IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. Estonia
  2. ERIOTSTARBELISTE SÕIDUKITE ÕLID JA VEDELIKUD
  3. KASUTUSALAD

KASUTUSALAD

Castrol on eriotstarbeliste sõidukite asjatundja maanteetranspordi, ehituse ja prügilate, all- ja pealmaakaevandamise ning põllumajanduse alal.

Castrol koos klientidega

MÕISTAME HÄSTI ERISÕIDUKITEGA SEOTUD ÄRI VAJADUSI

Eriotstarbeliste sõidukite turul on neli peamist ainuomaste probleemide ja vajadustega segmenti:

  • Maanteetransport
  • Ehitus ja prügilad
  • All- ja pealmaakaevandamine
  • Põllumajandus

Kuigi nende nelja segmendi igapäevane tegevus on väga erinev, on tõhususe, usaldusväärsuse ja katkestusteta tootlikkuse tagamise vajadus sama. Seepärast on meil olemas tööstusharualane pädevus ja kogemused, millega aidata kõike sujuvalt ning etteaimatavalt toimimas hoida – olgu teie sektor milline tahes.