IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. POČETNA STRANICA
  2. CASTROLOVA PRIČA
  3. VIJESTI
  4. SADRŽAJ
  5. PAMETNI POTEZI U NOVOM SVIJETU ELEKTRIČNIH VOZILA

PAMETNI POTEZI U NOVOM SVIJETU ELEKTRIČNIH VOZILA

Punjenje automobila na stanicama za punjenje BP Chargemaster

Automobilska industrija sve više se fokusira na razvoj hibridnih i potpuno električnih vozila. Inženjering električnih vozila sve se više razvija i u uvijek promjenjivom svijetu tekućina za prijenos, hladila za bateriju i masti stvaraju se novi tehnički izazovi. Pitali smo Matthiasa Donnera, našeg direktora za razvoj proizvoda prijenosnog sustava, o tehničkim izazovima vozila s kojima se proizvođači suočavaju na području tekućina za prijenos i kako se zajedno pripremamo za budućnost.

 

Zašto su tekućine za prijenos važne?

Unutrašnjost električne osovine za hibridni automobil
Unutrašnjost električne osovine za hibridni automobil

Puno ljudi ne zna da u svom automobilu ima tekućinu za prijenos, no primijetili biste da je nema; pri promjeni stupnja prijenosa čuli biste škripanje i brušenje, dok dobra tekućina za prijenos promjenu stupnja prijenosa čini vrlo glatkom.  Ona ima ključnu ulogu u zaštiti mjenjača od trošenja. Ja radim na razvoju novih tekućina za prijenos. Živimo u uzbudljivom vremenu, jer su zahtjevi koji se postavljaju pred tekućine za prijenos u mjenjačkim kutijama i osovinama za hibride i električna vozila drugačiji od onih za konvencionalne pogonske sklopove.

 

Što je drugačije ispod poklopca motora električnih ili hibridnih automobila?

Ispod poklopca motora hibridnog automobila
Ispod poklopca motora hibridnog automobila

Mnoga hibridna i električna vozila trebaju drugačije tekućine za prijenos jer su električne komponente poput električnih motora u kontaktu s mazivom, i ulje za prijenos radi na višim temperaturama. Osim toga, motori rade s puno većim brojem okretaja, što povećava opterećenje na ulje, okretni moment na mjenjačima i ležajevima je viši, a ulje mora biti kompatibilno s komponentama koje provode struju.

 

Što Castrol radi kako bi električna i hibridna vozila bila učinkovitija?

Blisko surađujemo s proizvođačima vozila i komponenti kako bismo razumjeli kakve probleme inženjeri moraju rješavati kako bi takva vozila bila učinkovitija i povećavala svoj domet. Zajedno smo radili na sljedećim zadacima:

  • povećanje učinkovitosti električnog motora i smanjenje rizika od električnih kvarova putem optimizacije električnih značajki ulja za mjenjač
  • prevencija korozije električnih komponenti putem dobre zaštite bakrenih dijelova
  • poboljšanje sposobnosti hlađenja električnog motora kako bi se spriječili pregrijavanje

Pojava velikog broja hibridnih i električnih automobila znači da moramo brzo pronaći rješenja. Vrlo sam zadovoljan što smo vodeći u tehnologiji inženjeringa koja oblikuje budućnost transporta.