Obaveštenje o zaštiti podataka o ličnosti

Informacije o našoj organizaciji i veb-sajtu

Organizacija BP poštuje vašu privatnost i obavezuje se da će zaštititi vaše lične podatke. Ovo obaveštenje o poštovanju privatnosti služi da vas informiše o našoj politici i praksi zaštite podataka o ličnosti kao i o izboru koji vam je na raspolaganju u pogledu toga kako će se putem interneta prikupljati i koristiti vaši podaci. Sadržaj ovog veb-sajta  regulišu zakoni Engleske. U slučaju spora koji nastane kao posledica upotrebe ovog veb-sajtanadležni su isključivo sudoviEngleske. 

Firma CastrolLimited, 
Registrovana u UK: 149435
Na adresi WakefieldHouse, PipersWay, SwindonSN31RE, UnitedKingdom
vlasnik je veb-sajtaThe castrol.com/uk. 

Automatsko prikupljanje podataka

Ime domena i IP adresa svakog posetioca našeg veb-sajta automatski se očitavaju; ta informacija ne može otkriti vaš lični identitet već samo određuje koji računar je omogućio pristup stranici. Ove podatke koristimo da utvrdimo u kojim delovima sveta se koristi naš veb-sajt da bismo obezbedili široku pokrivenost i analiziramo kako se on koristi na osnovu toga kako korisnici klikom na miša istražuju sadržaj, a sve da bismo unapredili usluge koje vam pružamo. Informacije koje se tako automatski učitavaju ne povezujemo sa podacima o ličnosti konkretnih pojedinaca. 

Kolačići su male datoteke koje se čuvaju na vašem računaru kao rezultat posete određenoj internet stranici. Na osnovu njih se može videti da li ste neku stranicu već ranije posećivali i u nekim slučajevima se može upotrebiti za beleženje vaših omiljenih stranica. 

Kolačići

Kolačiće upotrebljavamo iz dva razloga  
  • Da bismo na osnovu njih pratili obrazac upotrebe i tako poboljšali i upravljali našim stranicama
  • Dabismo zabeležili izbor koji prave korisnici i na osnovu toga personalizovali svaku vašu posetu stranici
Na ovoj internet stranici koristimo četiri vrste kolačića:

Privremene kolačiće /SessionCookies

Kolačiće koristimo iz dva razloga:
Ovo su privremeni kolačići koji traju dok ne zatvorite pretraživač. Oni se koriste u našoj aplikaciji za beleženje informacija o tome kako prelazite sa jedne stranice na drugu, kao u slučaju kada popunjavate neki obrazac koji se proteže ne nekoliko ekrana.

Analitički kolačići /Web AnalyticsCookies

Ove kolačiće koristimo da prikupimo anonimne statističke podatke da bismo poboljšali i upravljali našim internet stranicama. Primer za ovo bi bio put koji ste koristili da dođete do naše stranice kao i obrazac pretraživanja kada se krećete po stranici. Ovo su »trajni« kolačići, što znači da ih zatvaranje pretraživača neće izbrisati, a rok trajanja im ističe nakon 2 godine osim ukoliko u periodu od naredne dve godine ne posetite istu internet stranicu još koji put u kom slučaju se kolačići obnavljaju i počinje da teče novi rok od 2 godine.

Kolačići koji čuvaju informacije /InformationCookie

Na osnovu ovih kolačića pamtimo kako ste odgovorili na neko pitanje da biste promenili sadržaj koji vam je prikazan na stranici. Na primer, ako ste već učestvovali u anketi zahvaljujući ovom kolačiću vas nećemo pitati da ponovo učestvujete u njoj. Ovo su »trajni« kolačići što znači da neće biti izbrisani prilikom zatvaranja pretraživača, njihov rok trajanja je dva meseca. 

Kolačići pretplatnika /MembershipCookie

Ovi kolačići se koriste da vam omoguće pristup uslugama na koje ste se pretplatili. Oni su »trajni« što znači da neće biti izbrisani prilikom zatvaranja pretraživača, njihov rok trajanja je 2 meseca.

Veći deo našeg veb-sajta možete koristiti čak iako isključite kolačiće. Da biste zaustavili postavljanje kolačića na vašem terminalu pogledajte podešavanja pretraživača koji koristite. U malom broju slučajeva može se desiti da će blokada kolačića dovesti do smanjivanja broja funkcionalnosti određenog veb-sajta ili do blokade pristupa veb-sajtu u zavisnosti od opcija koje ste zadali pretraživaču koji koristite.

Kolačiće možete jednostavno izbrisati putem pretraživača koji koristite, mada ovo znači da se odabrane opcije neće trajno zadržati. 

Za više informacija posetite www.aboutcookies.org. Ovaj link će vas odvesti na drugu internet stranicu koja se otvara u novom prozoru. BP nije odgovoran za sadržaj stanice www.aboutcookies.orgwebsite. 
Osim gore navedenih primera, vaše podatke nećemo prenositi nikome van organizacije CastrolGroup bez vaše dozvole. S obzirom da je Castrol organizacija koja posluje na globalnom nivou informacije koje priložite mogu biti prenete van Ujedinjenog Kraljevstva. Ovakvi i svaki drugi prenosi su zaštićeni i pod kontrolom. Pritiskom na polje »prihvatam« ‘I accept’kada prilažete svoju informaciju u zamenu za informaciju, robu, proizvode ili usluge, vi dajete svoju dozvolu za takav transfer. 

Ukoliko želimo da iskoristimo vaše podatke u neku drugu svrhu, pored onoga zbog čega ste ih dostavili, tražićemo za to vašu dozvolu. Ovakvu dozvolu nam možete dati i unapred tako što ćete obeležiti polje »prijavljujem se« ‘opt-in’ u trenutku kada se prikupljaju vaši podaci. 

Informacije o saobraćaju na stranici i kolačići

Serveri koji se nalaze u firmi BP i na kojima se koriste usluge hostinga treće strane van Evropskog ekonomskog prostora automatski učitavaju podatke o vašoj poseti stranici na osnovu vaše IP adrese. Ova informacija ne može otkriti vaš lični identitet već samo određuje koji je računar, ili neki drugi uređaj, omogućio pristup stranici. Ove podatke koristimo da utvrdimo u kojim delovima sveta se koristi naš veb-sajt da bismo obezbedili široku pokrivenost i analiziramo kako se koristi na osnovu toga kako korisnici klikom na miša istražuju sadržaj.

Tokom posete našoj stranici može se desiti da automatski prosledimo vašem računaru kratke datoteke koje se nazivaju još i »kolačići«. Kolačići nam omogućavaju da vam pružimo bolje iskustvo u korišćenju naše stranice tako što ćemo saznati da li ste nas već ranije posećivali i koji je vaš omiljeni izbor sadržaja na osnovu kog ćemo personalizovati vašu sledeću posetu. Na osnovu kolačića nije moguće utvrditi identitet pojedinačnog korisnika već samo računar koji je omogućio pristup stranici. Takođe koristimo analitičke kolačiće da bismo unapredili stranicu prikupljanjem informacija o tome koliko posetilaca imamo i na koji način oni koriste stranicu (npr. Koje stranice najveći broj posetilaca najčešće poseti). 

Informacije koje se prikupljaju posredstvom ovih kolačića ne koriste se za utvrđivanje vašeg identiteta, za potrebe ciljanog marketinga ili memorisanja sadržaja koji ste videli putem interneta. 

Kada i dalje ostajete na našoj stranici to znači da ste saglasni sa načinom na koji koristimo kolačiće u ograničene, prethodno opisane, svrhe.

Da biste izbrisali ili zaustavili učitavanje kolačića na vaš računar potražite pomoć u okviru pretraživača koji koristite. U malom broju slučajeva može se desiti da će blokada kolačića dovesti do smanjivanja broja funkcionalnosti određene internet stranice ili do blokade pristupa stranici u zavisnosti od opcija koje ste zadali pretraživaču koji koristite. Za više informacija o tome kako da uklonite kolačiće posetitewww.aboutcookies.org. Ovaj link će vas odvesti na drugu internet stranicu koja se otvara u novom prozoru. BP nije odgovoran za sadržaj stanice www.aboutcookies.org. 

Prikupljanje i upotreba podataka

Kada tražite neke informacije putem ovog veb-sajta potrebno je da budemo upoznati sa nekim vašim ličnim podacima. Kada nam šaljete imejl, ili kada želite da dobijate besplatne vesti ili informacije, potrebna nam je vaša imejl adresa, ime, adresa i broj telefona. Ako želite da kupite informaciju, robu, proizvode ili usluge obično ćemo tražiti od vas da nam dostavite finansijske informacije ograničenog obima. Kada vas zanima usluga vezana za zapošljavanje ili proizvod obično nam treba vaš lični identifikacioni broj, podaci o obrazovanju, prethodnom radnom iskustvu, porodici i finansijskim podaci. Vaši lični podaci biće obrađeni i na osnovu toga će vambiti pružena informacija ili usluga, odnosno biće vam dostavljena roba ili proizvodi koje ste tražili i onako kako ste ih tražili.Ako su nam potrebni osetljivi podaci o ličnosti onda se posebno staramo da se prikupljanje i korišćenje podataka odvija u skladu sa principima prikupljanja podataka i zaštite privatnosti podataka koje predviđaju zakoni navedeni u nastavku.

Može se desiti da angažujemo treću stranu da nam pomogne u dostavi informacije, robe, proizvoda ili usluga koje ste tražili. U tom slučaju preduzećemo mere da se postaramo da se vaši podaci o ličnosti čuvaju strogo u skladu sa našom politikom o zaštite privatnosti i da se koriste samo u svrhu ispunjavanja vašeg zahteva.

Zadržavanje podataka

Podaci se čuvaju sve dok god traje vaša pretplata u slučaju da je potrebno da stupimo u kontakt. Nakon toga se vrši depersonalizacija. Ne prikupljamo nikakve dodatne informacije o vama osim onih koje su prethodno navedene. 

Da biste postavili pitanje u vezi sa pristupanjem vašim podacima o ličnosti ili ako imate bilo kakvih pitanja o politici zaštite podataka o ličnosti organizacije Castrolpošaljite svoje pitanje nalubesmarketing@castrol.com, ili poštom na: Digital Marketing, Castrol UK Ltd, WakefieldHouse, PipersWay, Swindon. SN31RE

Dostavićemo vam kopiju vaših podataka o ličnosti koje čuvamo u roku od 40 dana, ali ćemo tom prilikom tražiti dokaz vašeg identiteta pre nego što vam otkrijemo podatke. Možete osporiti vaše lične podatke i kada je to prikladno vaši podaci mogu biti: izbrisani, prečišćeni, ispravljeni ili dopunjeni. Zadržavamo pravo da odbijemo dostavu ličnih podatka posetiocu naše internet stranice, ali ćemo tom prilikom obrazložiti takvu odluku. Možete osporiti našu odluku da odbijemo dostavu vaših ličnih podataka.

Pristup vašim ličnim podacima

Da biste postavili pitanje u pogledu pristupa vašim ličnim podacima, ili ako imate bilo kakvih pitanja o Castrol-ovoj politici zaštite podataka o ličnosti  pošaljite pitanje na: lubesmarketing@castrol.com, ili poštom nasledeću adresu: Digital Marketing, Castrol UK Ltd, WakefieldHouse, PipersWay, Swindon. SN31RE

Dostavićemo vam kopiju vaših podataka o ličnosti koje čuvamo u roku od 40 dana, ali ćemo tom prilikom tražiti dokaz vašeg identiteta pre nego što vam otkrijemo podatke. Možete osporiti vaše lične podatke i kada je to prikladno vaši podaci mogu biti: izbrisani, prečišćeni, ispravljeni ili dopunjeni. Zadržavamo pravo da odbijemo dostavu ličnih podatka posetiocu naše internet stranice, ali ćemo tom prilikom obrazložiti takvu odluku. Možete osporiti našu odluku da odbijemo dostavu vaših ličnih podataka. 

Prikaz podataka i izbor posetioca

Pretplatu ili uslugu možete odjaviti u bilo kom trenutku, bliže informacije o tome kako da odjavite uslugu razlikuju se od jednog do drugog Castrol-ovog veb-sajta ali to je generalno jednostavan proces. Tamo gde obelodanjujemo vaše lične podatke u navedene svrhe pružamo vam mogućnost da odustanete od javnog prikazivanja podataka ili obeležavanjem određenog polja u delu stranice gde se popunjavaju lični podaci ili slanjem imejla na lubesmarketing@castrol.comili slanjem dopisa poštom na sledeću adresu: Digital Marketing, Castrol UK Ltd, WakefieldHouse, PipersWay, Swindon. SN31RE

Tamo gde se vaši lični podaci prikazuju u svrhu koja se razlikuje od one koja je ovde navedena nudimo vam mogućnost da to najpre odobrite. 

Deca

Castrolse zalaže za zaštitu privatnosti dece i samim tim ohrabrujemo roditelje i staratelje da preuzmu aktivnu ulogu u praćenju aktivnostii interesovanja koja njihova deca realizuju putem interneta. Castrolne prikuplja svesno podatke od dece mlađe od 13 godina i deca ispod 13 godina  ne predstavljaju ciljnu grupu kojoj se Castrol obraća putem svojih stranica. 

Bezbednost

Primenjujemo bezbednosne politike, pravila i tehničke mere u cilju zaštite podataka o ličnosti koje posedujemo koji su u potpunosti usklađeni sa zakonima koji štite podatke o ličnosti, a koji se primenjuju na naše stranice na internetu. Takve bezbednosne mere su osmišljene da spreče neovlašćeni pristup, nedozvoljenu upotrebu ili javno prokazivanje, neovlašćeno menjanje i nezakonito uništavanje ili slučajan gubitak.

U ovom trenutku posetioci naših stranica na internetu nemaju mogućnost da nam šalju svoje lične podatke putem bilo kakvog metoda sigurnog prenosa. 

Poštovanje zakona o zaštiti podataka

Naša politika o zaštiti privatnosti je u skladu sa sledećim propisima: Zakon o prikupljanju podatka Ujedinjenog Kraljevstva iz 1998.g., Direktiva EU o zaštiti podataka br. 95/46/ECi Direktiva EU o podacima o ličnosti u elektronskoj komunikaciji br. 02/58/EC. Da bismo pokazali da je naša politika zaštite privatnosti u potpunosti u skladu sa gore pomenutim propisima mi smo: spremni da dobrovoljno prođemo kroz proceduru samoproceneili proces nezavisne revizije zaštite podataka od strane poverenika za informacije Ujedinjenog Kraljevstva. 

Propisi koji regulišu zaštitu podataka podložni su promeni tako da vas pozivamo da redovno proveravate našu politiku zaštite podataka o ličnosti. 

Hipelinkovi

Castrol-ove stranice na internetu sadrže linkove koji vode do stranica trećih strana koje smo postavili da biste lakše došli do dodatnih informacija. Ako odlučite da sledite date linkove, tom prilikom ćete napustiti Castrol-ovu stranicu. Castrolne utiče na sadržaj tih stranica niti na njihovu politiku zaštite podataka koja se može razlikovati od naše. Nemamo praksu da odobravamo ili zastupamo internet stranice trećih strana.Castrol-ovo obaveštenje o zaštiti privatnosti ne odnosi se na vaše lične podatke koje vi odaberete da dostavite trećim stranama koje nemaju veze s nama. Pozivamo vas da proverite obaveštenje o čuvanju privatnosti svake kompanije pre nego što dostavite svoje lične podatke. Neke kompanije u svojstvu treće strane dele svoje podatke sa Castrol-om; takvo dostavljanje podataka regulisano je politikom zaštite privatnosti date kompanije u svojstvu trećeg lica.