IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. ALOITUSSIVU
  2. CASTROLIN TARINA
  3. KESTÄVÄ KEHITYS
  4. HIILINEUTRAALIUS

HIILINEUTRAALIUS

Hiilineutraaliuteen siirtyminen merkitsee, että maailmanlaajuisissa kasvihuonepäästöissä ei tapahdu nettokorotuksia tuotteiden valmistamisen, liiketoimintojen tai palveluiden tarjoamisen seurauksena.

Maailman ensimmäiset hiilineutraalit voiteluaineet

Castrolista tuli maailman ensimmäinen sertifioidusti hiilineutraalia asiakkailleen tuotetta tarjoava voiteluaineyritys, kun vuonna 2014 lanseerattiin Castrol Professional. Siitä lähin Castrol on tehnyt kovasti töitä Castrol Professionalin hiilijalanjäljen vähentämiseksi yli 15 %:lla samalla, kun miljoonat motoristit ovat hyötyneet hiilineutraalista moottoriöljystä.

 

Olemme jatkaneet tätä kehitystä ja lanseeranneet ensimmäiset hiilineutraalit voiteluaineet autoille, hyötyajoneuvoille ja tuuliturbiineille sekä tehneet yhteistyötä autojen työpajojen kanssa, jotta niiden liiketoiminnasta voitaisiin tehdä hiilineutraalia. Olemme kompensoineet yli 360 000 tonnia CO2:ta viimeisen vuoden aikana (Lähde: BP Advancing Low Carbon)

 

Kuinka tuotteesta tehdään hiilineutraali?

Hiilineutraaliuden saavuttaminen vaatii seuraavat:

  • Tuotteen hiilijalanjäljen laskeminen
  • Toimintasuunnitelman tekeminen hiilen kulutuksen vähentämiseksi
  • Riittävän päästöhyvityksen ostaminen hiilen kattamiseksi
  • Hiilenvähennyssuunnitelman toteuttaminen hiilineutraaliuden sertifioinnin säilyttämiseksi

 

Pidämme hiilineutraaliuden roolista kestävyytemme kehittämisessä, sillä sen avulla voimme vähentää hiilen kulutusta nopeasti ja se tuo sosiaalista lisäarvoa.

 

Mitä hyötyjä hiilenkäytön kompensoinnista on?

Hiilen kompensointi on kansainvälisesti tunnustettu tapa ottaa vastuuta välttämättömistä hiilipäästöistä.

 

Kompensointi on sitä, että tonni kulutettua hiiltä korvataan vähentämällä kulutusta muualla sama määrä. Tämä saavutetaan ostamalla päästöhyvityksiä, jotka stimuloivat sijoitusta hiilenkulutuksen vähennysprojekteihin ympäri maailman.  Se on nopein tapa vähentää päästöjä ja ainoa tapa saavuttaa hiilineutraalius.

©2017 Micrisol. Todos los derechos reservados
©2017 Micrisol. Todos los derechos reservados.

Castrol ostaa päästöhyvityksiä BP Target Neutralin kautta BP Target Neutral tukee useita hiilikompensointiprojekteja ympäri maailman. Projekteja ovat muun muassa 41 000 hehtaarin (yli 100 000 eekkeriä) sambialaisen sademetsän suojelu häviämiseltä sekä uunien asentamisprojektit, jotka tukevat osaa maailman kolmesta miljardista perinteisellä avotulella ruokaa laittavista ihmisistä. Avotulet ovat tehottomia, ne vaativat enemmän polttopuuta tai hiiltä ja  ne vaikuttavat 3,7 miljoonan ihmisen kuolemaan vuodessa savujen ja höyryjen seurauksena.

 

Hiilenkompensointiprojektimme mahdollistavat hiilipäästöjen alentamisen lisäksi muitakin hyötyjä projektien kattamille yhteisöille.  Nämä hyödyt ovat Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisia. Tavoitteissa tunnistetaan, että köyhyyden eliminoinnin täytyy kulkea käsi kädessä sellaisten strategioiden kanssa, jotka kehittävät talouden kasvua ja pyrkivät vastaamaan erilaisiin sosiaalisiin tarpeisiin, kuten koulutus, terveys, sosiaaliturva ja työtilaisuudet, samalla kun huomioidaan ilmastohaaste ja ympäristönsuojaus.

Liittyviä linkkejä