IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. Estonia
  2. CASTROLI LUGU
  3. TERVISE, OHUTUSE JA KESKKONNA KAITSE REEGLID
  4. REACH

REACH

REACH

REACH-i EESMÄRGID ÜHTIVAD MEIE TERVISEKAITSE, OHUTUSE JA KESKKONNAKAITSE REEGLITEGA

REACH on kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist käsitlev Euroopa Liidu määrus. See jõustus 1. juunil 2007 ja asendas mitu Euroopa direktiivi ja määrust ühtse süsteemiga. REACH-il on mitu eesmärki:

  • parandada inimtervise ja keskkonna kaitset kemikaalidega seotud ohtude eest;
  • panna kemikaale turule toovad inimesed vastutama nende kasutamisega seotud riskide mõistmise ja juhtimise eest;
  • parandada Euroopa Liidu (EL) keemiatööstuse innovatsiooni ja konkurentsivõimet;
  • edendada alternatiivseid meetodeid ainete ohtlikkuse hindamiseks;
  • tagada ainete vaba liikumine Euroopa Liidu siseturul.

 

Keda see puudutab?

REACH puudutab kemikaalide tarneahelas kõiki, sealhulgas tootjaid, importijaid, segude valmistajaid ja allkasutajaid. Määrustes on öeldud, et kemikaalide valmistajad ja importijad peavad kemikaalid või turule laskmiseks ettenähtud toodetes sisalduvad ained registreerima, kui turule lastud maht ületab ühe tonni aastas juriidilise isiku kohta.

ELis asuvad importijad vastutavad täielikult REACH-määruste täitmise eest, kuigi kõiki aineid, mida imporditakse ELis vähem kui 1 tonn aastas juriidilise isiku kohta, ei pea eelregistreerima ega registreerima ning REACH ei hõlma neid.

 

Miks just REACH?

Määrus asendas umbes 40 olemasolevat õigusakti ja selle eesmärk ei olnud kattuda ega olla vastuolus teiste kemikaale käsitlevate õigusaktidega. Olemasolevad õigusaktid, mis reguleerivad muud tüüpi kemikaale (nt kosmeetika, farmaatsiatooted ja biotsiidid), või nendega seotud õigusaktid (nt kemikaale käitlevate töötajate tervise ja ohutuse, tooteohutuse ja ehitustoodete kohta) kehtivad endiselt.