1. POČETNA STRANICA
  2. Proslava 125. godišnjice tvrtke Castrol
  3. TERMS & CONDITIONS –CASTROL 125 YEARS CAMPAIGN – FOR USE IN THE UK & IRELAND

Uvjeti i odredbe – B2C – kampanja ZA PROSLAVU 125 GODINA TRŽIŠTE HRVATSKA („U vjeti”)

PODOBNOST

 

1. Natječaj u kampanji za proslavu 125 godina („Natječaj”) otvoren je za stanovnike u Hrvatskoj

 

2. Svi sudionici Natječaja moraju imati najmanje 18 godina. Sudionici moraju imati važeću vozačku dozvolu najmanje 12 mjeseci, težiti manje od 115 kg i biti visoki između 153 i 193 cm. Pobjednici zahtijevaju osnovno razumijevanje engleskog jezika u svrhu razumijevanja informacija o sigurnosti vozača. Sudionici mlađi od 30 godina koji dodatno posjeduju licencu za utrku moraju to prijaviti Castrolu ako budu izabrani kao pobjednici. Castrol zadržava pravo zahtijevati dokumentaciju o svim gore navedenim uvjetima i provjeriti dob sudionika.

 

3. Dopušten je samo jedan unos po osobi – dvostruki unosi bit će uklonjeni.

 

4. Natječaj nije otvoren za zaposlenike, savjetnike, izvođače radova, agente tvrtke Castrol, radionice, lokalne neovisne radionice, franšizne radionice ili proizvođače originalne opreme ili bilo koju od njezinih pridruženih tvrtki, njihovih obitelji ili bilo koga drugog tko je profesionalno povezan s Natječajem Za potrebe ovih Uvjeta, „Povezano društvo” tvrtke Castrol (kako je definirano u nastavku) znači matično poduzeće tvrtke Castrol ili njezino društvo kćer ili društvo kćer njenog matičnog društva ili bilo koju drugu osobu pod istim upravljanjem, bilo izravno ili neizravno. Matično društvo i društvo kći imat će značenja koja su im dodijeljena u odjeljku 1162 Zakona o trgovačkim društvima iz 2006.

 

PROMOTOR / VODITELJ OBRADE PODATAKA

 

5. Promotor i voditelj obrade podataka ovog Natječaja je Lubricants UK Limited, registrirano sjedište je na adresi Chertsey Road, Sunbury On Thames, Middlesex, TW16 7BP („Castrol”)

 

NAGRADA

 

 6. Svi sudionici koji dovrše Prihvatljivu prijavu (kako je definirano u nastavku) bit će uključeni u Natječaj kako bi dobili priliku osvojiti dvije ulaznice za dan vožnje u PalmerSportu i obilazak tvornice BWT Alpine F1 u Velikoj Britaniji, zajedno sa smještajem za dvije noći, sva 3 obroka svaki od dva dana, povratnim letovima u Europi i svim transferima unutar Velike Britanije od 26. do 28. studenog 2024. 20 natjecatelja osvojit će vaučer Amazona u iznosu od € 125 („Nagrada(e)”).

 

7. Pojedinosti o nagradi(ama) točne su na datum objave i Castrol zadržava pravo zamijeniti bilo koji element nagrade(a) nagradom slične prirode ili vrijednosti koju je razumno odredio Castrol ako nagrada iz bilo kojeg razloga postane nedostupna. Nagrada(e) je / su nepromjenjiva, neprenosiva i ne nudi se nikakva novčana alternativa.

 

8. Korištenje Nagrade(a) koju pruža bilo koja treća strana regulirat će se uvjetima i odredbama bilo kojeg zasebnog ugovora s tom trećom stranom. Castrol i njegove podružnice ne preuzimaju nikakvu odgovornost u vezi s bilo kojom Nagradom(ama) koju daje treća strana, čak i ako su Castrol ili njegove podružnice obaviješteni o mogućnosti takve štete ili ako mogu predvidjeti takve štete. Nagrada(e) se mora(ju) koristiti u skladu sa svim primjenjivim zdravstvenim i sigurnosnim standardima.

 

KAKO SE PRIJAVITI

 

9. Da bi se kvalificirali i sudjelovali u Natječaju, sudionici moraju odgovoriti na pitanje s višestrukim izborom i dostaviti odgovarajuće kontakt podatke zatražene u odgovarajućem obliku prikazanom na odredišnoj stranici kampanje, gdje će pobjednici biti nasumično odabrani. Sudionici moraju ispuniti sva obavezna polja u obrascu za sudjelovanje u Natječaju. Prijave nisu dovršene dok se sudionici ne preusmjere na stranicu „Hvala” kojom se potvrđuje da je njihov unos primljen. Pristupanjem Natječaju sudionici potvrđuju da će nepoštivanje ovih Uvjeta rezultirati trenutnom diskvalifikacijom iz Natječaja („Postupak Prijave”).

 

RAZDOBLJE PRIJAVE

 

10. Prijave na Natječaj moraju se zaprimiti između 1. srpnja 2024. i 31. listopada 2024. („Razdoblje prijave”). Prihvatit će se samo prijave koje su u potpunosti i ispravno u skladu s postupkom prijave i koje su primljene tijekom razdoblja prijave („Prihvatljive prijave” i svaka pojedinačno „Prihvatljiva prijava”). Castrol i njegove podružnice neće biti odgovorne za kasne prijave ili prijave koje su poslane, ali nisu primljene.
 
11. Prijave primljene izvan razdoblja prijave neće biti valjane.

 

IZBOR DOBITNIKA

 

12. Pobjednike Nagrade(a) nasumce će izvući nezavisna treća strana iz svih prihvatljivih prijava nakon 31. listopada 2024. godine. Castrolova odluka je konačna i obvezujuća i neće se ulaziti u rasprave i/ili dopisivanje u vezi s bilo kojim pobjednikom Natječaja ili bilo kojim aspektom Natječaja.

 

Obavijest dobitnicima

 

13. Nagrada(e), ako ju je osvojio sudionik, mora se uzeti kako je ponuđeno, ne smije se odgoditi, nije prenosiva i ne može se otkupiti za gotovinu ili drugu stvar ekvivalentne vrijednosti. Svaki sudionik ima pravo osvojiti samo jednu nagradu(e) u okviru Natječaja.14. Castrol će dobitnike obavijestiti putem adrese e-pošte koju je sudionik naveo na predanom obrascu za prijavu nakon 31. listopada 2024.


 
15 Ako dobitnik Nagrade(e) odbije ili ne dobije nagradu ili ako dobitnika nije moguće kontaktirati na temelju podataka dostavljenih u roku od pet (5) dana od prvog pokušaja obavještavanja dobitnika, nagrada(e) će biti oduzeta. U takvim okolnostima Castrol zadržava pravo dodjele nagrade(a) drugom sudioniku, odabranom u skladu s ovim Uvjetima. Castrol će obavijestiti zamjenskog dobitnika na isti način kao što je prethodno propisano. Ni Castrol ni bilo koje Castrolovo povezano društvo neće snositi nikakvu odgovornost prema dobitniku u slučaju da dobitnik ne može preuzeti svoju Nagradu(e).


16. Castrol nije odgovoran ako nagrada(e) ili bilo koji dio nagrade(a) ne dođe do dobitnika iz razloga koji su izvan kontrole tvrtke Castrol ili ako je nagrada(e) ili bilo koji dio nagrade(a) oštećen ili uništen tijekom isporuke.

 

DRUGI UVJETI

 

17. Smatra se da su sudionici prihvatili ove Uvjete i suglasni su da ih obvezuju po završetku postupka prijave te pristaju na obradu svojih osobnih podataka od strane Castrola u svrhu provedbe Natječaja. Castrol ne preuzima nikakvu odgovornost za prijave koje nisu uspješno dovršene zbog tehničke pogreške, tehničke neispravnosti, kvara računalnog hardvera ili softvera, satelita, kvara mreže ili poslužitelja bilo koje vrste. Ni Castrol ni bilo koje povezano društvo tvrtke Castrol nemaju kontrolu nad komunikacijskim mrežama i neće biti odgovorni za prijave izgubljene u prijenosu ili primljene sa zakašnjenjem zbog visokih razina internetskog prometa, zbog tehničkih kvarova ili na neki drugi način.
 
18. Sudjelovanjem u Natječaju, pobjednik pristaje sudjelovati u svakom razumnom povezanom objavljivanju koje se odnosi na Natječaj bez plaćanja kada je to potrebno. Castrol nadalje zadržava pravo na dostupnost informacija o valjanoj nagradi za Natječaj, odnosno ime, županiju i zemlju prebivališta dobitnika, kako je navedeno u klauzuli 27 u nastavku.
 
19. Osim što ime pobjednika može biti objavljeno u svrhe promidžbe u skladu s gornjom klauzulom 18, osobne podatke sudionika koristit će samo Castrol i njegove podružnice u svrhu vođenja Natječaja i obavještavanja pobjednika te u skladu s Castrolovom Izjavom o privatnosti. Ako se ne slažete s korištenjem vaših podataka na ovaj način, nemojte sudjelovati u ovom Natječaju. Sudjelovanjem u ovom Natjećaju pristajete da Castrol obrađuje vaše osobne podatke.
 
20. Ako, iz bilo kojeg razloga, prijava na Natječaj putem interneta ne može funkcionirati prema planu, uključujući, ali ne ograničavajući se na infekciju računalnim virusom, bugove, neovlašteno mijenjanje, neovlaštenu intervenciju, prijevaru, tehničke kvarove ili bilo koje druge uzroke izvan kontrole Castrola, a koji kvare ili utječu na administraciju, sigurnost, pravednost, integritet ili pravilno provođenje Natječaja, Castrol zadržava pravo, prema vlastitom nahođenju, otkazati, prekinuti, izmijeniti i/ili obustaviti Natječaj.
 
21. Castrol može uskratiti relevantnu nagradu(e) ako prema vlastitom nahođenju smatra da sudionik ne ispunjava kriterije podobnosti, da krši ove Uvjete ili zakone ili da je postupio u suprotnosti sa zahtjevom dobre vjere.
 
22. Ovi Uvjeti i sve neugovorne obveze koje proizlaze iz ili u vezi s njima, uređuju se i tumače u skladu s engleskim pravom. Sporovi koji proizlaze iz ili su u vezi s Natječajem ili ovim Uvjetima podliježu isključivoj nadležnosti engleskih sudova.

23. Ništa u ovim Uvjetima neće se tumačiti kao ograničavanje ili isključivanje Castrolove odgovornosti za prijevaru, smrt ili tjelesnu ozljedu uzrokovanu nemarom tvrtke Castrol ili bilo koje druge odgovornosti u mjeri u kojoj ista ne može biti isključena kao pravno pitanje.
 
24. Ako se Castrol ne pridržava ovih Uvjeta, Castrol će biti odgovoran za gubitak ili štetu koju je pretrpio sudionik, a koja je predvidiva posljedica njegovog kršenja ovih Uvjeta ili nemogućnosti korištenja razumne pažnje i vještine, ali Castrol neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu koja nije predvidiva. Gubitak ili šteta predvidivi su ako je očito da bi se to dogodilo ili ako su, u vrijeme kada je sudionik prihvatio ove Uvjete, i Castrol i sudionik znali da bi se to moglo dogoditi. Bez obzira na eventualne suprotne odredbe ovih Uvjeta, Castrolova odgovornost ni u kojem slučaju ne smije premašiti vrijednost od 125 € po incidentu.
 
24. U skladu s klauzulom 23, Castrol ne prihvaća odgovornost za postupke i propuste trećih strana ili događaje izvan kontrole Castrola ili njegovih podružnica.
 
25. Ako se utvrdi da je bilo koji od ovih Uvjeta nezakonit, nevaljan ili na drugi način neprovediv, preostali uvjeti i odredbe ostaju na snazi.
 
26. Svi zaštitni znakovi, tekstovi, slike i logotipi koji se odnose na Castrol ili treće strane uključene u ovaj Natječaj i koji se koriste u vezi s njim isključivo su vlasništvo Castrola ili tih trećih strana, a sudjelovanje u Natječaju ne daje nikakva prava sudioniku niti mu daje pravo na njihovo korištenje.
 
27. Dokaz o prijavi nije automatski dokaz o primitku prijave od strane Castrola.
 
28. Svaki porez koji sudionik može platiti u skladu sa zakonima bilo koje relevantne nadležnosti za bilo koju Nagradu(e) dodijeljenu u skladu s Natječajem odgovornost je tog sudionika.
 
29. Castrol može, prema vlastitom nahođenju i u bilo kojem trenutku, obustaviti ili diskvalificirati sudionika, odbiti bilo koju aplikaciju, izmijeniti Uvjete ili bilo koji od njih, otkazati Natječaj (bilo u cijelosti ili za stanovnike određene zemlje ili teritorija) zamijeniti Nagradu(e) i/ili povući Nagradu(e) zbog bilo kojeg događaja više sile. Sudionici su suglasni da se nikakva odgovornost neće pripisati Castrolu ili bilo kojoj podružnici Castrola zbog događaja više sile i da korištenje takve diskrecijske ovlasti od strane Castrola neće rezultirati plaćanjem bilo kakve naknade bilo kojem sudioniku ili drugoj osobi. U ovim Uvjetima, izraz „događaj više sile” znači, ali ne ograničava se na bilo koji događaj koji utječe na provedbu Natječaja ili bilo koju odredbu ovih Uvjeta koja proizlazi iz ili se može pripisati radnjama, događajima, propustima ili nezgodama koje su izvan razumne kontrole Castrola i/ili njegovih podružnica, uključujući, bez ograničenja, bilo koje abnormalno loše vrijeme, poplavu, munje, oluju, eksploziju, potres, klizanje tla, strukturna oštećenja, epidemiju ili drugu prirodnu fizičku katastrofu, kvar ili nedostatak napajanja, rat, vojne operacije, nemiri, neredi, štrajk, blokade ili druge industrijske radnje, teroristička akcija, građanske nemire, zbog bilo kojeg zakonodavstva, propisa, odluke ili propusta (uključujući nedavanje potrebnih dozvola) bilo koje relevantne vlade, suda ili bilo kojeg nadležnog nacionalnog ili međunarodnog tijela.