IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. STARTPAGINA
  2. Castrol viert 125 jaar
  3. Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING – 125 JAAR CASTROL WEDSTRIJD – VOOR GEBRUIK IN BELGIË

Deze privacyverklaring legt uit wie we zijn, welke informatie we over u verzamelen, hoe we deze gebruiken, met wie we deze delen, wat de wettelijke grondslag voor de verwerking ervan is en hoe lang we deze bewaren, met betrekking tot uw deelname aan de 125 jaar Castrol  promotie.

 

INFORMATIE OVER DE ORGANISATOR


Lubricants UK Limited, met maatschappelijke zetel te Chertsey Road, Sunbury On Thames, Middlesex, TW16 7BP ('Castrol', 'wij' of 'ons'), is verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die worden verwerkt voor de 125 jaar Castrol promotie via de website van Castrol, inclusief de wedstrijd. 


VERZAMELING EN& GEBRUIK VAN DE PERSOONSGEGEVENS


We verzamelen uw naam, e-mailadres en mobiele nummer. Uw persoonsgegevens worden alleen verzameld en gebruikt

(i) voor het beheren van de wedstrijd,

(ii) om contact met u op te kunnen nemen als u de prijs wint,

(iii) om, als u ons toestemming geeft om dit te doen, toekomstige marketingcommunicatie toe te zenden.


We vertrouwen op de uitvoering van het contract voor doeleinden (i) en (ii) en uw toestemming voor het doeleinde (iii), in overeenstemming met het registratieformulier en deze Privacyverklaring. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door te klikken op de link voor uitschrijven onderaan elk e-mailbericht van Castrol of door een e-mailbericht te sturen naar  gdpreurope@castrol.com.

 

Cookie-informatie


We gebruiken cookies (en soortgelijke technologieën zoals webbeacons, pixels, tags en JavaScript) om informatie te verzamelen over uw gebruik van de website, zoals het gebruik van uw IP-adres om uw bezoek aan onze website te registreren. U kunt uw browser instellen om alle of sommige browsercookies te weigeren of om u te waarschuwen wanneer cookies worden ingesteld of geopend. Als u cookies uitschakelt of weigert, houd er dan rekening mee dat sommige delen van deze campagnesite ontoegankelijk kunnen worden of niet goed werken. Voor meer informatie over cookies kunt u de volgende externe website bezoeken: www.allaboutcookies.org.


Ontvangers van de persoonsgegevens


Uw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met externe dienstverleners waarmee we samenwerken om de wedstrijd te beheren en, waar u toestemming hebt gegeven, u Castrol e-mailberichten toe te sturen. Met externe dienstverleners die namens ons handelen gedeelde persoonsgegevens vallen onder contractuele clausules die ervoor moeten zorgen dat externe partijen passende technische en organisatorische privacy- en beveiligingsbescherming hebben. Op verzoek sturen we u een kopie van deze clausules.


Wij behouden ons ook het recht voor uw persoonsgegevens zoals vereist door de wet openbaar te maken, of als bekendmaking noodzakelijk is om onze rechten te beschermen en/of te voldoen aan een gerechtelijke procedure, gerechtelijk bevel, verzoek van een toezichthouder of een ander juridisch proces tegen Castrol. Waar van toepassing omvat dit onze verplichting om te voldoen aan de vereisten van de lokale autoriteit voor reclamenormen om de naam en het land van de prijswinnaars op verzoek te publiceren of beschikbaar te stellen. Een dergelijke bekendmaking zal plaatsvinden in overeenstemming met onze algemene voorwaarden en& zal geen andere informatie bevatten dan de voornaam, achternaam en het land van de winnaar.

 

Overdracht van de persoonsgegevens buiten de EER


Castrol kan uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan andere entiteiten van BP die zich mogelijk buiten de EER bevinden. In dergelijke gevallen blijven uw persoonlijke gegevens te allen tijde beschermd onder het uitgebreide, flexibele en wereldwijde nalevingskader van bp, dat passende maatregelen en waarborgen implementeert (inclusief Europese standaardcontractbepalingen) om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens beschermd zijn in overeenstemming met toepasselijke gegevensbeschermingswetten.


Bewaartermijn


Hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren is afhankelijk van het doel waarvoor we deze gebruiken. We berekenen de bewaartermijn op basis van de tijd dat de persoonsgegevens nodig zijn om: (a) te voldoen aan de doeleinden die in deze Privacyverklaring worden beschreven, (b) te voldoen aan de tijdlijnen die worden vereist of aanbevolen door regelgevende instanties, professionele instanties of associaties, (c) te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, wettelijke bewaarplichten en andere wettelijke verplichtingen (waaronder) contractuele verplichtingen), en (d) te voldoen aan uw verzoeken.

 

Recht van toegang, rectificatie en verwijdering

 

U krijgt alle onderstaande rechten:

  • Toegang tot uw persoonsgegevens. Indien van toepassing hebt u het recht om een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die wij van u bewaren.
  • Het corrigeren van de persoonsgegevens die we van u bewaren. U kunt ons verzoeken om onvolledige of onnauwkeurige gegevens van u te corrigeren, hoewel we mogelijk wel de nauwkeurigheid moeten verifiëren van de nieuwe gegevens die u ons verstrekt. Het is belangrijk dat uw persoonsgegevens nauwkeurig en actueel zijn.
  • Verwijdering van uw persoonsgegevens. U kunt ons verzoeken om persoonsgegevens te verwijderen of te wissen wanneer er geen doorslaggevende reden is om deze te blijven verwerken. U hebt ook het recht om ons te vragen om uw persoonsgegevens weg te halen of te verwijderen wanneer u succesvol uw recht op bezwaar tegen verwerking hebt uitgeoefend (zie hieronder), wanneer we uw persoonsgegevens onrechtmatig hebben verwerkt of wanneer we verplicht zijn om uw persoonsgegevens te wissen om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.
  • Overdracht van bepaalde van uw persoonsgegevens aan u of aan een derde partij. In het geval dit recht van toepassing is, zullen wij u, of een derde partij die u hebt gekozen, uw persoonlijke gegevens verstrekken in een gestructureerde, algemeen gebruikte, machineleesbare vorm.
  • Toestemming intrekken. Intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd voordat u uw toestemming intrekt. Als u uw toestemming intrekt, kunnen we mogelijk bepaalde producten of diensten niet aan u leveren. We zullen u informeren als dit het geval is op het moment dat u uw toestemming intrekt.
  • Recht om een klacht in te dienen bij uw toezichthoudende autoriteit. We proberen met u samen te werken om tot een eerlijke oplossing te komen voor elke klacht over ons gebruik van uw informatie. U kunt een klacht indienen bij onze privacyteams (inclusief relevante functionarissen voor gegevensbescherming) via het onderstaande e-mailadres.

Neem als u een van uw andere privacyrechten wilt uitoefenen contact op met gdpreurope@castrol.com

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

 

Wij evalueren deze privacyverklaring regelmatig en kunnen deze van tijd tot tijd aanpassen. De meest actuele versie van deze privacyverklaring werd gepubliceerd in juni 2024.