ONS BELEID

VEILIGHEID EN MILIEU

CASTROL HECHT VEEL BELANG AAN GEZONDHEID, VEILIGHEID EN MILIEU

ONZE DOELSTELLING IS HEEL EENVOUDIG: GEEN ONGEVALLEN, GEEN LICHAMELIJKE LETSELS EN GEEN SCHADE AAN HET MILIEU.

Iedereen die voor Castrol werkt, waar ook ter wereld, is verantwoordelijk voor de goede gang van zaken op het vlak van gezondheid, veiligheid en milieu. Goede resultaten op dit vlak en de gezondheid en veiligheid van alle medewerkers van Castrol zijn van cruciaal belang voor het succes van onze bedrijfsactiviteiten. 

Wij streven ernaar de effecten van onze activiteiten op de gezondheid en het milieu tot een minimum te blijven beperken door de hoeveelheid uitstoot en afval te verminderen en door een efficiënter energieverbruik te hanteren. Wij stellen dan ook alles in het werk om kwaliteitsproducten te produceren die onze klanten in alle veiligheid kunnen gebruiken. 
Bovendien zullen wij:
  • openlijk overleggen met, luisteren naar en antwoorden geven aan onze klanten, werknemers, buren, belangengroepen en medewerkers;
  • samenwerken met anderen - onze partners, leveranciers, concurrenten en de wetgever - om de normen voor onze sector nog hoger te leggen;
  • openlijk verslag uitbrengen over onze prestaties, of die nu goed of slecht zijn;
  • onze waardering laten blijken aan iedereen die bijdraagt tot betere prestaties op het vlak van gezondheid, veiligheid en milieu.