YKSITYISYYSLAUSEKE

Julkaisupäivä: 07 lokakuu 2005

YKSITYISYYDEN SUOJAA KOSKEVA TIEDONANTO

BP kunnioittaa käyttäjien yksityisyyttä ja pyrkii suojaamaan sitä kaikin keinoin. Tämän yksityisyydensuojaa koskevan lausunnon tarkoituksena on tiedottaa käyttäjiä yksityisyydensuojastamme ja sitä koskevista käytännöistämme ja siitä, kuinka käyttäjä voi vaikuttaa hänestä kerättävän tiedon keräämiseen ja käyttämiseen. Sivuston ylläpitoon sovelletaan Suomen lainsäädäntöä. Suomen tuomioistuimilla on yksinomainen toimivalta päättää kaikista tämän sivuston käyttöä koskevista riita-asioista. 
castrol.com/fi internet-sivustot omistaa Nordic Lubricants Oy, Teknobulevardi 3-5, 01530 Vantaa. Y-tunnus 1058444-1

AUTOMAATTISESTI KERÄTTÄVÄT TIEDOT

Käyttäjän verkkotunnus ja IP-osoite kirjautuvat järjestelmäämme automaattisesti. Näistä tiedoista ei voida selvittää käyttäjien henkilöllisyyttä. Tiedoista käy ilmi vain sivuston katseluun käytetty tietokone. Tietoja käytetään sivuston käyttöpaikkojen kartoittamiseksi riittävän peittoalueen takaamiseksi. Napsautusvirtatietojen analysointi antaa tietoa sivuston käytöstä ja auttaa meitä kehittämään palveluamme. Emme yhdistä henkilötietoja automaattisesti kerättyihin tietoihin. 

EVÄSTEET

Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tietokoneellaan noudattamalla käyttämänsä Internet-selaimen ohjeita. Joissakin tapauksissa evästeiden käytön estäminen voi käyttäjän selainasetuksista riippuen rajoittaa sivuston käytettävyyttä tai estää sivuston käytön kokonaan. Eväste on tietokoneelle tallentuva aputiedosto, jonka sivustoa ylläpitävä palvelin lähettää käyttäjän koneelle. Tällä sivustolla käytetään neljää erityyppistä evästettä: 
Istuntokohtaiset evästeet ovat väliaikaisia ja säilytetään kunnes selain suljetaan. Niitä käytetään tietojen keräämiseen esimerkiksi lomakkeita täytettäessä. 
Internet analysointi evästeitä käytetään helpottamaan anonyymin tilastotiedon keräämiseen. Nämä ovat ‘pysyviä’ tarkoittaen, että niitä ei poisteta suljettaessa selain ja ne vanhentuvat 2 vuoden kuluttua, jollet käy samalla sivulla 2 vuoden aikana. Tällöin sama eväste päivittyy ja uusi 2 vuoden jakso alkaa. 
Informaatio evästeitä käytetään muistamaan, että olet vastannut kysymykseen sisällön näyttämisestä. Esimerkiksi jos olet vastannut kyselyyn niin sitä ei enää kysytä uudelleen. Nämä ovat ‘pysyviä’ tarkoittaen, että niitä ei poisteta suljettaessa selain ja ne vanhentuvat 2 kuukaudessa. 
Jäsenyys evästeitä käytetään pääsyyn tilattuihin palveluihin. Nämä ovat ‘pysyviä’ tarkoittaen, että niitä ei poisteta suljettaessa selain ja ne vanhentuvat 2 kuukaudessa. 

SIVUSTON LIIKENNETIEDOT JA EVÄSTEET

Euroopan talousalueen ulkopuolella BP:n hallussa sijaitsevat ja kolmannen tahon palveluntarjoajien palvelimet kirjaavat automaattisesti IP-osoitteeseen perustuvaa tietoa käynnistäsi verkkosivuillamme. Tämä tieto ei yksilöi käyttäjää henkilönä, mutta se tunnistaa tietokoneen tai muun laitteen, jolla verkkosivuille on tultu. Keräämme näitä tietoja nähdäksemme, missä päin maailmaa sivua käytetään, jotta voimme varmistaa käytön kattavuuden ja ymmärtää paremmin sivustomme käyttöä. 

Vieraillessasi verkkosivuillamme saatamme automaattisesti myös ladata tietokoneellesi lyhyitä tekstitiedostoja eli evästeitä. Niiden avulla voimme parantaa sivuston käyttökokemusta, kun sivusto ”tietää”, että olet vieraillut sillä aikaisemmin. Joissain tapauksissa voimme kirjata preferenssejä henkilökohtaista käyttöä varten. Evästeet eivät yksilöi yksittäistä käyttäjää, vaan ainoastaan tietokoneen, jota käytetään sivuilla käymiseen. Käytämme myös analyysievästeitä parantaaksemme verkkosivujen toimivuutta keräämällä tietoa siitä, kuinka monta kävijää meillä on ja kuinka sivuja käytetään (esim. millä sivuilla useimmat kävijät käyvät useimmin). 

Näiden evästeiden keräämää tietoa ei käytetä käyttäjän tunnistamiseen, kohdistetun mainonnan lähettämiseen tai käyntitietojen muistamiseen. 

JATKAMALLA NÄIDEN VERKKOSIVUJEN KÄYTTÖÄ SUOSTUT EVÄSTEIDEN KÄYTTÖÖN YLLÄ ESITETTYJEN RAJOITETTUJEN TARKOITUSTEN MUKAISESTI.

Voit estää evästeet tai poistaa ne tietokoneeltasi noudattamalla selaimsei ohje-valikon ohjeita. Muutamassa tapauksessa evästeiden estäminen saattaa heikentää sivuston toimivuutta tai estää niille pääsyn selaimen valinnoista riippuen. Lisätietoa evästeiden estämisestä saa osoitteesta www.aboutcookies.org. Tämä linkki vie sinut uuteen ikkunaan avautuvalle verkkosivulle. BP ei vastaa www.aboutcookies.org -verkkosivun sisällöstä. 

TIETOJEN KERÄÄMINEN JA KÄYTTÄMINEN

Kun käyttäjä pyytää tietoa sivuston välityksellä, häneltä voidaan edellyttää joidenkin henkilötietojen antamista. Kun käyttäjä lähettää meille sähköpostia tai tilaa ilmaisen uutiskirjeen tai muuta tietoa, tarvitsemme käyttäjän sähköpostiosoitteen, nimen ja muita rajoitettuja henkilötietoja, yleensä nimen ja puhelinnumeron. Kun käyttäjä ostaa meiltä tietoja, tuotteita tai palveluja, saatamme tarvita käyttäjän pankkiyhteystietoja. Henkilötietoja käytetään käyttäjän pyytämän tavaran, tuotteen tai palvelun toimittamiseen käyttäjän toivomalla tavalla. 
Pääsääntöisesti emme käsittele arkaluonteisia henkilötietoja, mutta mikäli tarvitsemme käyttäjältä arkaluonteisia henkilötietoja, varmistamme että tietojen kerääminen ja käyttö suoritetaan Suomen tieto- ja yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön (erityisesti henkilötietolain 12 §:n) mukaisesti. Emme siirrä tietoa BP ryhmän ulkopuolisille kolmansille osapuolille ilman käyttäjän suostumusta. BP:n toiminta on maailmanlaajuista ja tietoja voidaan siirtää BP ryhmän sisällä. Kaikki tiedonsiirto suoritetaan turvallisesti BP:n valvonnan alaisena. Mikäli tietoja siirrettäisiin BP ryhmän sisällä Euroopan talousalueen ulkopuolelle maihin, joissa tietosuojan tason ei katsota olevan riittävä, pyydetään käyttäjältä etukäteen erillinen suostumus. Jos haluamme käyttää käyttäjän tietoja muihin kuin alkuperäisiin käyttötarkoituksiin, pyydämme käyttäjältä nimenomaisen suostumuksen. Tietoja säilytetään käyttäjän tilauksen voimassaolon ajan, ja niitä käytetään tehokkaaseen yhteydenpitoon asiakkaan kanssa. Tilauksen päätyttyä tiedoista poistetaan kaikki henkilökohtaiset tiedot. Emme kerää käyttäjistä muita kuin edellä mainittuja tietoja. 

KÄYTTÄJÄTIETOJEN TARKISTAMINEN

Jos käyttäjä haluaa tarkistaa itseään koskevat tiedot tai kysyä BP:n yksityisyydensuojaa koskevasta lausunnosta, hän voi ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen info.finland@bp.com. Kirjeitse lähetettävät kyselyt lähetetään osoitteeseen Nordic Lubricants Oy, PL 386, 00811 Helsinki. Käyttäjällä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella Nordic Lubricants Oy, PL 386, 00811 Helsinki. Tarkastusoikeus ja sen rajoitukset sekä tiedon korjaaminen toteutetaan henkilötietolain mukaisesti. 

TIETOTURVA

Meillä on käytössämme kattavat turvatoimet, säännöstöt ja tekniset menetelmät, joilla suojaamme hallussamme olevia tietoja tavalla, joka vastaa sivustoon sovellettavaa, yksityisyydensuojaa ja tietoturvaa koskevaa lainsäädäntöä. Turvatoimet suojaavat tietoja luvattomalta tunkeutumiselta, käyttämiseltä, siirtämiseltä, muokkaamiselta ja poistamiselta sekä katoamiselta. Tällä hetkellä emme tarjoa sivuston käyttäjille mahdollisuutta henkilötietojen suojattuun lähettämiseen sivuston välityksellä. 

YKSITYISYYDENSUOJAA KOSKEVAT SÄÄDÖKSET

Yksityisyydensuojaa koskeva menettelytapamme on seuraavien säädösten mukainen: Suomen henkilötietolaki (22.4.1999/523), Sähköisen viestinnän tietosuojalaki (16.6.2004/526), Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (95/46/EY) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla (2002/58/EY). Tietosuojalainsäädäntöä uudistetaan jatkuvasti, ja suosittelemmekin käyttäjille yksityisyydensuojaa koskevan lausuntomme tarkistamista aika ajoin. 

HYPERLINKIT

BP:n sivustossa saattaa olla linkkejä kolmansien osapuolten sivustoihin. Linkit on tarkoitettu käyttäjien avuksi ja tiedoksi. Linkkien käyttäminen vie käyttäjän pois BP:n sivustosta. BP ei tarkkaile näitä sivustoja tai niiden yksityisyydensuojaa, joka saattaa poiketa BP:n käytännöistä. Emme ota vastuuta kolmansien osapuolten sivustoista, emmekä edusta niiden näkemyksiä. BP:n yksityisyydensuojaa koskeva lausunto ei kata tietoja, jotka käyttäjä antaa BP:n ulkopuolisille kolmansille osapuolille. Suosittelemme käyttäjille jokaisen sivuston yksityisyydensuojaa koskevaan lausuntoon perehtymistä ennen henkilötietojen antamista. Jotkin kolmannet osapuolet saattavat siirtää hallussaan olevia henkilötietoja BP:lle. Näitä siirtoja koskee kolmannen osapuolen käytössä oleva yksityisyydensuojaa koskeva lausunto.