Terms & conditions

CASTROL BLOODHOUND WEDSTRIJD 2015

ALGEMENE VOORWAARDEN (“VOORWAARDEN”)

1.	Deze wedstrijd (“wedstrijd”) is open voor iedereen in de Benelux. Deze wedstijd wordt georganiseerd door BP Europa SE – BP Belgium, Uitbreidingstraat 60-62, B-2600 Berchem, België (“Castrol”).

2.	Alle deelnemers aan de wedstrijd moeten minstens 18 jaar zijn. Castrol behoudt zich het recht voor om de leeftijd van deelnemers te controleren.

3.	De hoofdprijs (“hoofdprijs”) is een DUO Bloodhound VIP ticket (ter waarde van 5000 euro), bestaande uit:
-	Bloodhound Team meet & greet 
-	Castrol Technology Showcase
-	Super Car rijervaring en zelf rijden
-	BLOODHOUND SSC replica & simulator
-	2 vliegtuigtickets heen & terug van een door de organisator aangegeven luchthaven
-	De transfers tijdens het verblijf en volgens het programma
-	Verblijf inclusief diner & ontbijt in het Grove Hotel
-	Lunch in Millbrook

Castrol behoudt zich het recht voor om het programma te wijzigen zonder voorafgaande toestemming van de winnaar. Plaats en planning zijn nog niet bekend en worden daarna alleen aan de winnaar bekend gemaakt. 

De volgende zaken zijn niet in het verblijf inbegrepen:
-	Het vervoer van de woonplaats van de winnaar en de luchthaven van vertrek en aankomst
-	De reisverzekeringen
-	Alle andere onkosten, inclusief, maar niet beperkt tot, reisverzekering en persoonlijke uitgaven, worden door de deelnemer betaald

De andere prijzen die men kan winnen (“overige prijzen”)
•	1 x Pioneer X-EM21V Micro System (ter waarde van 130 € per stuk) 
•	2 x Pioneer X-HM10-S Cd ReceiverSys (ter waarde van 120 € per stuk)
•	2 x Pioneer XW-NAV1-K Speakersystm (ter waarde van 110 € per stuk) 
•	3 x Pioneer DCS-FS313K DVD SurrSys (ter waarde van 100 € per stuk) 
•	20 x SE-MJ151-K Hoofdtelefoon (ter waarde van 40 € per stuk)
•	20 x Bloodhound paraplu  
•	30 x Bloodhound polo
•	20 x Bloodhound notitieboekje

De hoofdprijs en de overige prijzen zijn afhankelijk van de beschikbaarheid en kunnen worden gewijzigd.

Alle deelnames aan de wedstrijd moeten binnen zijn vóór 30 mei 2015 24u00 (GMT +1) om kans te maken op de hoofdprijs en de overige prijzen (“deelnameperiode”). Alleen de personen die zich volledig geregistreerd hebben via de website www.castrol.be/bloodhound, www.castrol.nl/bloodhound kunnen meedoen. Castrol is niet aansprakelijk voor te laat ontvangen of niet ontvangen deelnames. Er is slechts één deelname per persoon, per e-mailadres of huisadres toegestaan. De winnaar van de hoofdprijs wordt uiterlijk op 12 juni 2015 bekend gemaakt. De beslissing van Castrol is definitief en hierover kan niet worden gecorrespondeerd.

4.	Er is geen aankoopverplichting. Om deel te nemen aan de wedstrijd, dient de deelnemer te surfen naar www.castrol.be/bloodhound of www.castrol.nl/bloodhound  (de “website”), het registratieformulier in te vullen en antwoord te geven op de volgende twee vragen:
•	Het eerste wereldsnelheidsrecord op land met Castrol als partner was in 1922 met de Sunbeam, bestuurd door Kenelm Lee Guinness. Wat was toen het wereldsnelheidsrecord? [KM/U]
•	De Jaguar APU-motor die de oxidatiepomp in de Bloodhound SSC moet aandrijven zal gesmeerd worden met Castrol EDGE TITANIUM FST TM. Hoeveel High Test Peroxide per seconde levert deze motor aan de Bloodhound?

De winnaar van de hoofdprijs is de deelnemer die beide vragen correct heeft beantwoord. 
Als er meer mensen in aanmerking komen, zullen we de winnaar bepalen op basis van de schiftingsvraag:

•	In welke tijd zal de snelste ronde gereden worden tijdens de MotoGP-race op 31 mei op het Mugello-circuit in Italië? [UU:MM:SS:MS]

De winnaar is de persoon wiens antwoord het dichtste aanleunt bij het correcte antwoord op de schiftingsvraag. Als er nog steeds meer dan 1 winnaar is zal een bijkomende vraag gesteld worden om de uiteindelijke winnaar te kennen. 

De overige prijzen verdelen we achtereenvolgens, op grond van dalende prijswaarde, aan de deelnemers die correct hebben geantwoord op vraag 1 en vraag 2 en wiens antwoorden telkens het dichtste aansluit op het antwoord van de winnaar op de schiftingsvraag.

5.	Deelnemers aan de wedstrijd stemmen ermee in met deelname aan aanverwante publiciteitsacties die betrekking hebben op de wedstrijd, zonder dat nadere instemming of vergoeding vereist is.

6.	Deelnemers aan de wedstrijd gaan ermee akkoord dat het niet naleven van deze algemene voorwaarden (“voorwaarden”) tot onmiddellijke diskwalificatie leidt.

7.	Deelname aan de wedstrijd is uitgesloten voor werknemers van Castrol of van een van de filialen, hun familieleden en iedereen die bij de wedstrijd betrokken is. Met het oog op deze wedstrijd betekent “filiaal”: met betrekking tot eender welk bedrijf, de moederonderneming of een dochteronderneming of een dochteronderneming van de moederonderneming ofwel alle personen die ofwel rechtstreeks of onrechtstreeks erdoor worden gecontroleerd of aan dezelfde controle zijn onderworpen. Moederonderneming en dochteronderneming hebben de betekenis die hen in sectie 1162 van de wet op de vennootschappen van 2006 werd toegekend.

8.	De hoofdprijs en de overige prijzen zijn afhankelijk van de beschikbaarheid en kunnen wijzigen op grond van veranderde omstandigheden. De hoofdprijs en de overige prijzen moeten, indien ze door een deelnemer worden gewonnen, als dusdanig worden aanvaard. De prijzen kunnen niet worden overgedragen noch voor contant geld worden ingewisseld.

9.	Binnen de 28 dagen na de bekendmaking van de uitslag zullen de winnaars van de wedstrijd door Castrol telefonisch op de hoogte worden gebracht, waarbij gebruik wordt gemaakt van de contactgegevens die de deelnemers bij de registratie op de website hebben ingevoerd. Na het ontvangen van dergelijke mededeling van Castrol zullen de winnaars van de wedstrijd, indien ze de prijs die hen is toegekend aanvaarden, binnen 28 dagen nadat ze de aanvaarding aan Castrol hebben bevestigd, hun prijs per post of e-mail ontvangen. Als de prijs door een winnaar van de wedstrijd wordt geweigerd of niet wordt opgeëist of als er met behulp van de ingevoerde contactgegevens binnen 2 dagen na de eerste poging om de winnaar te verwittigen, geen contact met de winnaar kan worden opgenomen, wordt de prijs verbeurd verklaard. In een dergelijk geval behoudt Castrol zich het recht voor om de prijs aan een andere deelnemer toe te kennen, die conform deze voorwaarden wordt geloot. Deze winnaar wordt op dezelfde manier als hierboven beschreven door Castrol op de hoogte gebracht. Castrol noch een filiaal van Castrol is aansprakelijk tegenover een winnaar ingeval die niet in staat is om zijn prijs aan te nemen.

10.	Castrol en zijn filialen zijn niet aansprakelijk, als de hoofdprijs en/of een van de overige prijzen de winnaar van de hoofdprijs en/of de winnaars van de overige prijzen om redenen waarop Castrol of een filiaal van Castrol geen invloed heeft, niet bereiken of als de hoofdprijs en/of de overige prijzen tijdens de levering worden beschadigd of vernietigd.

11.	Als voorwaarde bij het winnen of inwisselen van een prijs kan van de prijswinnaars worden gevraagd om een vrijwaringsformulier en/of een formulier inzake het afzien van publicitaire aansprakelijkheid en/of een door Castrol of door Castrol en/of een andere autoriteit vereist toepasselijk formulier voor te leggen. Het niet opvolgen van deze clausule leidt tot de diskwalificatie en verbeurdverklaring van de aangegeven prijs (prijzen).

12.	Indien, om welke reden dan ook, de via internet toegankelijke deelname aan de wedstrijd niet werkt zoals gepland, inclusief, maar niet beperkt tot, een computervirus, worm, vervalsing, onbevoegde tussenkomst, fraude, technische problemen of andere oorzaken buiten de controle van Castrol om, die de administratie, veiligheid, eerlijkheid, integriteit of het goede verloop van de wedstrijd in het gedrag brengen of onmogelijk maken, behoudt Castrol zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, de wedstrijd te annuleren, te beëindigen, te wijzigen of uit te stellen.

13.	Castrol en zijn filialen hebben geen controle over communicatienetwerken en zijn niet aansprakelijk voor deelnames die bij het verzenden verloren gingen, of die te laat werden ontvangen als gevolg van overbelasting van het netwerk, technische storingen of andere.

14.	De deelname aan de wedstrijd en het latere gebruik van de hoofdprijs of van de overige prijzen door de winnaars van deze prijzen, gebeurt op EIGEN RISICO van de deelnemer. De winnaars moeten bij het gebruik van de prijzen die hen in deze wedstrijd werden uitgereikt, de veiligheidsinstructies die ze van Castrol of van een filiaal van Castrol hebben ontvangen, naleven. Castrol en zijn filialen, alsmede directieleden en werknemers van Castrol kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse, onrechtstreekse, speciale, bijkomende of andere kosten, onkosten (inclusief juridische onkosten), verliezen of schadevergoeding die voortvloeien uit of betrekking hebben op (a) de toegang tot of het gebruik van de website of informatie die erop wordt vermeld; (b) de wedstrijd, inclusief, zonder beperking, een verlies ten gevolge van het feit dat de deelnemer niet bevoegd of in staat is om deel te nemen ten gevolge van een technische storing of communicatiestoornis; of (c) de hoofdprijs of de overige prijzen, inclusief, zonder beperking, met betrekking tot het gebruik of het eigendom van de hoofdprijs of de overige prijzen.

15.	Niets in deze voorwaarden zal worden geïnterpreteerd als beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid van Castrol voor fraude, overlijden of persoonlijk letsel ten gevolge van nalatigheid door Castrol, of voor eender welke aansprakelijkheid voor zover deze in juridisch opzicht niet kan worden uitgesloten.

16.	Castrol kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de handelingen en het verzuim van derden.

17.	Behalve de naam van de winnaar die conform clausule 5 hierboven kan worden gepubliceerd zal de persoonlijke informatie van de deelnemers die ‘Castrol mag mijn gegevens gebruiken om op de hoogte te blijven van Castrol nieuws’ niet hebben aangevinkt op het inschrijvingsformulier, door Castrol of een filiaal van Castrol enkel worden gebruikt om de wedstrijd uit te voeren en om de winnaars op de hoogte te brengen. 
Deelnemers die op het inschrijvingsformulier ‘Castrol mag mijn gegevens gebruiken om op de hoogte te blijven van Castrol nieuws’ hebben aangevinkt gaan ermee akkoord om Castrol nieuws te ontvangen via de nieuwsbrief of andere communicatietools. U kunt te allen tijde zich terug uitschrijven. Dit alles in overeenstemming met het privacybeleid van Castrol. 

18.	Castrol mag naar eigen goeddunken en op eender welk moment ten gevolge van overmacht een deelnemer uitsluiten of diskwalificeren, een aanvraag weigeren, de voorwaarden of een van de voorwaarden wijzigen, of de wedstrijd annuleren (volledig of voor inwoners van een bepaald land) en/of de hoofdprijs of een van de overige prijzen vervangen, of de hoofdprijs of een van de overige prijzen terugtrekken. In deze voorwaarden betekent de uitdrukking “overmacht” een voorval dat gevolgen heeft voor de uitvoering van een bepaling van deze voorwaarden en dat voortvloeit uit of te wijten is aan handelingen, voorvallen, verzuim of ongevallen die buiten de redelijke controle van een partij vallen, inclusief zonder beperking, abnormale weersomstandigheden, overstroming, bliksem, storm, explosie, aardbeving, verzakking, structurele schade, epidemie of andere natuurlijke fysieke ramp, uitvallen van of tekort aan stroomvoorziening, oorlog, militaire operaties, rellen, oproer, staking, lock-outs of andere industriële acties, terroristische acties, burgerlijke onrust, het voor eender welke reden afgelasten of verplaatsen van wedstrijden van FIFA, en eender welke wetgeving, verordening, beslissing of verzuim (inclusief het niet verlenen van de nodige vergunningen) door een betreffende overheid, rechtbank, een bevoegde nationale of internationale autoriteit. De deelnemers gaan ermee akkoord dat Castrol of een filiaal van Castrol hiervoor niet aansprakelijk is en dat het uitoefenen van een dergelijke beslissing niet leidt tot een compensatie die aan een deelnemer of andere persoon verschuldigd is of wordt betaald.

19.	Details van de winnaars (naam & land) van de wedstrijd zullen gedurende 4 weken na 12 juni 2015 beschikbaar zijn. Als u deze details wilt ontvangen, stuurt u tijdens deze periode van vier weken een aan uzelf geadresseerde en gefrankeerde enveloppe naar: BP Europa SE – BP Belgium – Castrol – Uitbreidingstraat 60-62 – 2600 Berchem – Belgium.

20.	Bewijs van deelname betekent niet automatisch een bewijs van ontvangst door Castrol.

21.	Personen die spam op de website verspreiden worden gediskwalificeerd.

22.	Indien een deelnemer een klacht wil neerleggen, kan hij/zij contact opnemen met lubricants@castrol.be

23.	Belastingen die een deelnemer conform de voor hem geldende wet- of regelgeving over een toegekende prijs van de wedstrijd moet betalen, zijn volledig voor rekening van de deelnemer.

24.	Als een van deze voorwaarden onwettelijk, ongeldig of op een andere manier niet uitvoerbaar blijkt te zijn, blijven de overige voorwaarden van kracht.

25.	Deze voorwaarden en alle niet-contractuele verplichtingen die eruit voortvloeien of erop betrekking hebben, worden conform de Belgische wet geregeld en geïnterpreteerd. Geschillen die voortvloeien uit of betrekking hebben op ofwel de wedstrijd of deze voorwaarden zijn onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de Belgische rechtbanken.