IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. ALOITUSSIVU
  2. CASTROLIN TARINA
  3. TERVEYDEN, TURVALLISUUDEN JA YMPÄRISTÖNSUOJELUN KÄYTÄNNÖT
  4. REACH

REACH

Reach

REACHIN TAVOITTEET OVAT LINJASSA TERVEYDEN, TURVALLISUUDEN JA YMPÄRISTÖNSUOJELUN KÄYTÄNTÖJEMME KANSSA

REACH on Euroopan unionin asetus, joka käsittelee kemikaalien rekisteröintiä, arviointia, lupamenettelyjä ja rajoituksia. Se astui voimaan 1. kesäkuuta 2007 ja korvasi useita Euroopan direktiivejä ja asetuksia yhtenäisellä järjestelmällä. REACH:illa on useita päämääriä:

  • Ihmisten terveyden ja ympäristön suojaus kemikaalien riskeiltä
  • Kemikaaleja markkinoille tuovien ihmisten asettaminen vastuuseen käyttöön liittyvien riskien ymmärtämisestä ja hallinnasta
  • Euroopan unionin kemikaalialan innovatiivisuuden ja kilpailukyvyn parantaminen
  • Aineiden vaarojen arvioinnin vaihtoehtoisten menetelmien tukeminen
  • Aineiden vapaan liikkuvuuden varmistaminen Euroopan unionin markkinoilla

 

Keihin tämä vaikuttaa?

REACH vaikuttaa kaikkiin kemikaalien toimitusketjuun osallistuviin, mukaan lukien maahantuojat, kehittäjät ja käyttäjät toimitusketjun alapäässä. Asetusten mukaan EU:ssa toimivien markkinoille asetettavien kemikaalien, valmisteiden ja myyntiartikkeleiden sisältävien aineiden valmistajien ja maahantuojien tulee rekisteröidä aineet, jos markkinoille asetettava määrä on yli tonni vuodessa oikeussubjektia kohden.

EU:ssa toimivat maahantuojat ovat täysin vastuussa REACH-asetusten noudattamisesta, mutta aineita, joita tuodaan EU:hun alle tonni vuodessa oikeussubjektia kohden, ei tarvitse ennaltarekisteröidä tai rekisteröidä eikä REACH kata niitä.

 

Miksi REACH?

Asetus korvaa noin 40 säädöstä ja se on suunniteltu niin, että sillä ei ole päällekkäisyyksiä tai ristiriitoja muiden kemikaalilakien kanssa. Muita kemikaaleja (esim. kosmetiikka, lääkkeet ja biosidit) koskevat lait sekä asiaan liittyvät lait (esim. kemikaaleja käsittelevien työntekijöiden terveys ja turvallisuus, tuotteiden turvallisuus ja tuotteiden valmistus) pysyvät voimassa.