IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. Estonia
  2. CASTROLI LUGU
  3. TERVISE, OHUTUSE JA KESKKONNA KAITSE REEGLID
  4. ÜLEMAAILMSELT ÜHTLUSTATUD SÜSTEEM

ÜLEMAAILMSELT ÜHTLUSTATUD SÜSTEEM (GHS)

Castroli vaadid ja ohutusmärgised

MIS ON GHS?

Ülemaailmselt ühtlustatud süsteem (GHS) toetab inimtervise ja keskkonna kaitset, pakkudes rahvusvaheliselt mõistetavat ohuteavituse süsteemi. Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni liikmesriigid on koostöös tööstuse esindajate ja peamiste sidusrühmadega teinud kättesaadavaks kogu maailmas kasutatava klassifitseerimise ja märgistamise süsteemi, nn ülemaailmselt ühtlustatud süsteemi (Globally Harmonized System, GHS).


GHS-i põhieesmärgid on järgmised.

  • Ühtlustatud standardi olemasolu ohtlike kemikaalide klassifitseerimiseks ja ohtudest teavitamiseks, et hõlbustada rahvusvahelist kemikaalidega kauplemist ning tugevdada inimeste tervise ja keskkonna kaitset.
  • Kasutaja teavitamine nendest ohtudest pakendi märgistusel olevate standardsümbolite ja fraaside ning ohutuskaartide (SDS) vahendusel.

 

GHS-i rakendamiseks kogu Euroopas, USA-s ja Brasiilias võetakse kasutusele uued õigusaktid. GHS-i kohta saate lisateavet ÜRO majanduskomisjoni veebisaidilt unece.org.

  • Meie sildid ja SDS-id kajastavad Castroli tooteid käsitlevaid GHS-i muudatusi, et teavitada ohtlikest kemikaalidest
  • Siltidel ja SDS-il on uued piktogrammid, ohtlikkuse määramine ja ohutusteave
  • Muudatuste sisseviimine toimub osade kaupa pikema aja jooksul, mitte kõik sildid ja SDS-id ei kajasta muudatusi samaaegselt

 

OHUTUS ON KOGU CASTROLI TEGEVUSES KESKSEL KOHAL

Meie eesmärk on välja töötada ja pakkuda tooteid, mis vastavad kõrgeimatele kvaliteedi- ja ohutusstandarditele. Kuigi reeglid nõuavad muudatusi Euroopas, USAs ja Brasiilias, rakendame jooksvalt muudatusi kogu maailmas, kuna tahame veenduda, et meie kliendid saaksid tegutseda vastavalt uusimatele ohutus- ja vastavusstandarditele.

Kehtivate õigusaktide kohaselt asendatakse kasutatavad uued ohumärgistuse sümbolid seeriaga üheksast GHS-i punase rombi sees paiknevast piktogrammist.

Lisateabe saamiseks laadige alla meie GHS-i brošüür.