Motorna ulja sa specifikacijama MTU

PRONAĐITE ODGOVARAJUĆE ULJE ZA SVOJ MOTOR.

 MTU KATEGORIJA ULJA 3.1

 MTU KATEGORIJA ULJA 3

 MTU KATEGORIJA ULJA 2

MOTORNA ULJA SA SPECIFIKACIJOM MTU KATEGORIJE ULJA 2

 MTU KATEGORIJA ULJA 2.1

MOTORNA ULJA SA SPECIFIKACIJOM MTU KATEGORIJE ULJA 2.1

Uvijek pogledajte u knjižicu svojeg vozila kako biste bili sigurni da ste pronašli odgovarajuće motorno ulje za svoje vozilo.