretøy per år
19 800
Poststed
Hongkong
Totalt antall stopp
862 288
Gjennomsnittlig antall stopp per kjøretøy per år
19 680
Poststed
Cordoba
Totalt antall stopp
473 588
Gjennomsnittlig antall stopp per kjøretøy per år
18 120
Poststed
Ankara
Totalt antall stopp
5 963 224
Gjennomsnittlig antall stopp per kjøretøy per år
17 880
Poststed
Paris
Totalt antall stopp
296 090 725
Gjennomsnittlig antall stopp per kjøretøy per år
17 520
Poststed
Phuket
Totalt antall stopp
18 391
Gjennomsnittlig antall stopp per kjøretøy per år
17 400
Poststed
Warszawa
Totalt antall stopp
7 075 404
Gjennomsnittlig antall stopp per kjøretøy per år
16 200
Poststed
Rio de Janeiro
Totalt antall stopp
19 517 721
Gjennomsnittlig antall stopp per kjøretøy per år
16 200
Poststed
Berlin
Totalt antall stopp
48 478 293
Gjennomsnittlig antall stopp per kjøretøy per år
16 200
Poststed
New York
Totalt antall stopp
62 028 327
Gjennomsnittlig antall stopp per kjøretøy per år
15 480
Poststed
Krakow
Totalt antall stopp
2 298 441
Gjennomsnittlig antall stopp per kjøretøy per år
13 800
Poststed
Stockholm
Totalt antall stopp
5 110 227
Gjennomsnittlig antall stopp per kjøretøy per år
13 680
Poststed
Singapore
Totalt antall stopp
9 610 879
Gjennomsnittlig antall stopp per kjøretøy per år
13 680
Poststed
Sydney
Totalt antall stopp
45 550 971
Gjennomsnittlig antall stopp per kjøretøy per år
13 200
Poststed
Vancouver
Totalt antall stopp
7 216 008
Gjennomsnittlig antall stopp per kjøretøy per år
12 600
Poststed
Lyon
Totalt antall stopp
26 042 523
Gjennomsnittlig antall stopp per kjøretøy per år
10 920
Poststed
Hamburg
Totalt antall stopp
28 564 290
Gjennomsnittlig antall stopp per kjøretøy per år
10 800
Poststed
Dubai
Totalt antall stopp
282 844
Gjennomsnittlig antall stopp per kjøretøy per år
10 200
Poststed
Kuala Lumpur
Totalt antall stopp
1 798 523
Gjennomsnittlig antall stopp per kjøretøy per år
9960
Poststed
Johannesburg
Totalt antall stopp
40 088 722
Gjennomsnittlig antall stopp per kjøretøy per år
9840
Poststed
Wellington
Totalt antall stopp
956 014
Gjennomsnittlig antall stopp per kjøretøy per år
9480
Poststed
Auckland
Totalt antall stopp
6 466 118
Gjennomsnittlig antall stopp per kjøretøy per år
9360
Poststed
Los Angeles
Totalt antall stopp
17 898 857
Gjennomsnittlig antall stopp per kjøretøy per år
9000
Poststed
Melbourne
Totalt antall stopp
35 979 611
Gjennomsnittlig antall stopp per kjøretøy per år
8760
Poststed
Cape Town
Totalt antall stopp
9 699 280
Gjennomsnittlig antall stopp per kjøretøy per år
8760
Poststed
Toronto
Totalt antall stopp
20 024 752
Gjennomsnittlig antall stopp per kjøretøy per år
8520
Poststed
Gøteborg
Totalt antall stopp
1 849 933
Gjennomsnittlig antall stopp per kjøretøy per år
7800
Poststed
Abu Dhabi
Totalt antall stopp
169 795
Gjennomsnittlig antall stopp per kjøretøy per år
6840
Poststed
Rotterdam
Totalt antall stopp
16 180 627
Gjennomsnittlig antall stopp per kjøretøy per år
6120