CASTROLIN TUTKIMUS- JA TUOTEKEHITYS

LUE LISÄÄ CASTROLIN TUOTEKEHITYKSESTÄ

JOHDANTO

Moottoripyöräöljyt ovat intohimomme Pangbournessa. Tutustu tuotekehityksemme neljään tärkeään vaiheeseen, tapaa asiantuntijoitamme ja näe heidän käyttämiään erikoislaitteita, kuten ajorobottimme Flossie. Flossie on kaikkien aikojen tarkin testikuljettajamme. Maailmassa on vain kolme samanlaista ajorobottia. Katso, kuinka Flossie toimii käytännössä Castrolin tutkimus- ja kehityskeskuksessa Pangbournessa.
Tässä on Flossie, moottoripyörätestaajamme. Yhdessä yli 120 huippuluokan tutkijan ja insinöörin kanssa Flossie auttaa kehittämään moottoripyöräöljyjä, jotka toimivat myös äärimmäisissä olosuhteissa. Flossie on vain yksi Pangbournessa sijaitsevan Castrolin ainutlaatuisen moottoripyörätuotteiden tutkimus- ja kehityskeskuksen ihmeistä.

Tämän videon katsominen edellyttää, että Javascript on käytössä.

Ladataan videota

Odota

Dr. David Jibert

Tiimipäällikkö, moottoripyörät ja pienmoottorit

LATAA

TEKSTI

Castrolin huippuluokan moottoripyörätuotteiden tuotekehitys- ja testauskeskus sijaitsee Pangbournessa, keskellä Berkshiren maaseutua.

Moottoripyöräöljyt ovat Castrolin intohimo. Haluamme näyttää sinulle, kuinka korkealuokkaisia moottoripyöräöljyjämme kehitetään Trizone-teknologian avulla.

Lyhyiden videoesittelyjen sarja kertoo tuotekehityksen neljästä tärkeästä vaiheesta.

Öljyjen sekoittamisesta ja analysoinnista kertovassa osiossa näytetään, kuinka öljyjen koostumus optimoidaan sekä fysikaalisesti että kemiallisesti useiden erityisten laboratorio- ja penkkitestien avulla.

Moottoritestien osio tutustuttaa sinut moottoripyörien voiteluaineiden arvioinnin ihmeelliseen maailmaan. Erikoisalaamme ovat äärimmäistä suorituskykyä arvioivat testit, joissa voiteluaineiden ominaisuudet ja suorituskyvyn rajat ovat koetuksella.

Differentiointitestauksesta kertovassa osiossa tapaat Flossien, ajorobottimme. Flossie vie tarkkuusajon täysin uudelle tasolle ilmastonkestokokeissamme.

Viimeisessä, kenttäkokeista kertovassa osiossa näet, kuinka erimalliset ja -kokoiset moottoripyörät panevat öljyjen suorituskyvyn koetukselle vielä kerran erilaisissa olosuhteissa ympäri maailmaa.

Videot kertovat, kuinka tärkeää korkealuokkaisten moottoripyöräöljyjen kehittäminen ja testaaminen meille on!

Dr David Jilbert

Tiimipäällikkö, moottoripyörät ja pienmoottorit

Tämän videon katsominen edellyttää, että Javascript on käytössä.

Ladataan videota

Odota

ÖLJYJEN SEKOITTAMINEN JA ANALYYTTINEN TESTAUS

Katso, kuinka monta eri öljyn ja lisäaineiden seosta huippuluokan laboratorioissamme sekoitetaan ja arvioidaan, ennen kuin parhaimmat pääsevät moottoreissa testattaviksi.

LATAA

TEKSTI

Sekoituslaboratoriossa sekoitetaan pieniä eriä erilaisia seoksia, joiden koostumusta arvioidaan useissa seulontakokeissa..

Seosten koostumukset poikkeavat toisistaan huomattavasti. Jokaisella seoksella on oma koodinsa.

Testattavasta ominaisuudesta riippuen joidenkin seosten koostumusta muutetaan vain hieman, kun taas toisten seosten pohjana olevan öljyn, polymeerien tai lisäaineiden suhdetta saatetaan muuttaa paljonkin.

Seosten fysikaaliset ja kemialliset raja-arvot tarkistetaan analyysilaboratoriossa. Näin varmistetaan, että seosten koostumus on oikeanlainen ennen testauksen jatkamista.

Tämän jälkeen seokset testataan lukuisissa seulontatesteissä, joissa arvioidaan mm. hapettumisen kestävyyttä, kitkaominaisuuksia kytkimen ja moottorin kitkaa ajatellen, kulumisenestoa sekä vaihteiston suojausta.

Testien jälkeen tuotekehitystiimi arvioi tulokset ja valitsee parhaimmat seokset jatkokehittelyyn moottoripyörien moottoritestiosastolle.

Dr Ieuan Adams

Voiteluaineiden kehittämisteknikko

MOOTTORITESTIT

Jatkotestaukseen valitut öljyt testataan huolellisesti erilaisissa moottoreissa, markkinoiden tehokkaimmat moottorit mukaan lukien. Öljyjen virheettömyys ja oikeanlainen koostumus ovat erittäin tärkeitä. Moottorin jokainen osa tarkistetaan öljyjen vaikutuksen selvittämiseksi. Se ei olekaan helppo tehtävä. Avainsanoja ovat mittaustarkkuus ja toistot. Oletko koskaan nähnyt moottoria EKG-laitteeseen kytkettynä? Napsauta tästä, niin näet.

Tämän videon katsominen edellyttää, että Javascript on käytössä.

Ladataan videota

Odota

LATAA

TEKSTI

Huipputason moottoritestausosastollamme on käytössä kaikenlaisia moottoreita pienistä moottoripyörän moottoreista markkinoiden tehokkaimpiin moottoreihin. Käytämme niitä kaikkia moottoripyöräöljyjen testaamiseen.

Ennen moottoritestiä moottori irrotetaan moottoripyörästä ja puretaan usein osiin metrologian laboratoriossa tapahtuvia mittauksia varten.

Joitain osia, kuten männänrenkaita tai laakereita verrataan Castrolin standardeihin. Näin varmistetaan, että testeissä käytettävät moottorit ovat rakenteeltaan samanlaisia, mikä on oleellista testien toistettavuuden kannalta.

Mittausten jälkeen moottori kootaan ja kiinnitetään erityiselle testialustalle, jossa on kaikki moottorin valvonnassa tarvittava välineistö.

Moottori kytketään dynamometriin, joka mittaa moottorin tuottamaa tehoa tai tuottaa moottorin tarvitseman käyttövoiman.

Monimutkaisen valvontajärjestelmän avulla moottorin toimintaa voidaan testata erilaisissa olosuhteissa. Testissä voi olla satoja eri vaiheita, joista jokaisessa lämpötila, nopeus ja kuorma ovat erilaiset.

Testien pituus ja tyyppi vaihtelevat lyhyistä kauppareissuista tai moottoritieajosta ratasimulaatioon.

Testin aikana otetaan öljynäytteitä, jotka analysoidaan. Testin päätyttyä moottori irrotetaan alustalta, puretaan osiin ja sen puhtaus ja kuluneisuus tarkistetaan.

Matt Symonds

Vanhempi insinööri, moottoripyörät, tuotekehitys

Tämän videon katsominen edellyttää, että Javascript on käytössä.

Ladataan videota

Odota

DIFFERENTIOINTI-TESTAUS

Öljyn toiminnan differentiointiin oikealla moottoripyörällä tarvitaan erityislaatuinen ajaja. Meillä on käytössämme juuri sellainen: testikuljettajamme on väsymätön eikä piittaa moottorin ulvonnasta 16 000 kierroksen nopeudella minuutissa tai lämpötilan vaihteluista -20 °C ja +40 °C välillä. Mikä parasta, testaajamme oppii itse toiminnastaan. Tutustu Flossieen, hyvin erityislaatuiseen ajajaamme.

LATAA

TEKSTI

Yksi differentioinnissa käyttämistämme välineistä on ajorobotti Flossie.

Flossie on korvaamaton tuotteidemme tärkeimpiä ominaisuuksia, kuten tehon lisäämistä tai jarrutuksen tehostamista tukevissa testeissä.

Flossieta voidaan käyttää kaikkien moottoripyörien ja skoottereiden testaamiseen dynamometrillämme.

Flossie kykenee saamaan oikean tuntuman vaihteiden vaihtoon sekä kytkimen ja kaasun käyttöön – samalla tavalla kuin kuka tahansa oikea ajaja ajaessaan ensimmäistä kertaa uudella pyörällä.

Flossie eroaa kuitenkin keskivertoajajasta.

Flossie on äärimmäisen tarkka ajaja ja vaihtaa vaihteita tai kiihdyttää joka kerta täysin samalla tavalla.

Testit voidaan siis toistaa samanlaisina, niiden tulokset ovat luotettavia ja öljyjen arviointi voidaan suorittaa nopeasti ja tehokkaasti.

Ajorobotin käytöstä on tietysti muutakin etua:
  • Flossie ei väsy eikä rasitu…..
  • Moottorin ärjyntä testitilassa 16000 kierroksen nopeudella ei häiritse Flossieta…..
  • Ajaminen äärimmäisissä lämpötiloissa arktisesta kylmyydestä autiomaan kuumuuteen ei haittaa Flossieta
  • Mikä tärkeintä, Flossie ajaa turvallisesti

Jo Simpson

Voiteluaineiden kehittämisteknikko

KENTTÄTESTIT

Ennen kuin öljymme pääsevät markkinoille, ne testataan vaativissa kenttätesteissä. Ammattitaitoiset ajajat ovat testanneet uusimmat öljymme aidoissa olosuhteissa ympäri maailmaa, sillä sitä Flossie ei voi tehdä.

Tämän videon katsominen edellyttää, että Javascript on käytössä.

Ladataan videota

Odota

LATAA

TEKSTI

Moottoripyöräöljyjä ei voida kehittää ilman tuotteiden testaamista oikeissa olosuhteissa.

Kenttäkokeen tyyppi, suorituspaikka ja pituus riippuvat testattavasta tuotteesta.

Testit tehdään eri paikoissa ennalta määrittämättöminä ajankohtina, jotta varmistetaan, että tuote sopii eri markkinoille.

Kaikki kenttäkokeemme ovat tarkasti valvottuja, niissä käytetään koulutettuja ajajia ja ne ajetaan hyväksytyillä testireiteillä. Testeissä käytetään samaa määrää polttoainetta ja öljyä.

Testin aikana otetaan öljynäytteitä, jotka analysoidaan, jotta öljyn viskositeettia ja öljyn vaikutusta moottorin kulumiseen voidaan tarkkailla.

Ajajat antavat säännöllisesti palautetta siitä, miten öljy vaikuttaa tärkeisiin toimintoihin, kuten kytkimeen, vaihteisiin ja moottoriin.

Öljynkulutuksen, öljyn laadun ja pyörän suorituskyvyn tarkkailu testin aikana on tärkeä osa kenttäkoetta. Tämä on erityisen tärkeää, koska kokeissa öljynvaihtoväli venytetään paljon suosituksia pidemmäksi. Näin saamme testattua öljyn äärimmäisissä olosuhteissa.

Testin lopussa moottoripyörien päästöt ja polttoaineen käytön tehokkuus arvioidaan. Sen jälkeen pyörät puretaan osiin, tutkitaan ja mitataan, jotta nähdään, onko öljy toiminut odotusten mukaisesti.

Vasta nyt tuote voidaan tuoda markkinoille ja kehitystyö alkaa alusta.

Dr David Jilbert

Tiimipäällikkö, moottoripyörät ja pienmoottorit