• Home
  • Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING

Onze privacyverklaring

INFORMATIE OVER ONZE ORGANISATIE EN WEBSITE

Castrol respecteert en beschermt uw privacy. 
Deze privacyverklaring informeert u over ons privacy beleid en de keuzes die u kunt maken in verband met de manier waarop uw gegevens verzameld en gebruikt worden. 
Op het gebruik van deze website, de download formulieren en alle verrichtingen die plaatsvinden met gebruikmaking van deze website is het Belgisch recht van toepassing. In geval van geschil is uitsluitend de rechter te Antwerpen bevoegd.

De website www.castrol.be is eigendom van:
Castrol Lubricants
Division van BP Europa SE – BP Belgium
Amocolaan 2
B-2440 Geel
Belgium

AUTOMATISCHE DATAVERZAMELING

We loggen automatisch het domein en IP-adres van bezoekers op onze site. Deze informatie is niet persoonsgebonden, slechts de computer die de site bezoekt, wordt geïdentificeerd. Deze gegevens dienen om wereldwijd na te gaan waar de site wordt gebruikt om zo de dekking te verbeteren. Via doorklik analyse krijgen we een beter zicht op het gebruik van de site, waardoor we onze service kunnen verbeteren. In geen geval worden deze automatisch gelogde gegevens gelinkt met identificeerbare persoonsgegevens.
Indien u geregistreerd bent voor onze nieuwsbrieven, kunnen we er voor zorgen dat u relevante en informatieve communicatie ontvangt door uw interacties te volgen, zoals of u de communicatie hebt ontvangen, geopend of geklikt hebt op een link. Wij bieden u steeds de mogelijkheid om u uit te schrijven voor verdere communicatie.

COOKIES

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een Internetserver worden achtergelaten op de harde schijf van uw computer. Deze cookies vormen geen bedreiging voor uw privacy of veiligheid.

We gebruiken cookies om 2 redenen:
  • het stelt ons in staat uw volgende bezoek aan de website te personaliseren
  • gebaseerd op uw voorkeur helpt de informatie om de navigatie op de site te vergemakkelijken en het verkrijgen van de gewenste informatie te versnellen
U kunt de site ongestoord bezoeken als u de cookies afzet.
Om niet langer cookies op uw PC toe te laten, raadpleeg uw specifieke Internet browser voor instructies.
Het niet toelaten van cookies kan in een aantal gevallen leiden tot verminderde toegankelijkheid van bepaalde sites, afhankelijk van de gekozen opties in uw browser.
Er kunnen 4 verschillende vormen van cookies voorkomen op de site:
  • Session Cookies
Deze tijdelijke cookies blijven actief zolang uw browser actief is.

Onze web applicatie gebruikt deze cookies om bepaalde informatie bij te houden wanneer u over verschillende webpagina’s gegevens moet invullen.
  • Web Analytics Cookies
Deze cookies laten ons toe om anonieme statistieken samen te stellen met als doel de sites te verbeteren en te beheren. De verzamelde informatie kan bijvoorbeeld aangeven welk pad u hebt gevolgd om toegang te krijgen tot onze site alsook uw browse patroon tijdens het surfen op de site.

Deze persistente cookies worden niet gewist wanneer u uw browser afsluit. Na een periode van 2 jaar vervallen de cookies tenzij u binnen deze termijn dezelfde site bezoekt en bijgevolg deze cookies opnieuw activeert voor een periode van 2 jaar.
  • Information Cookies
Deze persistente cookies zorgen ervoor dat de site onthoudt hoe u antwoordde op specifieke vragen die mogelijk gesteld werden bij het openen van bepaalde informatie vensters.
Als u bijvoorbeeld al hebt deelgenomen aan een webonderzoek zal deze cookie u garanderen dat u niet 2 maal voor een zelfde webonderzoek wordt uitgenodigd.

Deze cookies worden niet gewist bij het afsluiten van uw browser en vervallen na een periode van 2 maanden.
  • Membership Cookies
Deze cookies worden gebruikt om u toegang te verschaffen tot specifieke diensten die enkel bestemd zijn voor mensen die ingetekend hebben voor een lidmaatschap.

Dit zijn persistente cookies wat inhoudt dat ze niet worden gewist bij het afsluiten van uw browser en na een periode van 12 maanden verlopen.

Bijkomende informatie vindt u op de site www.aboutcookies.org. Deze website wordt geopend in een nieuw venster.
Castrol is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze website. 

VERKEERSINFORMATIE VAN DE SITE EN COOKIES

Servers binnen BP en gehost door derden-leveranciers buiten de Europese economische ruimte loggen, op basis van uw IP-adres, automatisch gegevens over uw bezoek aan onze site. Deze informatie wijst u niet als individu aan, maar verwijst naar de computer of het andere apparaat dat u gebruikt om toegang tot de website te krijgen. De informatie die we verzamelen, wordt gebruikt om te zien in welke landen de site wordt gebruikt om zeker te zijn van dekking, en voor een analyse van de ontvangen clicks. Dit verbetert de kennis over het gebruik van de site. 

Tijdens uw bezoek aan onze website, kunnen we ook automatisch korte tekstbestanden, cookies genaamd, op uw computer plaatsen. Door de site te laten weten dat u eerder op bezoek bent geweest, en in enkele gevallen uw voorkeuren vast te leggen om uw bezoek te personaliseren, stellen cookies ons in staat u een betere ervaring online te bieden. Cookies verwijzen niet naar individuele gebruikers, maar alleen naar de computer die voor het bekijken van de site wordt gebruikt. Wij gebruiken ook cookies om door analyse de prestaties van de website te verbeteren. Daarvoor verzamelen we informatie over hoeveel bezoekers we krijgen, en hoe zij website gebruiken (bijv. welke pagina's de meeste bezoekers trekken). 

De informatie die in deze cookies wordt verzameld wordt niet gebruikt om vast te stellen wie u bent, om gerichte reclamemateriaal aan u te sturen of om te onthouden waar u op het internet bent geweest. 

Door deze website te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies voor voornoemde, beperkte doeleinden.

Zie het helpmenu van uw webbrowser over het verwijderen van cookies of te voorkomen dat ze op uw computer worden geplaatst. In enkele gevallen kan door het blokkeren van cookies de functionaliteit van sommige sites of de toegang daartoe worden beperkt, afhankelijk van de door u gekozen browseropties. Ga voor meer informatie over het uitschakelen van cookies naar www.aboutcookies.org. Deze koppeling leidt u naar een website die in een nieuw venster wordt geopend. BP is niet verantwoordelijk voor de website www.aboutcookies.org. 

DATAVERZAMELING EN GEBRUIK

Wanneer u informatie aanvraagt via deze site, hebben wij persoonlijke gegevens van u nodig. Wanneer u ons mailt of inschrijft voor nieuwsbrieven of informatie vragen wij uw e-mailadres, naam, telefoonnummer en andere persoonsgebonden gegevens.
Uw persoonlijke gegevens zullen verwerkt worden om u de aangevraagde informatie, goederen of diensten te verschaffen.

Vanzelfsprekend zullen wij in het kader van de door u aan te leveren persoonsgebonden gegevens de wet en regelgeving in verband met dataverzameling en data privacy toepassen en naleven.

Wij zullen uw gegevens in geen geval doorgeven aan derden buiten de BP Groep zonder uw toestemming. Aangezien Castrol wereldwijd actief is, kan uw aanvraag worden verzonden naar landen buiten de Europese Economische Ruimte. Deze en alle andere overdrachten van informatie zijn veilig en vallen onder ons exclusief beheer.
Door op 'Ik ga akkoord' te klikken in de betreffende aanvragen voor informatie, gaat u akkoord met deze overdracht.

Alvorens we uw persoonlijke gegevens gebruiken voor een ander dan het oorspronkelijke doel, zullen we steeds uw toestemming vragen. U kan op voorhand uw toestemming geven door dit aan te geven bij de dataverzameling. 

DATABEWARING

De door u verstrekte gegevens worden slechts bewaard voor een beperkte tijd teneinde onze aangeboden diensten te verbeteren. Na afloop van deze periode wordt deze data gedepersonaliseerd en niet-identificeerbaar gemaakt.
Bijkomende persoonlijke informatie wordt niet verzameld, met uitzondering van de hierboven vermelde. 

TOEGANG TOT UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

Voor informatie in verband met de toegang tot uw persoonlijke gegevens of voor verdere vragen omtrent het Castrol privacy beleid, kunt u contact opnemen via het volgende e-mailadres: Eric.DeVos@bp.com .

We sturen u dan binnen de 40 dagen een kopie van de persoonlijke gegevens die we van u bijhouden.
Identificatie is daarvoor wel vereist. U behoudt het recht om uw persoonlijke data in te zien en aan te passen. Wij behouden het recht om deze kopie niet te versturen, maar geven dan wel de reden van onze weigering aan. Deze beslissing kan door u worden aangevochten. 

UITSCHRIJVEN EN BEKENDMAKING DATA

U kunt zich op ieder ogenblik uitschrijven. De wijze waarop u dat doet varieert naar gelang de Castrol website, maar is een eenvoudig proces. Bij de dataverzameling wordt u de mogelijkheid geboden om de bekendmaking te weigeren, door een relevant vakje aan te vinken of door een e-mail te versturen.

Alvorens wij uw persoonlijke data bekendmaken voor andere redenen dan de oorspronkelijke, zullen wij uw voorafgaande toestemming vragen. 

KINDEREN

Castrol erkent de bijzondere privacy behoeften bij kinderen en spoort ouders en opvoeders aan om een actieve rol te spelen in de online activiteiten en interesses van kinderen.
Castrol verzamelt om deze reden geen informatie van kinderen onder de 13 jaar. Haar websites richten zich niet tot kinderen onder de 13 jaar. 

VEILIGHEID

Voor deze website hebben we een volledig beleid geïmplementeerd en technische veiligheidsmaatregelen genomen om uw persoonlijke gegevens te beschermen volledig overeenkomstig met de geldende databeschermings- en dataprivacywetgeving.
Deze werden ingevoerd om ongeoorloofde toegang tot de data, ongepast gebruik en bekendmaking, ongeoorloofde aanpassing en onwettelijke vernietiging of onopzettelijk verlies te verhinderen.

Op dit ogenblik bieden we de gebruikers van onze website nog niet de mogelijkheid om een veilige transmissiemethode te gebruiken voor de verzending van persoonlijke gegevens. 

PRIVACY: WETTELIJKE OVEREENKOMST

Onze privacyverklaring is in overeenstemming met de geldende databeschermings- en dataprivacywetgeving.
De privacywetgeving is onderhevig aan veranderingen en we adviseren om onze privacyverklaring regelmatig te controleren. 

LINKS

De Castrol websites bevatten links naar derden voor verdere informatie. Door op deze links te klikken zult u de Castrol website verlaten. Castrol heeft geen controle over het beheer van deze sites en bijhorende privacy gebruiken, die kunnen verschillen van die van Castrol.
De Castrol privacyverklaring heeft geen betrekking tot de gegevens die u verstrekt aan derden. We raden u aan om de privacyverklaring van elk bedrijf te bekijken alvorens u persoonlijke gegevens doorstuurt.
Sommige bedrijven van derden kunnen ervoor kiezen hun persoonlijke gegevens te delen met Castrol. Deze overdracht van gegevens wordt dan beheerd door de privacyverklaring van deze derde partij.