IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. Latvia
  2. CASTROL STĀSTS
  3. VESELĪBAS, DARBA DROŠĪBAS UN VIDES AIZSARDZĪBAS POLITIKA
  4. ATBILDĪGA PRODUKTU PĀRVALDĪBA

ATBILDĪGA PRODUKTU PĀRVALDĪBA

Tehniķi veic testu

PRODUKTU PĀRVALDĪBA VISA TO DZĪVESCIKLA GARUMĀ, LAI NODROŠINĀTU ATBILSTĪBU PRASĪBĀM

Atbildīga produktu pārvaldība ir saistīta ar to, kā mēs sniedzam informāciju par produktu potenciālo ietekmi uz veselību, drošību un vidi.


Mūsu atbildīgas produktu pārvaldības programmas galvenie elementi ir:

  • Jaunu produktu novērtējums pirms to ieviešanas.

Pirms mēs laižam produktus tirgū, mēs nodrošinām, lai tie atbilstu visiem tiesību aktiem, kas attiecas uz drošību, kā arī mūsu iekšējiem standartiem, vai pat tos pārsniegtu. Produktu novērtējumi identificē potenciālo apdraudējumu veselībai, drošībai vai videi un apliecina atbilstību produktu drošības un ķīmisko vielu kontroles tiesību aktiem, kas ir spēkā tirgos, kam šie produkti ir paredzēti. Novērtējumā tiek ņemta vērā potenciālā ietekme uz veselību vai vidi visa produkta dzīvescikla garumā no produkta izstrādes līdz tā ražošanai, rūpnieciskajai vai sadzīves lietošanai un otrreizējai pārstrādei vai likvidēšanai tā ekspluatācijas mūža beigās. 2012. gadā mēs novērtējām vairāk nekā 1300 izejvielu, kas tiek izmantotas mūsu smērvielās visā pasaulē.

  • Paaugstināta riska ķīmisko vielu pārvaldība: mums ir ļoti stingra politika, kas regulē paaugstināta riska ķīmisko vielu izmantošanu, lai izvairītos no nelikumīgas vai neatļautas lietošanas
  • Klientu drošības konsultācijas: mēs konsultējam par drošības procedūrām, ko izmanto, strādājot ar smērvielām un metālapstrādē izmantotajiem šķidrumiem
  • Produktu marķēšana un drošības datu lapas: informācija par apdraudējumiem un riskiem, kas saistīti ar produktiem, un ieteikumi attiecībā uz drošu apiešanos ar tiem tiek sniegti, izmantojot drošības datu lapas (DDL) un marķējumu uz iepakojuma. Mūsu DDL jāatbilst visām tiesību aktu prasībām, kas ir spēkā tirgos, kuros mēs darbojamies. Mums ir vairāk nekā 80 000 DDL aptuveni 40 valodās.