IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. POČETNA STRANICA
  2. MOTORNA ULJA I TEKUĆINE ZA AUTOMOBILE
  3. JAMSTVO ZA MOTOR CASTROL
  4. UVJETI KORIŠTENJA

ODREDBE I UVJETI JAMSTVA ZA MOTOR

 

Ovo besplatno ograničeno jamstvo pruža dodatnu zaštitu kvalificiranim kupcima u slučaju oštećenja motora njihovih vozila uzrokovanih uljem i dodatak je njihovim zakonskim pravima. Kupci se moraju registrirati za ovo jamstvo putem online obrasca za registraciju i prihvatiti sljedeće odredbe i uvjete prije podnošenja zahtjeva, inače neće biti pokriveni ovim dodatnim jamstvom. Ovo jamstvo ne utječe na zakonska prava kupca uključujući, bez ograničenja, prema Direktivi 85/374/EEZ o odgovornosti za neispravne proizvode i nema namjeru isključiti ili ograničiti odgovornost za smrt ili osobnu ozljedu. To nije jamstvo u smislu Direktive 1999/44 o potrošačkoj prodaji i jamstvima.”

 

Podložno sljedećim uvjetima i odredbama, Castrol Limited pristaje nadoknaditi troškove popravka ili zamjene bilo kojeg dijela motora navedenog u KLAUZULI 5 koji je oštećen ili uništen kao rezultat korištenja Primjenjivog proizvoda (definiranog u KLAUZULI 4), korišteno tijekom izmjene ulja u radionici Castrol AUTO SERVICE ili Castrol SERVICE radionici koja sudjeluje.

1. DATUM STUPANJA NA SNAGU I REGISTRACIJA

 

"1.1. Ovo jamstvo stupa na snagu ili (a) 30 dana nakon datuma usluge ili (b) datuma kada je vozilo

očitanje brojača kilometara doseže kombinirano kumulativno očitanje kilometraže očitane na servisu plus 1.000 kilometara, što god prije nastupi. "

1.2. Jamstvo mora biti registrirano online od strane zakonski registriranog vlasnika ili najmoprimca ili vozila u roku od sedam kalendarskih dana od usluge. Ovo jamstvo ne vrijedi ako se ne registrira u roku za registraciju.

1.3. Registriranjem jamstva kako je ovdje navedeno, izričito se slažete da budete vezani odredbama ovog jamstva, uključujući - ali ne ograničavajući se na -  ISPUNJAVANJE KVALITETA I UVJETE u KLAUZULI 2, JAMSTVENI ROK u KLAUZULI 3 i OGRANIČENJA ODGOVORNOSTI navedena u KLAUZULI 6 u nastavku.

1.4    Castrol ima pravo povući ovo jamstvo u bilo kojem trenutku.

 

2. PRIHVATLJIVOST I UVJETI

 

Vozilo ispunjava uvjete pod ovim jamstvom ako:

2.1. Ima benzinski ili dizel motor;

2.1.2. U privatnom je vlasništvu i radi se o osobnom automobilu, SUV-u ili lakom gospodarskom vozilu do srednjeg međuosovinskog razmaka. Jamstvo se ne odnosi na vozila koja se koriste u komercijalne, poljoprivredne ili poljoprivredne svrhe; i,

2.1.3. U vrijeme servisa brojač kilometara pokazuje manje od 200.000 kilometara, a vozilo je mlađe od 15 godina.

2.1.4. Relevantna usluga obavljena je u radionici Castrol AUTO SERVICE ili Castrol SERVICE koja je sudjelovala, uz korištenje relevantnog Primjenjivog proizvoda.

 

3. JAMSTVENI ROK

 

Jamstvo prestaje vrijediti ako je ranije:

3.1. Datum na koji očitanje brojača kilometara dosegne ukupnu vrijednost koja je ekvivalentna kilometraži očitanoj u servisu plus 15.000 kilometara; ili

3.2. Dvanaest mjeseci nakon datuma usluge.

 

4. PRIMJENJIVI PROIZVODI

 

Ovo jamstvo vrijedi samo za dolje navedene proizvode motornog ulja Castrol ("Primjenjivi proizvod"):

Castrol EDGE

Castrol MAGNATEC

Castrol GTX

 

5. POKRIVANJE

 

Ovo jamstvo pokriva samo sljedeće navedene dijelove motora:

Klipovi i prstenovi

Turbo ležajevi

Razvodni lanci

Obloga ili provrt cilindra

Pumpa za ulje

Šipke i ležajevi za šipke

Balansne osovine i potisne šipke

Bregasto vratilo i ležajevi

Radilica i ležajevi

Obloge ventila

Rockers Arms & Pivots

Pogonski zupčanik razdjelnika (nije primjenjivo za dizelske automobile)

Ručne igle i čahure

Razvodni mehanizam i lančanici

Stabljike ventila i vodilice (isključena podešavanja brušenja)

- Obloge ventila

-Rockers Arms & Pivots

 

6.  OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

 

6.1. Ni u kojem slučaju odgovornost Castrola prema ovom jamstvu neće premašiti nižu vrijednost od 3.500 € (ili protuvrijednost u relevantnoj valuti plaćanja) ili fer tržišnu vrijednost vozila.

6.2. Ako je očitanje brojača kilometara vozila jednako ili veće od 120.000 kilometara na dan usluge, Castrolova odgovornost u vezi s takvim vozilom bit će ograničena na 50% bilo kojeg potraživanja i ni u kojem slučaju neće premašiti 1.750 € (ili ekvivalent u bilo koja relevantna valuta plaćanja).

6.3. Ovo jamstvo ne pokriva zahtjeve koji su rezultat sudara, nemara ili namjernog zlostavljanja, neprikladnog servisa ili održavanja, greške u proizvodnji, nepravilne ugradnje bilo kojeg dijela, kontaminacije rashladne tekućine, tipičnog trošenja motora povezanog s kilometražom/starošću vozila ili neuspjeha u održavanju motorno ulje i rashladno sredstvo motora na razinama koje je propisao proizvođač. Castrol neće odbiti plaćanje za takve zahtjeve koji su inače u skladu s uvjetima ovog jamstva, osim ako u dobroj vjeri dokaže da je jedan ili više od ovih uzroka rezultiralo oštećenjem koje se potražuje.

6.4. Ovo jamstvo ne pokriva zahtjeve koji su također pokriveni jamstvom proizvođača vozila ili bilo kojim produženim servisnim ugovorom. Međutim, ako ste se inače pridržavali uvjeta ovog jamstva, Castrol će platiti iznos odbitka (ako ga ima) koji morate platiti prema bilo kojem ugovoru o produženoj usluzi koji ste kupili i koji pokriva takav zahtjev.

6.5. Ništa ovdje nema namjeru utjecati/narušiti/ograničiti ili na drugi način ograničiti bilo koja zakonska prava koja imate prema primjenjivom zakonu. Ovo jamstvo ne zamjenjuje/ograničava niti na drugi način utječe na zakonsko jamstvo sukladnosti za Primjenjive proizvode prema zakonu.

 

7. PODNOŠENJE ZAHTJEVA

 

7.1. U slučaju da želite podnijeti zahtjev prema ovom jamstvu, morate dostaviti Castrolu zadovoljavajući dokaz da ispunjavate kriterije podobnosti navedene u klauzuli 2

7.2. Pružite Castrolu zadovoljavajuće dokaze da ispunjavate kriterije prihvatljivosti (KLAUZULA 2). Castrol preporučuje da sačuvate kopije faktura, potvrda, servisne dokumentacije ili naloga za popravak, kako biste dokazali:

 

7.2.1. da je tijekom usluge korišten Primjenjivi Castrol proizvod;

7.2.2. da je usluga obavljena u uključenom Castrol AUTO SERVISU ili Castrol SERVIS radionici;

7.2.3  datum usluge; i

7.2.4  očitanje brojača kilometara na datum servisa.

proizvod Castrol korišten je tijekom usluge;

servis je obavljen u servisu Castrol Auto Service ili radionici Castrol Service;

datum usluge; i

očitanje brojača kilometara na datum servisa.

7.3. Morate dostaviti detaljnu procjenu svih popravaka koje je izdao Castrol AUTO SERVIS ili Castrol SERVIS radionica. Nakon podnošenja vašeg zahtjeva Castrol će ga pregledati.

7.4. Castrol zadržava pravo pristupa motoru vozila radi fotografiranja, uzimanja uzoraka motornog ulja, pristupa svim neispravnim dijelovima motora i provođenja testiranja svih dostavljenih uzoraka. Rezultati analize motornog ulja mogu se uzeti u obzir u bilo kojem zahtjevu koji proizlazi iz ovog jamstva.

 

8. OSTALO

 

8.1   Prihvaćanjem bilo kakvog zahtjeva prema ovim uvjetima i odredbama, Castrol ne prihvaća nikakvu odgovornost za štetu na vašem vozilu.

8.2  Castrol zadržava pravo odbiti bilo koji zahtjev koji ste podnijeli prema ovim odredbama i uvjetima ako uvjeti navedeni ovdje nisu ispunjeni.