1. KEZDŐOLDAL
  2. A Castrol 125. évének ünneplése
  3. A „Castrol 125” adatvédelmi nyilatkozata

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT – „125 ÉVES A CASTROL” KAMPÁNY – AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁGBAN ÉS ÍRORSZÁGBAN VALÓ HASZNÁLATRA

A jelen adatvédelmi nyilatkozat ismerteti, hogy kik vagyunk, milyen adatokat gyűjtünk Önről, hogyan használjuk fel ezeket, kikkel osztjuk meg, mi a feldolgozás jogalapja, és mennyi ideig őrizzük meg őket a „125 éves a Castrol” kampányban való részvételével kapcsolatban.

 

INFORMÁCIÓK AZ ADATKEZELŐRŐL


A Lubricants UK Limited, amelynek bejegyzett székhelye Chertsey Road, Sunbury On Thames, Middlesex, TW16 7BP („Castrol”, „mi” vagy „minket”), felelős a Castrol webhelyén keresztül a „125 éves a Castrol” kampány kapcsán feldolgozott személyes adatokért, beleértve a versenyt is. 


A SZEMÉLYES ADATOK GYŰJTÉSE ÉS FELHASZNÁLÁSA


Gyűjtjük az Ön nevét, e-mail-címét és mobilszámát. Személyes adatait kizárólag a következő célokra gyűjtjük és használjuk fel:

(i) a verseny adminisztrációja,

(ii) kapcsolatfelvétel Önnel, ha megnyeri a díjat,

(iii) amennyiben Ön erre engedélyt ad nekünk, a jövőben marketing célú kommunikációra.


Az (i) és (ii) célok tekintetében a szerződés teljesítésére, a (iii) cél tekintetében pedig az Ön hozzájárulására támaszkodunk a regisztrációs űrlapnak és a jelen adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően. Bármikor visszavonhatja hozzájárulását, ha követi az egyes Castrol e-mailekben található leiratkozási utasításokat, vagy küld egy e-mailt a GDPREurope@Castrol.com címre.

 

COOKIE-KRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK


Cookie-kat (és hasonló technológiákat, pl. webjelzőket, képpontokat, címkéket és JavaScriptet) használunk arra, hogy információkat gyűjtsünk a webhely használatáról, például az Ön IP-címét használjuk fel a webhely látogatásának naplózására. Beállíthatja a böngészőt úgy, hogy elutasítsa az összes vagy néhány böngészőcookie-t, illetve figyelmeztesse Önt a cookie-k elhelyezésekor és elérésekor. Ha letiltja vagy elutasítja a cookie-kat, vegye figyelembe, hogy a kampány webhelyének egyes részei elérhetetlenné válhatnak vagy nem működhetnek megfelelően. Ha további információt szeretne a cookie-król, felkeresheti ezt a harmadik fél által fenntartott webhelyet: www.allaboutcookies.org.


A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTEI


Személyes adatait átadhatjuk harmadik fél szolgáltatóknak, akikkel a verseny adminisztrációja és – amennyiben Ön hozzájárult – a Castrol e-mail-kommunikációjának küldése céljából működünk együtt. A nevünkben eljáró harmadik fél szolgáltatóknak történő adatközlésre szerződéses záradékok vonatkoznak, amelyek biztosítják, hogy a harmadik felek megfelelő technikai és szervezeti adatvédelmi és biztonsági védelemmel rendelkezzenek. Ezen záradékok másolata kérésre rendelkezésre áll.


Fenntartjuk a jogot továbbá a személyes adatok törvény által előírt esetekben, illetve abban az esetben történő közzétételére, ha a közzététel jogaink védelme, és/vagy jogi eljárásoknak, bírósági ítéletnek, szabályozó testület általi kérésnek, illetve a bp-t vagy a Castrolt érintő bármilyen más jogi eljárásnak történő megfelelés érdekében szükséges. Adott esetben ez magában foglalja azt a kötelezettségünket is, hogy eleget tegyünk a helyi reklámszabályozó hatóság azon követelményének, hogy kérésre közzétegyük vagy hozzáférhetővé tegyük a nyertesek nevét és megyéjét. Erre a közzétételre a Szerződési Feltételeknek megfelelően kerül sor, és a nyertes utónevén, vezetéknevén és megyéjén kívül semmilyen más információt nem tartalmaz.

 

A SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSA AZ EGT-N KÍVÜLRE


A Castrol nyilvánosságra hozhatja az Ön személyes adatait más, az EGT-n kívül található bp-szervezetek számára. Ebben az esetben az Ön személyes adatai továbbra is a bp átfogó, rugalmas és globális megfelelőségi keretrendszerének védelme alatt maradnak, amely kellő intézkedéseket és biztosítékokat (beleértve az EU szabványos szerződési záradékait) alkalmaz annak biztosítása érdekében, hogy az Ön személyes adatai a vonatkozó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően védve legyenek.


MEGŐRZÉSI IDŐSZAK


Az, hogy mennyi ideig tároljuk az Ön személyes adatait, attól függ, hogy milyen célra használjuk fel őket. A megőrzési időszakot a személyes adatok tárolásának időtartama alapján számítjuk ki: (a) a jelen adatvédelmi nyilatkozatban leírt célok teljesítése, (b) a szabályozó hatóságok, szakmai testületek vagy szövetségek által előírt vagy ajánlott határidők betartása, (c) a vonatkozó jogszabályoknak, jogi visszatartásnak és egyéb jogi kötelezettségeknek (beleértve a szerződéses kötelezettségeket) való megfelelés, valamint (d) az Ön kéréseinek teljesítése érdekében.

 

HOZZÁFÉRÉSI, HELYESBÍTÉSI ÉS TÖRLÉSI JOGOK

 

Ön az alábbiakban felsorolt összes jogot megkapja:

  • Hozzáférés személyes adataihoz. Adott esetben Ön jogosult arra, hogy másolatot kapjon az általunk Önről tárolt személyes adatokról.
  • Az Önről tárolt személyes adatok helyesbítése. Kérheti az Önről tárolt hiányos vagy pontatlan adatok helyesbítését, de előfordulhat, hogy ellenőriznünk kell az Ön által megadott új adatok pontosságát. Fontos, hogy az Önről tárolt személyes adatok pontosak és naprakészek legyenek.
  • Személyes adatainak törlése. Kérheti, hogy töröljük vagy távolítsuk el a személyes adatokat, ha nincs ezt felülíró ok arra, hogy továbbra is feldolgozzuk őket. Ön akkor is jogosult arra, hogy kérje tőlünk személyes adatainak törlését vagy eltávolítását, ha sikeresen élt a feldolgozás elleni tiltakozáshoz fűződő jogával (lásd alább), ha személyes adatait jogellenesen kezeltük, vagy ha jogi kötelezettségeink teljesítése érdekében kötelesek vagyunk törölni személyes adatait.
  • Bizonyos személyes adatainak továbbítása Önnek vagy harmadik félnek. Amennyiben ez a jog érvényes, az Ön vagy az Ön által választott harmadik fél rendelkezésére bocsátjuk személyes adatait strukturált, általánosan használt, géppel olvasható formátumban.
  • Beleegyezés visszavonása. A visszavonás nem befolyásolja a beleegyezés visszavonása előtt végzett adatkezelés jogszerűségét. Ha visszavonja beleegyezését, előfordulhat, hogy bizonyos termékeket vagy szolgáltatásokat nem tudunk biztosítani Önnek. Tájékoztatjuk, ha ez a helyzet, amikor visszavonja a beleegyezését.
  • Panasztételi jog a felügyeleti hatóságnál. Elkötelezettek vagyunk az iránt, hogy Önnel együttműködve méltányos megoldást találjunk az adatai általunk történő felhasználásával kapcsolatos panaszokra. Adatvédelmi csoportjainknál (beleértve az illetékes adatvédelmi tisztviselőket is) az alábbi e-mail-címen tehet panaszt.

Ha gyakorolni szeretné bármely egyéb adatvédelmi jogát, kérjük, írjon a GDPREurope@Castrol.com e-mail-címre. 

 

JELEN ADATVÉDELMI NYILATKOZAT MÓDOSÍTÁSAI

 

Az adatvédelmi nyilatkozatot rendszeresen áttekintjük és időnként módosítjuk. A jelen adatvédelmi nyilatkozat legutóbbi frissítésének dátuma: 2024. június.