IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. STARTPAGINA
  2. HET VERHAAL VAN CASTROL
  3. HSSE-BELEID
  4. GLOBALLY HARMONIZED SYSTEM

GLOBALLY HARMONIZED SYSTEM (GHS)

Castrol-vaten en veiligheidslabels

WAT IS GHS?

Het GHS is gericht op het beschermen van de menselijke gezondheid en het milieu door een internationaal begrijpelijk systeem om gevaren duidelijk te maken te voorzien. Landen binnen de Verenigde Naties hebben in samenwerking met vertegenwoordigers uit de industrie en belangrijke belanghebbenden een indelings- en etiketteringssysteem voor wereldwijd gebruik opgesteld. Dit wordt het ‘Globally Harmonized System’ (GHS) genoemd.


De primaire doelstellingen van het GHS zijn:

  • Een uniforme standaard bieden voor de indeling en communicatie van gevaarlijke chemicaliën teneinde de internationale handel in chemicaliën te vergemakkelijken en de menselijke gezondheid en het milieu beter te beschermen
  • Gebruikers informeren over deze gevaren door middel van standaardsymbolen en -zinnen op de verpakkingsetiketten en via veiligheidsinformatiebladen (VIB)

 

Nieuwe wetgeving wordt geïntroduceerd om GHS in heel Europa, de Verenigde Staten en Brazilië te implementeren. Meer informatie over GHS van de Economische Commissie van de VN is te vinden op unece.org.

  • Onze etiketten en veiligheidsinformatiebladen zullen GHS-veranderingen weerspiegelen om de gebruikers van Castrol-producten te informeren over de aanwezigheid van gevaarlijke chemicaliën
  • Op etiketten en in veiligheidsinformatiebladen zullen nieuwe pictogrammen, gevarenaanduidingen en veiligheidsinformatie worden gebruikt
  • De introductie van de veranderingen zal gefaseerd plaatsvinden. Niet alle etiketten en veiligheidsinformatiebladen worden tegelijkertijd gewijzigd

 

VEILIGHEID STAAT VOOROP BIJ ALLES WAT CASTROL DOET

Wij streven ernaar producten te ontwikkelen die voldoen aan de hoogste kwaliteits- en veiligheidsnormen. Hoewel de regels veranderingen nodig maken in Europa, de VS en Brazilië, voeren wij de veranderingen wereldwijd gefaseerd in, omdat wij er zeker van willen zijn dat onze klanten in lijn met de nieuwste veiligheids- en compliancestandaarden kunnen werken.

De nieuwe gevarenaanduidingen die onder de huidige regelgeving worden gebruikt zullen worden vervangen door een reeks van negen GHS-pictogrammen in een rode ruit.

Voor meer informatie kunt u onze GHS-brochure downloaden.