IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. STARTPAGINA
  2. HET VERHAAL VAN CASTROL
  3. DUURZAAMHEID
  4. CO2-NEUTRAAL

CO2-NEUTRAAL

CO2-neutraal zijn betekent dat er geen netto toename in de wereldwijde emissie van broeikasgassen in de atmosfeer ontstaat als gevolg van de productie, het gebruik of het afvoeren van een product.

De eerste CO2-neutrale smeermiddelen ter wereld

Bij de introductie van Castrol EDGE Professional in 2014 was Castrol het eerste smeermiddelenbedrijf ter wereld dat een gecertificeerd CO2-neutraal product aan zijn klanten aanbood. Sindsdien heeft Castrol hard gewerkt aan een vermindering van meer dan 15% van de CO2-voetafdruk van Castrol EDGE Professional, terwijl miljoenen automobilisten profiteerden van een CO2-neutrale motorolie.

 

Voortbordurend op dit succes hebben we ook in andere categorieën CO2-neutrale producten op de markt gebracht, zoals de eerste CO2-neutrale smeermiddelen ter wereld voor auto's, bedrijfsvoertuigen en windturbines. Bovendien werken we samen met garages om ook hun bedrijfsvoering CO2-neutraal te maken. Daarbij hebben we in het afgelopen jaar meer dan 360.000 ton CO2 gecompenseerd (Bron BP Advancing Low Carbon)

 

Hoe wordt een product CO2-neutraal?

Om CO2-neutraal gecertificeerd te zijn is het nodig om:

  • de CO2-voetafdruk van het product te berekenen,
  • een actieplan op te stellen om de CO2-uitstoot te verminderen,
  • voldoende CO2-credits te kopen om die emissies te dekken en
  • het CO2-reductieplan uit te voeren om de CO2-neutraalcertificering te behouden.

 

We vinden CO2-neutraliteit erg belangrijk in ons streven naar duurzaamheid, omdat we daardoor de CO2-uitstoot snel kunnen verminderen en maatschappelijk verantwoord kunnen werken.

 

Wat is het voordeel van CO2-compensatie?

CO2-compensatie is een internationaal erkende manier om verantwoordelijkheid te nemen voor onvermijdbare CO2-emissies.

 

Compenseren werkt doordat voor een ton uitgestoten CO2 ergens anders dezelfde hoeveelheid emissies wordt verminderd. Dat gebeurt door de aankoop van CO2-credits. Met de opbrengst worden CO2-uitstootverminderende projecten over de hele wereld gefinancierd.  Het is de snelste manier om emissies terug te dringen en de enige manier om CO2-neutraliteit te realiseren.

©2017 Micrisol. Alle rechten voorbehouden
©2017 Micrisol

Castrol koopt CO2-credits via BP Target Neutral. BP Target Neutral ondersteunt verschillende CO2-compensatieprojecten over de hele wereld. De projecten variëren van het voorkomen van ontbossing van 41.000 hectare regenwoud in Zambia tot het ondersteunen van kookfornuisprojecten, bedoeld om zo'n 3 miljard mensen in de wereld te helpen die nu nog op traditionele open vuren koken. Open vuren zijn inefficiënt, verbruiken meer brandhout of kolen en dragen bij aan  3,7 miljoen aan rook- en dampengerelateerde sterfgevallen per jaar.

 

Onze projecten verminderen niet alleen CO2-emissies, maar hebben ook een reeks andere voordelen voor de gemeenschappen waarin de projecten worden georganiseerd.  Deze voordelen worden weerspiegeld in de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN. In de doelstellingen is verwoord dat het uitbannen van armoede hand in hand moet gaan met strategieën die zorgen voor economische groei en aansluiten bij maatschappelijke behoeften, zoals onderwijs, gezondheid, maatschappelijke bescherming en banenkansen en tegelijkertijd opwarming van de aarde voorkomen en het milieu beschermen.

Gerelateerde links