IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. Lithuania
  2. „Castrol“ 125 metų jubiliejus
  3. „Castrol 125“ privatumo pareiškimas

PRIVATUMO PAREIŠKIMAS. „CASTROL“ 125 METŲ KAMPANIJA. SKIRTA NAUDOTI JK IR AIRIJOJE

Šiame privatumo pareiškime paaiškinama, kas mes esame, kokią informaciją apie Jus renkame, kaip ją naudojame, su kuo ja dalijamės, koks yra teisėtas duomenų tvarkymo pagrindas ir kiek laiko ją laikome, kai dalyvaujate  „Castrol“ 125 metų  kampanijoje.

 

INFORMACIJA APIE VALDYTOJĄ


„Lubricants UK Limited“, kurios registruota buveinė yra adresu Chertsey Road, Sunbury On Thames, Middlesex, TW16 7BP („Castrol“, „mes“ ir visos šios įvardžio formos), yra atsakinga už asmens duomenis, tvarkomus vykdant  „Castrol“ 125 metų  kampaniją per „Castrol“ interneto svetainę, įskaitant konkursą. 


ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS IR NAUDOJIMAS


Mes renkame Jūsų vardą, pavardę, el. pašto adresą ir mobiliojo telefono numerį. Jūsų asmens duomenys bus renkami ir naudojami tik šiais tikslais:

i) konkursui administruoti;

ii) susisiekti su Jumis, jeigu laimėtumėte prizą;

iii) kai suteikiate mums leidimą tai daryti – būsimiems rinkodaros pranešimams siųsti.


Mes remiamės sutartimi, siekiant tikslų (i) ir (ii) bei Jūsų sutikimu, siekiant tikslo (iii) pagal registracijos formą ir šį Privatumo pareiškimą. Savo sutikimą galite atšaukti bet kuriuo metu, paspaudę kiekvieno „Castrol“ el. pašto pranešimo apačioje esančią atsisakymo nuorodą arba el. paštu GDPREurope@Castrol.com.

 

SLAPUKŲ INFORMACIJA


Mes naudojame slapukus (ir panašias technologijas, pvz., žiniatinklio indikatorius, pikselius, žymes ir „JavaScript“), kad rinktume informaciją apie tai, kaip naudojatės svetaine, pvz., Jūsų IP adresą, kad prisijungtumėte prie mūsų svetainės. Galite nustatyti, kad naršyklė atsisakytų visų arba kai kurių naršyklės slapukų arba įspėtų Jus, kai slapukai yra nustatyti arba prieinami. Jeigu išjungsite arba atsisakysite slapukų, atkreipkite dėmesį, kad kai kurios šios kampanijos svetainės dalys gali tapti neprieinamos arba netinkamai veikti. Jeigu norite daugiau sužinoti apie slapukus, apsilankykite šioje trečiosios šalies interneto svetainėje:  www.allaboutcookies.org.


ASMENS DUOMENŲ GAVĖJAI


Jūsų asmens duomenys gali būti atskleisti trečiųjų šalių paslaugų teikėjams, su kuriais dirbame, kad galėtume administruoti konkursą ir, jeigu sutikote, siųsti „Castrol“ pranešimus el. paštu. Atskleidžiant mūsų vardu veikiantiems trečiųjų šalių paslaugų teikėjams bus taikomos sutarties sąlygos, siekiant užtikrinti, kad trečiosios šalys turėtų tinkamą techninę ir organizacinę privatumo ir saugumo apsaugą. Šių sąlygų kopiją galima gauti paprašius.


Mes taip pat turime teisę atskleisti Jūsų asmens duomenis, kaip to reikalaujama pagal teisės aktus, arba jei atskleidimas būtinas mūsų teisėms apsaugoti ir (arba) padėti įvykdyti teisminį procesą, teismo nutartį, priežiūros institucijos reikalavimą ar kitą teisinį procesą, į kurį įtraukta „bp“ arba „Castrol“. Kai taikoma, tai apima mūsų pareigą laikytis visų vietos reklamos standartų institucijos reikalavimų paskelbti arba pateikti, paprašius, prizų laimėtojų vardą ir šalį. Toks atskleidimas bus atliekamas pagal mūsų Nuostatas ir sąlygas ir jame nebus jokios kitos informacijos, išskyrus nugalėtojo vardą, pavardę ir šalį.

 

ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS UŽ EEE RIBŲ


„Castrol“ gali atskleisti Jūsų asmens duomenis kitoms „BP“ bendrovėms, kurios gali būti už EEE ribų. Tokiu atveju Jūsų asmens duomenys visada bus saugomi pagal BP išsamią, lanksčią ir visuotinę atitikties sistemą, kuria įgyvendinamos tinkamos priemonės ir apsaugos priemonės (įskaitant ES standartines sutarčių sąlygas), siekiant užtikrinti, kad Jūsų asmens duomenys būtų apsaugoti pagal taikomus duomenų apsaugos teisės aktus.


IŠLAIKYMO LAIKOTARPIS


Kiek ilgai laikysime Jūsų asmens duomenis, priklausys nuo tikslo, kuriam juos naudojame. Išlaikymo laikotarpį apskaičiuojame atsižvelgdami į tai, kiek laiko asmens duomenys reikalingi: a) šiame Privatumo pareiškime aprašytiems tikslams įgyvendinti, b) laikytis reguliavimo institucijų, profesinių įstaigų arba asociacijų reikalaujamų arba rekomenduojamų terminų, c) laikytis galiojančių teisės aktų, išlaikyti teisiniais tikslais ir pagal kitas teisines prievoles (įskaitant sutartinius įsipareigojimus) ir d) vykdant Jūsų prašymus.

 

PRIEIGOS, TAISYMO IR PAŠALINIMO TEISĖS

 

Jums suteikiamos visos toliau nurodytos teisės:

  • Prieiga prie Jūsų asmens duomenų. Kai taikoma, turite teisę gauti mūsų turimų Jūsų asmens duomenų kopiją.
  • Jūsų asmens duomenų, kuriuos turime, taisymas. Galite prašyti, kad ištaisytume visus mūsų turimus neišsamius arba netikslius duomenis apie Jus, tačiau mums gali tekti patikrinti naujų duomenų, kuriuos pateikiate mums, tikslumą. Svarbu, kad mūsų turimi Jūsų asmens duomenys būtų tikslūs ir aktualūs.
  • Jūsų asmens duomenų šalinimas. Jūs galite prašyti, kad mes pašalintume asmens duomenis, jeigu nėra svarbios priežasties mums toliau juos tvarkyti. Jūs taip pat turite teisę prašyti mūsų pašalinti Jūsų asmens duomenis, kai sėkmingai pasinaudojote savo teise prieštarauti tvarkymui (žr. toliau), kai mes tvarkėme Jūsų asmens duomenis neteisėtai arba kai mums reikia pašalinti jūsų asmens duomenis, kad įvykdytume savo teisinius įsipareigojimus.
  • Tam tikrų Jūsų asmens duomenų perdavimas  Jums arba trečiajai šaliai. Kai ši teisė taikoma, mes suteiksime Jums arba Jūsų pasirinktai trečiajai šaliai Jūsų asmens duomenis struktūrizuotu, įprastai naudojamu, kompiuterio skaitomu formatu.
  • Atšaukti sutikimą. Atšaukimas neturės poveikio bet kokio tvarkymo, atlikto prieš atšaukiant savo sutikimą, teisėtumui. Jeigu atšauksite savo sutikimą, mes negalėsime Jums teikti tam tikrų gaminių arba paslaugų. Tokiu atveju pranešime tuo metu, kai atšauksite savo sutikimą.
  • Teisė skųstis savo priežiūros institucijai. Mes esame įsipareigoję bendradarbiauti su  Jumis, kad būtų teisingai išspręstas bet koks skundas dėl Jūsų informacijos naudojimo. Galite pateikti skundą mūsų privatumo darbuotojams (įskaitant atitinkamus duomenų apsaugos pareigūnus) naudodami toliau pateiktą el. pašto adresą.

Jeigu norite pasinaudoti bet kuriomis kitomis savo privatumo teisėmis, susisiekite su GDPREurope@Castrol.com

 

ŠIO PRIVATUMO PAREIŠKIMO PAKEITIMAI

 

Mes reguliariai tikriname šį Privatumo pareiškimą ir kartais galime jį keisti. Šis Privatumo pareiškimas paskutinį kartą buvo atnaujintas 2024 m. birželio mėn.