IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. STARTPAGINA
  2. HET VERHAAL VAN CASTROL
  3. NIEUWS
  4. PERSBERICHTEN
  5. CASTROL OPTIGEAR IS NU CO2-NEUTRAAL

Castrol Optigear is nu CO2-neutraal en maakt windenergie nog schoner

Castrol OPTIGEAR CO2-neutraal
Castrol is de eerste smeermiddelenleverancier ter wereld die CO2-neutrale smeermiddelen voor de windturbinesector aanbiedt.

Castrol OPTIGEAR Synthetic CT 320 en Synthetic X 320 zijn beide gecertificeerd en voldoen aan de BSI PAS 2060-specificatie[1] omdat ze aantoonbaar volledig CO2-neutraal zijn gedurende de volledige levenscyclus van het product.

 

Ze voldoen aan deze specificatie, omdat voor elke liter olie die wordt gebruikt gecertificeerd 2,3 kg CO2-equivalent (CO2e)[2] of 930 kg CO2 wordt gecompenseerd [3] bij het verversen van de olie in een standaard tandwieloverbrenging van een windturbine. Dat is vergelijkbaar met de hoeveelheid CO2 die een gemiddelde personenauto produceert tijdens ritten over ongeveer 3600 km[4].

 

“De enorme groei in hernieuwbare energie heeft een grote bijdrage geleverd aan de bescherming van het milieu, maar onze klanten zijn innovators en zoeken voortdurend nieuwe manieren om hun ecologische voetafdruk te verkleinen en verdere maatregelen tegen klimaatverandering te nemen”, aldus Daryl Luke, Global Product Manager bij Castrol. “Castrol streeft wereldwijd naar een vermindering van de CO2-productie en nu Optigear Synthetic CT 320 en Synthetic X 320 gecertificeerd CO2-neutraal zijn hoeven onze klanten zich daar geen zorgen meer over te maken, zonder concessies te doen aan de prestaties. Met deze CO2-neutraal tandwieloliën kunnen fabrikanten de uitstoot verminderen bij de fabrieksvulling en exploitanten kunnen hun CO2-voetafdruk op de lange termijn verkleinen.”

 

Een CO2-neutrale levenscyclus

 

Castrol realiseerde CO2-neutraliteit voor Optigear Synthetic CT 320 en Synthetic X 320 door de hele levenscyclus van het product, vanaf de productie, via het transport en het uiteindelijke afvoeren aan het eind van de levensduur, zorgvuldig te analyseren.

 

Een netto broeikasgasemissie van nul voor Optigear wordt gerealiseerd door te investeren in over de hele wereld verspreide projecten die erop gericht zijn de nettohoeveelheid CO2eq in de loop van de tijd te verminderen. Dit wordt gecontroleerd door BP Target Neutral[5], het non-profit CO2-managementprogramma van BP, dat CO2-compensatiecredits verhandelt van projecten die ofwel zijn gericht op CO2-reductie, of de equivalente hoeveelheid CO2 uit de atmosfeer absorberen. Investering in de projecten heeft ook andere positieve effecten, zoals nieuwe banen in afgelegen streken en een betere luchtkwaliteit.

 

Op dit moment is er bijvoorbeeld een bosbeschermingproject in Zambia[6] dat CO2eq-emissies met naar schatting 210.316 ton per jaar terugdringt en een waterkrachtproject in China[7] dat 500.000 ton CO2-emissies per jaar bespaart.

 

Alle projecten waarin BP Target Neutral investeert onderschrijven de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN[8] die bedoeld zijn om in de komende 15 jaar een einde aan armoede te maken, de planeet te beschermen en voorspoed voor iedereen te garanderen.