1. KEZDŐOLDAL
  2. AUTÓSZERELŐ MŰHELYEK
  3. MÁRKAFÜGGETLEN SZERVIZEK
  4. CASTROL FASTSCAN
  5. FASTSCAN JUTALMAZÁSI PROGRAM FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEI

FASTSCAN JUTALMAZÁSI PROGRAM FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEI

JOGOSULTSÁG 

1. A FASTSCAN JUTALOMPROGRAMOT („Program”) a jelen FS felhasználási feltételek szabályozzák. A programhoz a Castrol FASTSCAN mobilalkalmazás letöltése szükséges („FASTSCAN alkalmazás”), ahol az IWS Résztvevő, akit az IWS Résztvevő képviselő(i) képviselnek (mindezek az alábbiakban meghatározottak szerint), pontokat olvas be és gyűjt, amelyeket jutalmakra válthat be (az alábbi „Pontok és jutalmak” című alpontban részletezettek szerint). A program jelenleg csak a Lengyelországban, az Egyesült Királyságban és Franciaországban működő független műhelyek („IWS”) számára áll nyitva („IWS résztvevő”). 

2. Kizárólag a műhely tulajdonosa vagy az IWS-résztvevő által (írásban) megfelelően felhatalmazott természetes személy lehet az IWS-résztvevő jóváhagyott képviselője, aki az adott IWS-résztvevő nevében és megbízásából képviseli és kezeli ezt a programot („IWS-résztvevő képviselője”).

3. Minden IWS résztvevő képviselőnek legalább 18 évesnek kell lennie. A Castrol fenntartja a jogot, hogy ellenőrizze az IWS által kijelölt IWS résztvevő képviselő(k) életkorát.

4. Az IWS-résztvevőnek érvényes adószámmal bejegyzett vállalkozásnak kell lennie, és kizárólag „független műhelyként” működhet, nem pedig márkaszervizként, eredetiberendezés-gyártóként vagy a független pótalkatrészpiacon alforgalmazóként, nagykereskedőként vagy bármely más típusú vállalkozásként.

5. A programban nem vehet részt az olyan IWS, amelynek IWS-résztvevő képviselője kormánytisztviselő  (választott vagy kinevezett kormánytisztviselők; végrehajtó, törvényhozó vagy bírósági tisztviselők; állami vagy nemzetközi szervezet tisztviselői; bármely szintű kormányzati alkalmazott vagy tisztviselő; állami tulajdonú vállalat alkalmazottja, tisztviselője vagy igazgatója; politikai pártok és tisztviselőik, valamint politikai tisztségviselő-jelöltek). A Programban nem vehetnek részt a Castrol vagy bármely kapcsolt vállalkozásának alkalmazottai, tanácsadói, vállalkozói vagy ügynökei, azok családtagjai vagy bárki más, a Programmal hivatásszerűen kapcsolatban álló személy. A jelen FS felhasználási feltételek alkalmazásában a Castrol „kapcsolt vállalkozása” a Castrol anyavállalatát vagy leányvállalatát vagy anyavállalatának leányvállalatát, vagy bármely más személyt jelent, aki/amely közvetlenül vagy közvetve a Castrol anyavállalatának ellenőrzése alatt áll, illetve ugyanazon ellenőrzés alatt áll. Az anyavállalat és a leányvállalat kifejezés az Egyesült Királyságban alkalmazandó 2006. évi társasági törvény 1162. szakasza szerinti jelentéssel bír.

 

REGISZTRÁCIÓ ÉS SZEMÉLYES ADATOK REGISZTRÁCIÓS ŰRLAP

6. A programban való regisztrációhoz az IWS Résztvevő képviselőjének (képviselőinek) (i) le kell töltenie a Fastscan alkalmazást a Google Play Áruházból vagy az App Store-ból; (ii) meg kell adnia az IWS Résztvevő adatait, beleértve az IWS Résztvevő képviselőjének (képviselőinek) elérhetőségi adatait, amelyek kötelezően tartalmazzák az adószámot, az érvényes mobilszámot, a forgalmazó ügyfél azonosítóját és egyéb információkat, a regisztrációs űrlapon szereplő  megfelelő rész(ek)ben. („Regisztrációs űrlap”).

7. Az IWS-résztvevő képviselő(k)nek a regisztrációs űrlap minden kötelező mezőjét ki kell tölteniük. A regisztrációs folyamat csak akkor fejeződik be, ha a kérelmező IWS-résztvevő képviselő(ke)t átirányítják a „Köszönöm” oldalra, amely megerősíti a programhoz való csatlakozási kérelem kézhezvételét.

8. A programba való belépéshez szükséges az adószám és a regisztrációkor megadott forgalmazói ügyfél-azonosító megadása az IWS-résztvevő képviselő(k)nek és az IWS-résztvevő profiljának adatai szerint.

9. Az IWS-résztvevő képviselő(i) módosíthatják a Fastscan alkalmazásban található személyes és IWS-résztvevői adatokat.  Ettől függetlenül a Castrol nem vállal felelősséget vagy kötelezettséget a Jutalmak kézbesítésével kapcsolatos vagy egyéb problémákért a pontatlan IWS-résztvevői adatok miatt vagy bármilyen más okból.

10. Az IWS-résztvevő(k) és az IWS-résztvevő képviselő(k) adatainak megadása és a 7. záradékban szereplő „köszönöm” üzenet kézhezvétele után az IWS-résztvevő(k) képviselőinek mobiltelefonszámára egy megerősítő üzenet (OTP) kerül elküldésre. Az IWS résztvevő képviselője az OTP-számmal beléphet a programba, és megkezdheti a pontgyűjtést.

11. A Castrol felel a Fastscan alkalmazásban a programmal kapcsolatban megadott személyes adatokért. A Castrol kizárólag a program adminisztrációjára, valamint a Fastscan alkalmazáson keresztül a programmal kapcsolatos jutalmak és egyéb releváns információk nyújtására használja fel. A személyes adatokhoz a Szolgáltatók listáján szereplő személyek férhetnek hozzá (az 1. mellékletben meghatározottak szerint). Továbbá, mivel a Castrol a bp group része, a Castrol az Ön személyes adatait a bp más, a világ különböző pontjain található szervezeti egységeinek is átadhatja. A személyes adatok bp group-on belüli továbbítását a bp átfogó, rugalmas és globális megfelelőségi keretrendszere védi, amely megfelelő intézkedéseket és biztosítékokat alkalmaz a megfelelő szintű adatvédelem biztosítása érdekében, függetlenül attól, hogy az Ön adatait fizikailag hol tárolják. Ha Ön nem járul hozzá a marketingközlemények fogadásához, személyes adatait a program befejezése után rövid időn belül véglegesen töröljük.

 

Minden személyes adatra a bp adatvédelmi nyilatkozatvonatkozik.


TÁMOGATÓ/ADATKEZELŐ

12. Az ajánlat támogatója és adatkezelője a Castrol Limited (reg. sz.: 00149435) (Technology Centre, Whitchurch Hill, Pangbourne, Reading, RG8 7QR) („Castrol”). A Castrol ügynök vagy szolgáltató szolgáltatásait veheti igénybe a program működtetéséhez a Castrol számára.

 

SZOLGÁLTATÓK

13. „A Castrol harmadik feleket, nevezetesen a Wiprot, a Nihilentet, a Scribost és az ASL-t veszi igénybe, mely lista időről időre frissülhet („Szolgáltatók listája”) az ügyfélszolgálat, a QR-kódok biztosítása, a jutalmak kezelése és az adatfeldolgozás terén nyújtott támogató szolgáltatások nyújtására. Az IWS-résztvevő képviselőjével és az IWS-résztvevő(k)kel a Szolgáltatók listáján szereplő érintett fél felveheti a kapcsolatot.”

 

PONTOK ÉS JUTALMAK

14. A   programban az IWS pontokat kap az alábbi 17. pontban felsorolt termékek megfelelő vásárlásaiért. („Pont”). A programban szereplő termékek teljeskörűen fel vannak sorolva a www.castrol.hu/fastscan oldalon, és olyan márkák tartoznak hozzájuk, mint például: Castrol EDGE, MAGNATEC, GTX, DRIVELINE, POWER1, amely listát a Castrol időről időre saját belátása szerint módosíthatja és frissítheti.

15. A Castrol promóciókat kínálhat a programban szereplő kiválasztott termékekre. Amennyiben a Castrol másként nem rendelkezik, az IWS-résztvevő(k) automatikusan részt vesz(nek) ezekben a promóciókban a Fastscan alkalmazásban található adatok alapján. A pontok az IWS-résztvevő Fastscan alkalmazásbeli fiókjában gyűlnek.

16. Az IWS-résztvevő(k), ha egy adott hónapban regisztrál(nak), a regisztráció időpontjától kezdve pontokat kap a programban szereplő termékek vásárlásáért. A minősített termékek előzetes regisztráció előtti visszamenőleges vásárlása nem számolható el.

17. Pontrendszer
Pontrendszer – Független műhelyek (IWS)

    a. EDGE – 22 pont/liter

    b. MAGNATEC – 18 pont/liter

    c. GTX – 7 pont/liter

    d. Transmax – 12 pont/liter

    e. Power 1 – 8 pont/liter

    f. Act>Evo – 8 pont/liter

    g. Egyéb MCO – 8 pont/liter

Pontrendszer – Castrol márkájú műhelyek (CBW)

    h. EDGE – 25 pont/liter

    i. MAGNATEC – 20 pont/liter

    j. GTX – 8 pont/liter

    k. Transmax – 15 pont/liter

    l. Power 1 – 10 pont/liter

    m. Act>Evo – 9 pont/liter

    n. Egyéb MCO – 9 pont/liter


18. A Fastscan alkalmazásban a pontok aktiválásához az IWS-résztvevőnek be kell olvasnia egy egyedi QR-kódot, amelyet havonta elküldünk az IWS  résztvevő(k) e-mail-címére. A pontok nem aktiválhatók QR-kód nélkül.

19. Minden QR-kód az e-mailben történő kibocsátásától számított hat (6) hónapig érvényes.

20. Minden pont huszonnégy (24) hónapig érvényes attól az időponttól számítva, amikor a pontok az IWS résztvevő Fastscan alkalmazásába bekerültek. Ezen időszak után a fel nem használt pontok automatikusan lejárnak

21. Teljesítési idő: A szállítási idő a megrendelés visszaigazolásától számítva akár 15 napot is igénybe vehet, átlagosan pedig 5–7 nap. Az IWS-résztvevő e-mailben kap tájékoztatást a megrendelés visszaigazolásáról és a szállítási expedícióról.

22. Ügyfélszolgálati vonal („Customer Care”): Az ügyfélszolgálat helyi nyelveken is rendelkezésre áll. Az ügyfélszolgálat a megkeresés benyújtásától számított 48 órán belül igyekszik megválaszolni minden kérdést, kivéve hétvégén, amikor a válaszok a megkeresés benyújtásától számított 36 órán belül vagy annál is később érkezhetnek. 

23. Jutalmak: A Jutalmak a kézbesítés után nem cserélhetők ki. A Jutalmakkal kapcsolatos minden kérdést vagy problémát  el kell küldeni az ügyfélszolgálatnak, és minden jóváhagyott visszaküldésnek az eredeti csomagolásban kell történnie.

24. Ajándékkártyák és utalványok: A Castrol nem vállal felelősséget az ajándékkártyák és utalványkódok elvesztéséért az IWS által megadott hibás adatok miatt

25. Ajándékkártyák és utalványok: Minden utalványra a rajta feltüntetett beváltási feltételek vonatkoznak.

26. Jótállás: Minden Jutalomra a törvényes garanciális időszakok vonatkoznak, ha vannak ilyenek.  

 

EGYÉB FELTÉTELEK

27. A résztvevők úgy tekintendők, hogy az 1–6. pontban leírt regisztrációs folyamat befejezésekor a regisztrációs folyamat során elfogadták a jelen FS felhasználási feltételeket, és elfogadják, hogy a jelen FS felhasználási feltételek kötelező érvényűek.

28. A résztvevők személyes adatait a Castrol és kapcsolt vállalkozásai a Jutalomprogram adminisztrációja céljából használják fel. Ezen túlmenően a résztvevők dönthetnek úgy, hogy kifejezett beleegyezésüket adják a Castrol későbbi közvetlen marketingközlemények fogadásához, és amennyiben ilyen beleegyezést adnak, a Castrol az érintett résztvevők személyes adatait felhasználja az ilyen közvetlen marketingközlemények e-mailben és postai úton történő küldéséhez, amint azt a Castrol adatvédelmi nyilatkozata részletesebben meghatározza.

29. Ha az internetalapú kérések bármilyen okból nem tudnak a tervezett módon zajlani, beleértve, de nem kizárólagosan, a számítógépes vírusfertőzést, hibákat, manipulációt, illetéktelen beavatkozást, csalást, műszaki hibát vagy bármely más, a Castrol ellenőrzési körén kívül eső okot, amely megrongálja vagy befolyásolja a  program adminisztrációját, biztonságát, tisztességességét, integritását vagy megfelelő lebonyolítását, a Castrol fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint törölje, megszüntesse, módosítsa vagy felfüggessze a  programot.

30. A Castrol visszatarthatja a Jutalmakat, ha saját belátása szerint úgy ítéli meg, hogy a résztvevő nem felel meg a jogosultsági feltételeknek, megszegi a jelen FS felhasználási feltételeket, vagy a jóhiszeműség követelményével ellentétesen járt el. A Castrol fenntartja továbbá a jogot, hogy bármilyen okból – beleértve, de nem kizárólagosan a nemzetközi szankciókat – elfogadja, elutasítsa, felfüggessze vagy megszüntesse a regisztrációs kérelmet vagy a már használatban lévő Fastscan alkalmazást. Továbbá a Castrol nem vállal felelősséget vagy felelősséget semmilyen technikai hibáért vagy üzemzavarért, számítógépes hardver- vagy szoftverproblémáért, műholdas, hálózati vagy kiszolgálóhibáért. Sem a Castrol, sem a Castrol bármelyik leányvállalata nem ellenőrzi a kommunikációs hálózatokat, és nem vállal felelősséget az átvitel során elveszett, vagy a nagy online forgalom miatt vagy egyéb okokból késve beérkezett bejegyzésekért, műszaki hibákért.

31. A jelen FS felhasználási feltételekre és az azokból eredő vagy azokkal kapcsolatban keletkező bármely szerződésen kívüli kötelezettségre az angol jog az irányadó, és az angol jog szerint kell értelmezni azokat. A Programból vagy a jelen FS felhasználási feltételekből eredő vagy azzal kapcsolatos viták Anglia bíróságainak kizárólagos joghatósága alá tartoznak.

32. A jelen FS felhasználási feltételek egyetlen rendelkezése sem értelmezhető úgy, hogy az korlátozza vagy kizárja a Castrol csalásért, gondatlanságból okozott halálért vagy személyi sérülésért való felelősségét, vagy bármely más felelősségét, amennyiben az a törvény alapján nem zárható ki.

33. A programban való részvétel és a jutalmak későbbi felhasználása az IWS-résztvevő(k) és az IWS-résztvevő képviselő(k) saját felelősségére történik. A Program felhasználóinak a  Program használata során be kell tartaniuk a Szolgáltatók listáján szereplő felek vagy a Castrol által tanácsolt harmadik fél, a Castrol vagy annak kapcsolt vállalkozásai által adott utasításokat. Sem a Castrol, sem a kapcsolt vállalkozásai, igazgatói vagy alkalmazottai nem vállalnak felelősséget semmilyen közvetlen, közvetett, különleges, következményes vagy egyéb költségért, kiadásért (beleértve a jogi költségeket is), veszteségért vagy kárért, amely a következőkből vagy azokkal kapcsolatban keletkezik: (a) a webhelyhez való hozzáférés vagy annak használata, illetve az ott található bármely információ; (b) a Program, beleértve, de nem kizárólagosan, minden olyan veszteséget, amely abból ered, hogy a résztvevő nem jogosult a részvételre vagy nem tud részt venni a programban bármilyen műszaki hiba vagy kommunikációs hiba miatt.

34. A Castrol nem vállal felelősséget a Szolgáltatók listáján megnevezett felek és/vagy harmadik felek cselekedeteiért és mulasztásaiért. Ha a jelen FS felhasználási feltételek bármelyikét jogellenesnek, érvénytelennek vagy más módon végrehajthatatlannak ítélik, akkor a fennmaradó FS felhasználási feltételek  továbbra is teljes mértékben hatályban marad.

35. A Castrolhoz vagy a programban részt vevő harmadik felekhez kapcsolódó és a programmal kapcsolatban használt valamennyi védjegy, szöveg, kép és embléma a Castrol vagy az említett harmadik felek kizárólagos tulajdonát képezi, és az ajánlatban való részvétel nem ruházza fel a résztvevőt semmilyen joggal, illetve nem ad jogot ezek használatára.

36. A kérelem igazolása nem jelenti automatikusan a kérelem Castrol általi kézhezvételét.

37. Minden olyan adó, amelyet a résztvevőnek bármely érintett joghatóság törvényei szerint az ajánlat alapján odaítélt Jutalmak után fizetnie kell, az adott résztvevő felelőssége.

38. A Castrol saját belátása szerint és bármikor felfüggesztheti vagy kizárhatja az IWS-résztvevő(ke)t, elutasíthat bármely kérelmet, módosíthatja az FS felhasználási feltételeket vagy azok bármelyikét, törölheti vagy felfüggesztheti a programot (akár teljes egészében, akár egy adott ország vagy terület lakosai számára), helyettesítheti a Jutalmakat és/vagy visszavonhatja a Jutalomkatalógus tartalmát. Az IWS-résztvevő(k) és az IWS-résztvevő képviselő(k) vállalják és elfogadják, hogy a Castrollal vagy a Castrol bármely kapcsolt vállalkozásával szemben nem támasztanak követeléseket, és a Castrolt vagy a Castrol bármely kapcsolt vállalkozását nem terheli felelősség vis maior esemény következtében, és hogy a Castrol ilyen mérlegelési jogkörének gyakorlása nem eredményez semmilyen kártérítés fizetését vagy kifizetését az IWS-résztvevő(k) és az IWS-résztvevő képviselő(k), bármely résztvevő vagy más személy részére.

39. A jelen FS felhasználási feltételekben a „vis maior esemény” kifejezés az ajánlat vagy a jelen FS Feltételek bármely rendelkezésének teljesítését befolyásoló olyan eseményt jelent, amely a Castrol és/vagy kapcsolt vállalkozásai észszerű befolyásán kívül eső cselekményekből, eseményekből, mulasztásokból vagy balesetekből ered vagy azoknak tulajdonítható, beleértve, de nem kizárólagosan, a járványokat vagy hasonló eseményeket, a rendellenesen kedvezőtlen időjárást, árvizet, villámlást, vihart, robbanást, földrengést, süllyedés, építési kár, járvány vagy más természeti katasztrófa, energiaellátás meghibásodása vagy hiánya, háború, katonai műveletek, lázadás, tömegoszlatás, sztrájk, kizárás vagy más ipari akció, terrorista akció, polgári zavargás, bármely érintett kormány, bíróság vagy bármely illetékes nemzeti vagy nemzetközi hatóság bármely törvény, rendelet, döntés vagy mulasztás (beleértve a szükséges engedélyek megadásának elmulasztását) miatt.

40. A Castrol fenntartja a jogot az FS felhasználási feltételek és a pontstruktúra módosítására és/vagy kiegészítésére. Minden módosításról előzetesen értesítést kell küldeni, és azt e-mailben és a Fastscan alkalmazás értesítésében elérhetővé kell tenni.

 

1. melléklet

A Fastscan szolgáltatóinak listája:

 

Wipro – Fastscan digitális fejlesztés

Nihilent – Forgalmazó adatfeldolgozó ügynökség

Scribos – Adatfeldolgozó ügynökség és QR-kód szolgáltató

ASL Global – Jutalomkatalógus-szolgáltató és ügyfélszolgálati ügynökség