Naše politike

SIGURNOST I OKOLIŠ

Imamo najveća očekivanja u području zaštite zdravlja, sigurnosti i okoliša (HSE). Zato predano osluškujemo i reagiramo na potrebe naših kupaca – i trudimo se podići HSE standarde u našoj branši. 

Trud koji ulažemo u sigurnost naših proizvoda i praksi izravno koristi našim kupcima, njihovim zaposlenicima i zajednicama u kojima djeluju. 

Kao tvrtka predani smo poštivanju ekoloških zakona i regulatornih standarda na svjetskoj razini. I dalje ćemo smanjivati utjecaj svojih operacija na okoliš i zdravlje smanjivanjem otpada, emisija i ispuštanja otpada, učinkovitim korištenjem energije. Proizvest ćemo kvalitetne proizvode koje naši kupci mogu sigurno koristiti. 

Naši ciljevi su:
  • bez nesreća
  • bez štete za ljude
  • bez štete za okoliš
Za više informacija o podatkovnim listama za zdravlje i sigurnosno-tehničkim listovima određenih proizvoda, posjetite svoju lokalnu stranicu Castrola ili kontaktirajte lokalnu podružnicu Castrola.

POLITIKA ZDRAVLJA, SIGURNOSTI I OKOLIŠA

Svi koji bilo gdje rade za nas, odgovorni su za pravilno usvajanje odredaba HSE. Dobra provedba odredaba HSE, zdravlje, sigurnost i i zaštita svih koji rade za nas, presudni su za uspjeh našeg poslovanja.

U svim svojim aktivnostima i operacijama ćemo:

  • U potpunosti poštivati sve pravne odredbe i ispuniti ili nadmašiti ta očekivanja gdje god radili u svijetu
  • Pružiti sigurno radno okruženje štiteći sebe, svoju imovinu i naše operacije od rizika ozljede, gubitka ili štete od kriminalnih ili neprijateljskih postupaka
  • Osigurati da se svi naši zaposlenici, izvođači radova i ostali dobro informiraju, dobro educiraju, angažiraju i predano rade na poboljšanju procesa HSE. Svjesni smo da sigurnost operacija ne ovisi samo o tehnički ispravnom pogonu i opremi nego i o kompetentnim ljudima i aktivnoj kulturi HSE te da nijedna aktivnost nije toliko važna da se ne bi mogla provesti na siguran način
  • Redovito osiguravati učinkovitu provedbu svih procesa. Dok su svi zaposlenici i izvođači radova Castrola odgovorni za provedbu HSE, linijski menadžment odgovara za razumijevanje i upravljanje rizicima povezanima s HSE
  • Cjelovito sudjelovati u prepoznavanju opasnosti i procjeni rizika, revizijama osiguranja i izvješćivanju o rezultatima HSE
  • Održavati povjerenje javnosti u integritet naših operacija. Otvoreno ćemo raspravljati o svojem radu i savjetovati se s ljudima izvan tvrtke u svrhu boljeg razumijevanja vanjskih i unutarnjih pitanja koja se odnose na HSE, a povezana su s našim operacijama
  • Očekivati da sve strane koje rade u naše ime razumiju da mogu utjecati na naše operacije i ugled i da moraju raditi u skladu s našim standardima. Osigurat ćemo da sustavi naših izvođača radova i ostali sustavi upravljanja u potpunosti podupiru našu predanost provedbi HSE