Suorituskyvyn maksimointi ankarissa olosuhteissa

SUORITUSKYKY KAKSINKERTAISTUU ÖLJYNVAIHTOVÄLIEN AIKANA.
Halusimme todistaa, että Castrol Vecton Long Drain -öljy säilyttää suorituskykynsä pidemmistä vaihtoväleistä huolimatta sekä tilanteissa, joissa moottori joutuu toimimaan epänormaalin ankarissa olosuhteissa. Niinpä päätimme järjestää tosielämän testin kahdella ajoneuvolla, joista molemmissa on käytetty pitkän vaihtovälin öljyä.
"Castrol Vecton säilytti suorituskykynsä ja suojaavat ominaisuutensa myös silloin, kun moottorin karstan määrä ylitti 15 %"
  • Valitsimme testiin Mack MR688S -autot Yhdysvaltain Georgiasta
  • Niiden öljynvaihtoväli on ollut 600 käyttötuntia vakiovaihtovälin ollessa 300 tuntia
  • Vertailun vuoksi valitsimme toiseksi testiajoneuvoksi vähemmän karstamäärän kuormittaman ajoneuvon esimerkkinä normaalikalustosta, ja toiseksi taas erittäin nokisen, pahimman mahdollisen tilanteen edustajan.
KUINKA ÖLJYMME PÄRJÄSI LÄHEMMIN TARKASTELTUNA?
"Castrol Vecton Long Drain varmisti myös puolta pidemmällä vaihtovälillä, että kaikki moottorin osat olivat samassa tai paremmassa kunnossa kuin niissä moottoreissa, joissa käytettiin perinteistä öljyä vakiovaihtovälein".
Palkkasimme tätä koetta varten riippumattoman tarkastajan arvioimaan kumpaakin moottoria.

Yleistä:
  • Molempien moottoreiden todettiin olevan samassa kunnossa, vaikka niiden käyttömäärät erosivat toisistaan melkoisesti
  • Kaikkien osien todettiin olevan hyvässä käyttökunnossa ja samassa tai paremmassa kunnossa kuin vastaavan ikäisissä, perinteistä moottoriöljyä käyttävissä vakiovaihtovälin koneissa.
Erityisesti yksi vikaantuminen osoitti, kuinka hyvin Castrol Vecton Long Drain toimii:
  • Tämä kyseinen ajoneuvo oli historialtaan ongelmaton, mutta sen karstamäärä oli yli 15%! Laadimme luettelon asioista, jotka auttoivat näiden ankarien olosuhteiden luomisessa. Niitä olivat viallinen välijäähdytin, 5 suutinta, joiden ruiskutus oli heikkoa tai avautumispaine alhainen, rikkonainen pakosarjan tiiviste, murtunut pakoputken keskiosa, murtunut turboahtimen ulostuloputki
  • Tästä huolimatta Castrol Vecton Long Drain toimi ja piti moottorin turvallisesti käynnissä myös pidennetyn öljynvälin ajan. Tosiasiassa osat tarkastanut asiantuntija ei pystynyt erottamaan osia vastaavan ikäisistä moottoreista, jotka toimivat normaalisti. Homma hoidettu.
Haluatko lisää todisteita? Lue lisää tapauksista, joissa Castrol Vecton Long Drain pitää moottorit käynnissä pidempään.