IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. Estonia
  2. CASTROLI LUGU
  3. TERVISE, OHUTUSE JA KESKKONNA KAITSE REEGLID

TERVISE, OHUTUSE JA KESKKONNA KAITSE REEGLID

Operaatorite ohutusalane koosolek

Castroli kohustus täita tervise, ohutuse, turvalisuse ja keskkonnakaitse (HSSE) reegleid

Meie HSSE-eesmärgid on lihtsalt sõnastatud: vältida õnnetusjuhtumeid, mitte teha inimestele kahju ja mitte kahjustada keskkonda.

 

Püüame olla oma valdkonnas ohutuse alal juhtpositsioonil, maailmatasemel operaator, hea ettevõtluskodanik ja suurepärane tööandja.

 

Miski pole meie jaoks olulisem kui meie töötajate ja tegevuspiirkondade kogukondade tervis ja turvalisus ning vastutustundlik käitumine meie ühise keskkonna suhtes. Peame olema valvsad, hoolsad ja alati üksteise eest hoolitsema.

 

Kohustume:

  • järgima kehtivaid seadusi ning ettevõtte reegleid ja korda;
  • süstemaatiliselt haldama oma äritegevust ja riske;
  • esitama aruandeid HSSE reeglite järgimise kohta;
  • õppima HSSE reeglitega seotud sise- ja välisjuhtumitest.

 

Kõik, kes Castroli heaks töötavad, annavad oma panuse meie HSSE kohustuste täitmisel.