IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

 1. Latvia
 2. MOTOREĻĻAS UN ŠĶIDRUMI VIEGLAJIEM AUTOMOBIĻIEM
 3. „CASTROL” DZINĒJA GARANTIJA
 4. NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

Spēkā stāšanās : 27-04-2021

Dzinēja garantijas noteikumi un nosacījumi

“Šī bezmaksas ierobežotā garantija nodrošina papildu aizsardzību tiesīgajiem klientiem, ja to transportlīdzekļa motoram ir radušies ar eļļu saistīti bojājumi, un garantija darbojas papildus tiesību aktos paredzētajām tiesībām. Pirms prasības iesniegšanas klientiem ir jāreģistrējas šai garantijai, izmantojot tiešsaistes reģistrācijas veidlapu, un jāpiekrīt tālāk norādītajiem noteikumiem un nosacījumiem. Pretējā gadījumā šī papildu garantija nebūs spēkā. Šī garantija neietekmē klienta tiesību aktos paredzētās tiesības, tostarp, bez ierobežojumiem saskaņā ar Direktīvu 85/374/EEK par atbildību saistībā ar bojātiem produktiem, un neparedz izslēgt vai ierobežot atbildību par nāvi vai traumu. Tā nav garantija Direktīvas 1999/44 par patēriņa preču pārdošanu un saistītajām garantijām izpratnē.”

Ievērojot šos noteikumus un nosacījumus, „Castrol Limited” piekrīt atlīdzināt jebkuras 5. punktā norādītās dzinēja daļas remontu vai maiņu, ja tās ir bojātas vai iznīcinātas, lietojot attiecināmo produktu (definēts 4. punktā), veicot eļļas maiņu „Castrol AUTO SERVICE” vai „Castrol SERVICE” darbnīcā.

 

1. SPĒKĀ STĀŠANĀS DATUMS UN REĢISTRĀCIJA 

1.1.    Šī garantija stājas spēkā vai nu (a) 30 dienas pēc Apkopes datuma, vai (b) datumā, kad transportlīdzekļa 

odometra rādījums sasniedz kopējo nobraukuma rādījumu, kas nolasīts Apkopes laikā, plus 1000 kilometri, atkarībā no tā, kurš no minētajiem iestājas pirmais.  
1.2.    Septiņu kalendāro dienu laikā pēc apkopes veikšanas transportlīdzekļa likumīgi reģistrētajam īpašniekam vai nomniekam ir jāveic šīs garantijas reģistrācija tiešsaistē. Šī garantija nav spēkā, ja tā nav reģistrēta noteiktajā reģistrācijas periodā.

1.3.    Reģistrējot garantiju saskaņā ar šeit noteikto, jūs rakstiski piekrītat, ka uzņematies šīs garantijas noteikumu saistības, tostarp, bet ne tikai  par 2. PUNKTĀ noteikto ATBILSTĪBU UN NOSACĪJUMIEM, 3. PUNKTĀ noteikto GARANTIJAS PERIODU un tālāk aprakstītajā 6. PUNKTĀ noteiktajiem ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMIEM. 


2. 2. ATBILSTĪBA UN NOSACĪJUMI

Transportlīdzeklis atbilst garantijas nosacījumiem, ja:
2.1.    tas ir aprīkots ar benzīna dzinēju vai dīzeļmotoru;
2.1.2.    tas ir privātai personai piederošs pasažieru automobilis, SUV vai vieglais komerciālais transportlīdzeklis, kura riteņu bāzes garums nepārsniedz vidējo. Garantija neattiecas uz
transportlīdzekļiem, kas tiek izmantoti komerciāliem, lauksaimniecības vai zemkopības mērķiem, un
2.1.3.    apkopes laikā odometra rādījums ir mazāks par 250 000 km, un transportlīdzeklis nav vecāks par 12 gadiem.

2.1.4.    attiecīgā apkope tika veikta sertificētā „Castrol AUTO SERVICE” vai „Castrol SERVICE” darbnīcā, izmantojot attiecināmo produktu. 


3. GARANTIJAS PERIODS

Garantija beidzas, iestājoties agrākajam:


3.1.    Datums, kurā transportlīdzekļu odometra rādījums sasniedz kopējo rādījumu, kas ir līdzvērtīgs Apkopes laikā nolasītajai nobraukuma vērtībai un nobraukums 20 000 km; vai
3.2.    sešus mēnešus pēc apkopes veikšanas datuma.

 

4. ATBILSTOŠIE PRODUKTI

Šī garantija tiek izsniegta tikai attiecībā uz tālāk norādītajiem „Castrol” motoreļļas produktiem („Attiecīgais produkts”):

 • „Castrol EDGE” 
 • „Castrol MAGNATEC” 
 • „Castrol GTX”


5. GARANTIJAS SEGUMS

Šī garantija attiecas tikai uz tālāk norādītajām dzinēja daļām:

 • Virzuļi un gredzeni
 • Turbīnas gultņi
 • Sadales vārpstas ķēde
 • Cilindra čaula vai iekšējā virsma
 • Eļļas sūknis
 • Klaņi un klaņu gultņi
 • Balansiera vārpstas un bīdītājstieņi
 • Sadales vārpsta un gultņi
 • Kloķvārpsta un gultņi
 • Vārstu ieliktņi
 • Vārstu divplecu sviras un šarnīri
 • Sadalītāja piedziņas zobrats (nav attiecināms uz automašīnām ar dīzeļdzinēju)
 • Virzuļu pirksti un bukses
 • Sinhronizācijas zobrati
 • Vārstu pludināšanas virzuļi un vadotnes (neiekļaujot slīpēšanas regulēšanu)

            -Vārstu ieliktņi

            -Vārstu divplecu sviras un šarnīri

 

6.  ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMI

6.1.   Nekādā gadījumā Castrol atbildība saskaņā ar šo garantiju nepārsniedz mazāko no 3500 € (vai ekvivalentu summu attiecīgajā maksājumu valūtā) vai transportlīdzekļa patieso tirgus vērtību.  

6.2.    Ja transportlīdzekļa odometra rādījums Apkopes veikšanas dienā ir vienāds ar vai pārsniedz 120 000 km, Castrol atbildība par šādu transportlīdzekli būs ierobežota līdz 50 % no jebkuras prasības un nekādā gadījumā nepārsniegs 1750 EUR (vai ekvivalentu summu jebkurā atbilstošā maksājuma valūtā).

6.3.   Šī garantija neattiecas uz prasībām, kas radušās sadursmes, nolaidības vai tīšas nepareizas lietošanas rezultātā, nepareizas apkopes vai uzturēšanas rezultātā, jebkuras daļas nepareizas uzstādīšanas dēļ, dzesēšanas šķidruma piesārņojuma dēļ vai tāpēc, ka motoreļļa un dzinēja dzesēšanas šķidrums netiek uzturēti ražotāja norādītajā līmenī. „Castrol” neatteiks maksājumu par tādām prasībām, kas citādi atbilst šīs garantijas nosacījumiem, ja vien netiks godprātīgi pierādīts, ka viens vai vairāki no iepriekš minētājiem cēloņiem ir izraisījuši prasībā norādītos bojājumus.

6.4.   Šī garantija neattiecas uz prasībām, uz kurām attiecas arī transportlīdzekļa ražotāja garantija vai jebkurš pagarinātās apkopes līgums. Tomēr, ja citādi ir ievēroti šīs garantijas nosacījumi, „Castrol” samaksās atlikušo summu (ja tāda ir), kas jums būs jāmaksā saskaņā ar jebkuru pagarināto apkopes līgumu, ko jūs iegādājāties un kas sedz šādu prasību.

6.5.    Nekas no šeit nosauktā neparedz ietekmēt/mazināt/aprobežot vai citādi ierobežot jebkādas tiesību aktos noteiktās tiesības, kas jums var būt saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem. Šī garantija neaizvieto/neierobežo un citādi neietekmē tiesību aktos noteikto attiecīgo produktu atbilstības garantiju.  

 

7. PRASĪBAS IESNIEGŠANA

7.1.    Ja vēlaties iesniegt prasību saskaņā ar šo garantiju, jums ir jāiesniedz „Castrol” apmierinošs pierādījums, ka atbilstat kritērijiem, kas izklāstīti 2. punktā. 
7.2.    „Castrol” iesaka saglabāt rēķinu, kvīšu, servisa dokumentācijas vai remonta pasūtījumu kopijas, lai apliecinātu:
7.3.  Sniedziet „Castrol” atbilstošus pierādījumus, ka jūsu prasība atbilstat atbilstības kritērijiem (2. PUNKTS).  „Castrol” iesaka saglabāt rēķinu, kvīšu, servisa dokumentācijas vai remonta pasūtījumu kopijas, lai apliecinātu:

7.3.1. ka apkopes laikā tika lietots attiecīgais „Castrol” produkts; 

7.3.2. ka apkope tika veikta sertificētā „Castrol AUTO SERVICE” vai „Castrol SERVICE” darbnīcā;

7.3.3. apkopes veikšanas datumu; un

7.3.4. odometra rādījumu apkopes datumā.

 • apkopē tika izmantots „Castrol” produkts;
 • ka apkope tika veikta sertificētā „Castrol” autoservisā vai „Castrol Service” darbnīcā ;
 • apkopes veikšanas datumu; un
 • odometra rādījumu apkopes datumā.

7.4.    Jums jāiesniedz detalizēta tāme par visiem remontdarbiem, ko izsniegusi „Castrol AUTO SERVICE” vai „Castrol SERVICE” darbnīca. Pēc attiecīgo dokumentu iesniegšanas „Castrol” izskatīs jūsu prasību.

7.5.   „Castrol” saglabā tiesības piekļūt transportlīdzekļa dzinējam, lai uzņemtu fotogrāfijas, paņemtu motoreļļas paraugus, kā arī piekļūt visām bojātajām dzinēja daļām un veikt pārbaudes ar visiem iesniegtajiem paraugiem. Motoreļļas analīzes veikšana var tikt apsvērta jebkuras prasības izskatīšanai, kas radusies šīs garantijas ietvaros.

 

8. KITA

8.1 Priimdamas bet kokią paraišką pagal šias sąlygas, „Castrol“ neprisiima jokios atsakomybės už jūsų transporto priemonės sugadinimą.

8.2 „Castrol“ pasilieka teisę atmesti bet kurią jūsų paraišką pagal šias sąlygas, jei nesilaikoma čia nurodytų sąlygų.