De prestatie in zware motoromgevingen maximaliseren

PRESTATIE BEWIJZEN BIJ DUBBEL ZO LANGE AFVOERINTERVALLEN.
We wilden bewijzen dat Castrol VECTON Long Drain blijft presteren bij langere afvoerintervallen en in situaties waar de motoromgeving onderworpen werd aan abnormaal harde omstandigheden. Daarom hebben we een test opgezet in de reële wereld met twee speciaal geselecteerde vrachtwagens, die onze Long Drain-olie gebruiken.
“Castrol VECTON Long Drain bleef presteren en bescherming bieden, zelfs in een motor die meer dan 15 % roet produceerde”
  • De vrachtwagens waren MACK MR688S-voorladers die worden gebruikt in Georgia, Amerika.
  • Het afvoerinterval van de voertuigen bedroeg 600 uur in plaats van de standaardafvoerinterval van 300 uur.
  • Om te kunnen vergelijken, werd een kandidaat met een laag roetgehalte geselecteerd om te evalueren wat typisch is voor de vloot en een voertuig met een ongewoon hoog roetgehalte, rekening houdend met een worstcasescenario.
WAT IS HET VERDICT NA EEN GRONDIGE INSPECTIE?
"Zelfs bij een dubbel zo lange afvoerinterval garandeerde Castrol VECTON Long Drain dat alle bedrijfsonderdelen in een gelijkwaardige of betere staat waren dan de onderdelen in motoren met een gebruikelijke olie en standaardafvoerintervallen."
Voor deze test huurden we een onafhankelijke inspecteur in om de motoren van beide vrachtwagens te evalueren.

Algemeen:
  • Hij oordeelde dat beide motoren in een vergelijkbare staat waren, ook al hadden ze heel verschillende bedrijfsregimes.
  • Alle onderdelen werden in een goede staat bevonden en gelijkwaardig of zelfs beter geacht dan motoren van dezelfde leeftijd die op een traditionele motorolie draaien bij standaard OEM-afvoerintervallen.
Eén demontage in het bijzonder toonde hoe goed Castrol VECTON Long Drain wel presteert:
  • Deze specifieke vrachtwagen had een probleemloze staat van dienst, maar bleef wel meer dan 15 % roet produceren! We vonden verschillende dingen die deze ongunstige omgeving veroorzaakten: een defecte warmtewisselaar; 5 spuitkoppen met slechte spuitpatronen of een lage openingsdruk; kapotte afdichting van het uitlaatspruitstuk; gescheurde uitlaat; gescheurde uitlaathoorn op de turbolader.
  • Ondanks dit alles pakte Castrol VECTON Long Drain alles aan en zorgde ervoor dat het voertuig veilig bleef werken en met het verlengde afvoerprogramma. Eigenlijk zag de onafhankelijke deskundige geen verschil tussen deze onderdelen en die van ongeveer even oude motoren die normaal werkten. Opdracht volbracht.
Wilt u meer bewijs zien? Bekijk andere casestudies die tonen hoe Castrol VECTON Long Drain vrachtwagens langer op de weg houdt.