IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. STARTPAGINA
  2. HET VERHAAL VAN CASTROL
  3. HSSE-BELEID
  4. GLOBALLY HARMONIZED SYSTEM

GLOBALLY HARMONIZED SYSTEM (GHS)

Castrol-vaten en veiligheidslabels

WAT IS GHS?

Het GHS is gericht op het beschermen van de menselijke gezondheid en het milieu en is een internationaal begrijpelijk systeem om gevaren duidelijk te maken. Landen binnen de Verenigde Naties hebben, in samenwerking met vertegenwoordigers uit de industrie en belangrijke belanghebbenden, een indelings- en etiketteringssysteem opgesteld voor wereldwijd gebruik. Dit wordt het 'Globally Harmonised System' (GHS) genoemd.


De primaire doelstellingen van het GHS zijn:

  • Een uniforme standaard bieden voor de classificatie en communicatie van gevaarlijke chemicaliën om de internationale handel in chemicaliën te vergemakkelijken en de menselijke gezondheid en het milieu beter te beschermen
  • Gebruikers informeren over deze gevaren door middel van standaardsymbolen en -zinnen op de verpakkingsetiketten en via veiligheidsinformatiebladen (VIB)

 

Om het GHS in heel Europa, de Verenigde Staten en Brazilië te implementeren wordt nieuwe wetgeving geïntroduceerd. Meer informatie van de Economische Commissie van de VN over het GHS is te vinden op unece.org.

  • Onze etiketten en veiligheidsinformatiebladen zullen GHS-veranderingen weerspiegelen om de gebruikers van Castrol-producten te informeren over de aanwezigheid van gevaarlijke chemicaliën
  • Op etiketten en in veiligheidsinformatiebladen zullen nieuwe pictogrammen, gevarenaanduidingen en veiligheidsinformatie worden gebruikt
  • De introductie van de veranderingen zal gefaseerd plaatsvinden. Niet alle etiketten en veiligheidsinformatiebladen worden tegelijkertijd gewijzigd

 

Bij alles wat Castrol doet staat veiligheid voorop

Wij streven ernaar producten te ontwikkelen en te leveren die voldoen aan de hoogste kwaliteits- en veiligheidsnormen. Hoewel de regels veranderingen nodig maken in Europa, de VS en Brazilië, voeren wij de veranderingen wereldwijd gefaseerd in, omdat wij er zeker van willen zijn dat onze klanten in lijn met de nieuwste veiligheids- en compliancestandaarden kunnen werken.

De nieuwe gevarenaanduidingen die onder de huidige regelgeving worden gebruikt zullen worden vervangen door een reeks van negen GHS-pictogrammen in een rode ruit.

Voor meer informatie kunt u onze GHS-brochure downloaden.