IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. Estonia
  2. CASTROLI LUGU

Meie lugu

Liikumine on kaasaegse elu toimimiseks hädavajalik, nagu on ka tehnika, mis seda toetab – alates sõidukite mootoritest kuni tehaste masinateni.

CASTROLI LUGU

Eesmärgile pühendunud

Kogu maailmas muutusi mõjutavad arengusuundumused, näiteks digiteerimine ja linnastumine, ainult kiirendavad ning suurendavad meie sõltuvust üha keerukamatest ja täiustatumatest tehnoloogialahendustest. Selle suundumuse tõttu nõuavad tarbijad ja ettevõtted säästvamat lähenemisviisi nii ostetavate toodete kui ka kasutatavate sõidukite puhul. Mure kliimamuutuse, õhukvaliteedi ja ressursside nappuse pärast ärgitab säästvamat eluviisi otsima.

 

Et saaksime muutuste keskel endiselt toetuda tehnika jõudlusele ja usaldusväärsusele ning kasutada tehnoloogiat, millega täita klientide vajadusi jätkusuutlikul viisil, on vaja partnerit, keda võib usaldada tänapäeva tegelikkuses ja tuleviku võimalustes. Castroli eksperdid loovad kogu maailmas suhteid klientidega, et nende probleemidele lahendusi leida. Sealjuures tugineme arvukatele varasematele innovatsioonikogemustele. Ettevõtte BP ressursse kasutades ja usaldusväärsete partnerite võrgustikuga koostööd tehes kiirendame üleminekut väiksemale süsinikusisaldusele.

 

Castroli asutamisel peeti silmas kindlat eesmärki. Meie enam kui 120 aasta tagune põhimõte pakkuda klientidele uuenduslikke lahendusi, mis ennetavad ja täidavad klientide vajadusi, kujundab meie äritegevust tänapäevalgi. Pühendame aega sellele, et mõista katsumusi, millega meie kliendid silmitsi seisavad, ja teeme koostööd paremate lahenduste saavutamiseks.

Meie teedrajav lähenemisviis kehtib ka säästlikkuse suurendamisele ja süsinikuheitme vähendamisele üleminekul alates toodete täiustamisest, et aidata vähendada heitkoguseid ning parandada elektri- ja hübriidsõidukite kiiresti arenevate mehhanismide tõhusust ja töökindlust kuni tuuleturbiinide või tootmisliinide robotiteni.

 

Muutuste tempo kiireneb, mistõttu kohandame pidevalt oma äritegevust. Oleme Castrolis uhked oma tootmisharu tippklassi teadmiste ja asjatundlikkuse üle ning teame, et suudame edasi areneda ja ennast täiustada. Täiustame oma digivõimeid, et säilitada sektori tippteadmisi ja kogemusi, millega saame aidata oma klientidel ning partneritel saavutada paremaid lahendusi.

 

Pidevalt arenedes teame siiski, et meil pole kõiki vastuseid. Toetudes Castroli uuendusmeelsele vaimule ja loomingulisele tööle, jätkame koostööd partneritega, et süvendada oma teadmisi ning pakkuda suuremat lahenduste valikut. Nii saame aidata oma klientidel olla valmis tuleviku võimalusteks.

 

Püüame olla tänapäeva tegelikkuses ja tuleviku võimalustes parim tehnikateaduse arendamise partner, kes pakub muutuvas maailmas uuenduslikke lahendusi.